Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz obrazów

Możesz kopiować i wklejać tekst oraz obrazy z jednego pliku do drugiego (nawet jeśli to pliki różnych typów).

Używanie menu kontekstowego i skrótów klawiszowych

Korzystając z menu kontekstowego możesz kopiować i wklejać, ale ze względów bezpieczeństwa większość przeglądarek nie pozwala aplikacjom internetowym (takim jak Dokumenty, Arkusze czy Prezentacje) na używanie schowka komputera za pomocą menu.

Jeśli używasz Chrome

Aby skopiować i wkleić:

 • użyj skrótu klawiszowego,
 • użyj menu rozwijanego prawym przyciskiem myszy,
 • wybierz Kopiuj lub Wklej z menu Edytuj na pasku narzędzi.

Wskazówka: aby używać opcji menu, musisz zainstalować rozszerzenie Dokumenty offline.

Jeśli używasz innej przeglądarki

Aby coś skopiować lub wkleić, możesz użyć skrótów klawiszowych:

 • PC: Ctrl + C, aby skopiować, Ctrl + X, aby wyciąć, Ctrl + V, aby wkleić.
 • Mac: ⌘ + C, aby skopiować, ⌘ + X, aby wyciąć, ⌘ + V, aby wkleić.

Więcej opcji wklejania

Kopiowanie i wklejanie wykresów
 1. Na komputerze otwórz wykres w Arkuszach Google.
 2. W prawym górnym rogu wykresu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Skopiuj wykres.
 4. Aby wkleić wykres, kliknij Edytuj a potem Wklej. Jeśli spróbujesz wkleić wykres poza arkuszem kalkulacyjnym, pojawi się pytanie, czy wykres ma być połączony z danymi.
Kopiowanie formatowania tekstu

Formatowanie tekstu, komórek lub obiektu można skopiować za pomocą narzędzia Kopiuj formatowanie.

 1. Na komputerze otwórz plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. Zaznacz tekst, zakres komórek lub obiekt, którego formatowanie chcesz skopiować.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Kopiuj formatowanie Maluj formatowanie. Ikona kursora zmieni się, by pokazać, że jesteś w trybie kopiowania formatowania.
 4. Zaznacz element, do którego chcesz skopiować formatowanie.
 5. Skopiowane formatowanie zostanie zastosowane.

Wskazówka: aby wkleić formatowanie w wielu miejscach, kliknij dwukrotnie Kopiuj formatowanie Maluj formatowanie. Gdy skończysz, ponownie kliknij Kopiuj formatowanie Maluj formatowanie.

Skróty klawiszowe

Aby skopiować formatowanie zaznaczonego tekstu:

 • Naciśnij Ctrl + Alt + C (w systemach operacyjnych Windows i Chrome) lub ⌘ + Opcja + C (na Macu).

Aby zastosować skopiowane formatowanie do innego zaznaczonego tekstu:

 • Naciśnij Ctrl + Alt + V (w systemach operacyjnych Windows i Chrome) lub ⌘ + Opcja + V (na Macu).
Używanie opcji „Wklej specjalnie” w arkuszu kalkulacyjnym

Aby zdecydować, które formatowanie ma być skopiowane podczas kopiowania komórek, możesz użyć opcji Wklej specjalnie.

Opcja Wklej specjalnie działa tylko w obrębie pojedynczego arkusza kalkulacyjnego. Oznacza to, że nie możesz skopiować komórek z jednego arkusza i użyć opcji „Wklej specjalnie” w arkuszu otwartym na innej karcie.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Skopiuj dane, które chcesz wkleić, i umieść kursor w komórce, do której chcesz je wkleić.
 3. Kliknij Edytuj a potem Wklej specjalnie.
 4. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Wklej tylko wartości: powoduje wklejenie wyłącznie tekstu znajdującego się w pierwotnym zakresie komórek.
  • Wklej tylko formatowanie: działa identycznie jak użycie narzędzia Kopiuj formatowanie – kopiowane jest wyłącznie formatowanie komórek, a istniejący tekst i formuły nie są modyfikowane.
  • Wklej wszystko oprócz obramowań: wkleja wszystko oprócz obramowań komórek.
  • Wklej tylko szerokości kolumn: zmienia rozmiar zaznaczonych kolumn, aby były takie same jak źródłowe.
  • Wklej tylko formułę: powoduje wklejenie formuł znajdujących się w skopiowanym zakresie komórek, a nie wyników obliczeń tych formuł.
  • Wklej tylko reguły sprawdzania poprawności danych: wkleja reguły sprawdzania poprawności danych do wybranego zakresu komórek bez ingerencji w formatowanie, formuły ani tekst.
  • Wklej tylko formatowanie warunkowe: stosuje względem zakresu komórek wyłącznie formatowanie warunkowe.
  • Wklej dane transponowane: wkleja obróconą wersję skopiowanych komórek. Jeśli na przykład skopiujesz kolumnę komórek i użyjesz opcji wklejenia danych transponowanych, komórki zostaną wklejone w wierszu i na odwrót.

Wybieranie formatowania po wklejeniu treści

Możesz sformatować treść po jej wklejeniu.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. W arkuszu kalkulacyjnym skopiuj treść, którą chcesz wkleić.
 3. Wklej treść w tym samym arkuszu kalkulacyjnym.
 4. Domyślnie oryginalny format treści zostanie zachowany. Aby zmienić formatowanie, kliknij Wklej Wklej.
 5. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Wklej tylko wartości: powoduje wklejenie wyłącznie tekstu znajdującego się w pierwotnym zakresie komórek.
  • Wklej tylko formatowanie: działa identycznie jak użycie narzędzia Kopiuj formatowanie – kopiowane jest wyłącznie formatowanie komórek, a istniejący tekst i formuły nie są modyfikowane.

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5454981223646145764
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35