Kopiëren en plakken

Met Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties kunt u tekst en afbeeldingen kopiëren en plakken tussen al uw documenten, spreadsheets en presentaties, zelfs van het ene naar het andere bestandstype. Als u vanuit een desktopapplicatie op uw computer een afbeelding kopieert, kunt u deze direct plakken in uw document, spreadsheet of presentatie. U kunt sneltoetsen, het contextmenu of het webklembord gebruiken om een item in Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties te kopiëren en te plakken.

Sneltoetsen

Voor kopiëren en plakken kunt u meestal de bekende sneltoetsen gebruiken: Ctrl+C om te kopiëren, Ctrl+X om te knippen en Ctrl+V om te plakken (Cmd+C, Cmd+X en Cmd+V op een Mac). Deze sneltoetsen werken zelfs tussen verschillende bestandstypen.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de sneltoetsen niet goed werken. Gebruik in die gevallen het webklembord:

 • Als u kopieert tussen presentaties en een ander bestandstype.
 • Als u een item op de ene computer wilt kopiëren en vervolgens op een andere computer wilt plakken.
 • Als u een item wilt kopiëren dat u niet meteen gaat plakken.
Het contextmenu

De meeste browsers staan om veiligheidsredenen niet toe dat webapps, zoals Documenten, Spreadsheets en Presentaties, via menu's gebruikmaken van het klembord van uw computer.

Maar als u Chrome gebruikt, kunt u toegang verlenen tot uw klembord door de Chrome-app Google Drive te installeren. U kunt dan kopiëren en plakken met behulp van het contextmenu (of Kopiëren dan wel Plakken selecteren in het menu Bewerken). Ga naar de Chrome Web Store als u deze app wilt installeren.

Het webklembord

In bepaalde situaties kunt u het beste kopiëren en plakken via het webklembord. Met het webklembord kunt u meerdere selecties kopiëren en vervolgens kiezen welke u wilt plakken. Bovendien kunt u iets op de ene computer kopiëren en het vervolgens op een andere computer plakken.

 1. Selecteer datgene wat u wilt kopiëren.
 2. Klik op het menu Bewerken en selecteer Webklembord.
 3. Klik op Selectie kopiëren naar webklembord.
 4. Klik in het doelbestand op het menu Bewerken en selecteer Webklembord opnieuw. U ziet hier de selectie die u eerder heeft gekopieerd. Heeft u meerdere items gekopieerd, dan wordt een lijst weergegeven met alle items die u onlangs heeft gekopieerd.
 5. Zet de cursor op de plaats waar u de selectie wilt plakken.
 6. Selecteer Webklembord in het menu Bewerken.
 7. Selecteer datgene wat u wilt plakken. Afhankelijk van de gekozen selectie worden verschillende indelingen (bijvoorbeeld HTML of platte tekst) weergegeven die u kunt kiezen om het gekopieerde item in te plakken.
 8. Selecteer een indeling.

Tekeningen

U kunt het webklembord gebruiken om vormen te kopiëren uit tekeningen en te plakken in tekeningen die zijn ingevoegd in Google-spreadsheets, -documenten en -presentaties, of om een tekening uit een document te kopiëren en te plakken in een afzonderlijke editor voor tekeningen.

Klik op het menu Bewerken, selecteer Webklembord en selecteer vervolgens Vormen kopiëren naar webklembord. Open het document waarin u de tekening wilt plakken. Selecteer Webklembord in het menu Bewerken en selecteer vervolgens in het menu de tekening die u wilt plakken.

Spreadsheets

Houd er rekening mee dat de nieuwe versie van Google Spreadsheets geen ondersteuning meer biedt voor het webklembord. Het webklembord is nog wel beschikbaar voor spreadsheets die gebruikmaken van de oude versie.

Presentaties

U kunt het webklembord nog niet gebruiken om gewone tekst en afbeeldingen te kopiëren en te plakken in Google Presentaties. U kunt volledige vormen op één dia selecteren. Als u een tekstvorm selecteert, wordt de tekst naar het serverklembord gekopieerd.

Diagrammen

U kunt het webklembord gebruiken om diagrammen te kopiëren en te plakken, bijvoorbeeld vanuit een spreadsheet in een document of tekening.

Opslag en beveiliging van de inhoud van het serverklembord

U heeft alleen toegang tot de inhoud van het serverklembord wanneer u bent ingelogd op het Google-account waarmee de inhoud oorspronkelijk is gekopieerd.

Inhoud die u naar het webklembord kopieert, wordt op de servers van Google bewaard tot 30 dagen nadat u voor het laatst een bewerking (bijvoorbeeld kopiëren) heeft uitgevoerd op de geselecteerde inhoud. Ook wanneer een document wordt verwijderd, blijft alle inhoud die u uit dat document heeft gekopieerd naar het serverklembord, gedurende deze periode van 30 dagen beschikbaar op de servers van Google. Als u alle items op het serverklembord wilt verwijderen, klikt u op het dropdown-menu en selecteert u Alle items wissen.

Speciaal plakken in een spreadsheet

Als u bepaalde opmaak wilt kiezen wanneer u kopieert en plakt, kunt u 'Speciaal plakken' gebruiken.

De optie 'Speciaal plakken' werkt alleen binnen één spreadsheet. U kunt geen cellen kopiëren uit één spreadsheet en 'Speciaal plakken' gebruiken in een andere spreadsheet die is geopend op een ander tabblad.

 1. Open een spreadsheet.
 2. Kopieer de gegevens die u wilt plakken en plaats de muisaanwijzer in de cel waarin u de gegevens wilt plakken.
 3. Klik op het menu Bewerken.
 4. Plaats de muisaanwijzer op 'Speciaal plakken'.
 5. Kies uit de volgende opties:
  • Alleen waarden plakken: hiermee plakt u alleen de tekst uit het oorspronkelijke celbereik.
  • Alleen opmaak plakken: deze optie is identiek aan het gebruik van de functie 'Opmaak kopiëren/plakken': hiermee wordt alleen de celopmaak gekopieerd zonder bestaande tekst of formules te wijzigen.
  • Alles plakken behalve randen: hiermee plakt u alles zonder eventuele toegevoegde celranden.
  • Alleen formule plakken: hiermee plakt u de formules die een gekopieerd celbereik bevat, maar niet de uitkomsten van de berekeningen van de formules.
  • Alleen gegevensvalidatie plakken: hiermee plakt u een gegevensvalidatieregel over een celbereik zonder bestaande opmaak, tekst of formules te wijzigen.
  • Alleen conditionele opmaak plakken: hiermee past u alleen voorwaardelijke opmaakregels toe op een celbereik.
  • Plakken en transponeren: hiermee plakt u een gedraaide versie van de gekopieerde cellen. Als u bijvoorbeeld een kolom met cellen kopieert en de optie voor plakken en transponeren gebruikt, wordt de kolom in een rij geplakt (en andersom).

Opmerking: 'Speciaal plakken' werkt alleen binnen één spreadsheet. U kunt geen cellen kopiëren uit één spreadsheet en 'Speciaal plakken' gebruiken in een andere spreadsheet die is geopend op een ander tabblad.

Opmaak kiezen na plakken

In plaats van te kiezen hoe u gegevens wilt opmaken voordat u ze plakt, kunt u de inhoud opmaken na het plakken.

 1. Kopieer in een spreadsheet de inhoud die u wilt plakken.
 2. Plak de inhoud in dezelfde spreadsheet.
 3. Standaard blijft de oorspronkelijke opmaak van de inhoud gelijk. Als u de opmaak wilt wijzigen, klikt u op het pictogram Plakken Paste naast de cellen waarin u de inhoud heeft geplakt en kiest u een optie:
  • Alleen waarden plakken: hiermee plakt u alleen de tekst uit het oorspronkelijke celbereik.
  • Alleen opmaak plakken: deze optie is identiek aan het gebruik van de functie 'Opmaak kopiëren/plakken': hiermee wordt alleen de celopmaak gekopieerd zonder bestaande tekst of formules te wijzigen.
Laatste actie in een spreadsheet herhalen

Met de sneltoets Ctrl + Y (⌘ + Y op een Mac) kunt u uw laatste actie herhalen in een ander gedeelte van de spreadsheet, net zo vaak als nodig is. Met deze sneltoets kunt u tijd besparen door bijvoorbeeld opmaak opnieuw toe te passen of een actie, zoals het invoegen van een rij of kolom, opnieuw uit te voeren. Houd er wel rekening mee dat dit niet werkt met acties die complex zijn of waarvoor extra informatie nodig is, bijvoorbeeld het afdrukken van een spreadsheet of het invoegen van een diagram.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets

Afbeeldingen en diagrammen kopiëren en plakken

Volg deze stappen om een afbeelding uit uw spreadsheet naar een document of presentatie te kopiëren:

 1. Selecteer de afbeelding die u wilt kopiëren.
 2. Klik op het menu Bewerken
 3. Klik op Kopiëren.
 4. Ga naar het document of de presentatie waarin u de afbeelding wilt plakken, klik op het menu Bewerken, selecteer Webklembord en kies het item dat u wilt plakken.

Als u een diagram uit uw spreadsheet wilt kopiëren naar een document, een presentatie, of een spreadsheet die is gemaakt in de nieuwe versie van Google Spreadsheets, voert u deze stappen uit:

 1. Selecteer het diagram.
 2. Druk op Ctrl + C op uw toetsenbord of selecteer Diagram kopiëren via de dropdown-pijl in de rechterbovenhoek van het diagram.
 3. Vervolgens kunt u het diagram plakken in uw andere document, presentatie of spreadsheet die is gemaakt met de nieuwe versie van Google Spreadsheets, of kunt u het diagram per e-mail verzenden door in Chrome op uw toetsenbord op Ctrl + V te drukken (in andere browsers gebruikt u het webklembord).
Wanneer u diagrammen in dezelfde spreadsheet kopieert, worden de oorspronkelijke gegevens gebruikt. Als u deze gegevens updatet, wordt dus ook het diagram geüpdatet. Wanneer u diagrammen kopieert tussen spreadsheets, wordt een kopie van de gegevens gebruikt. De gegevens worden dus niet gekoppeld en het diagram verandert niet als u de oorspronkelijke gegevens updatet. Diagrammen die in documenten of presentaties worden geplakt, worden als afbeeldingen toegevoegd (en dus niet geüpdatet als er gegevens worden gewijzigd) en zijn niet interactief.
Dia's kopiëren en plakken binnen een presentatie

U kunt als volgt dia's kopiëren in een presentatie:

 1. Open de presentatie.
 2. Selecteer in de lijst met dia's aan de linkerkant de dia die u wilt kopiëren. Door op de Shift-toets te drukken kunt u ook een reeks achtereenvolgende dia's selecteren en door op de Ctrl-toets te drukken kunt u meerdere dia's in een willekeurige volgorde selecteren.
 3. Gebruik de sneltoets Ctrl + C (Cmd + C op een Mac) om de geselecteerde dia('s) te kopiëren.
 4. Gebruik de sneltoets Ctrl + V (Cmd + V op een Mac) om de geselecteerde dia('s) in de presentatie te plakken.

Gerelateerde onderwerpen

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?