העתקה והדבקה של טקסט ותמונות

תוכל להעתיק ולהדביק טקסט ותמונות בין כל הקבצים שלך, גם אם אתה עובר מסוג אחד של קובץ לסוג אחר.

שימוש בתפריט הלחיצה הימנית או במקשי קיצור

ייתכן שבאפשרותכם לבצע העתקה והדבקה באמצעות תפריט הלחיצה הימנית. עם זאת, מטעמי אבטחה, רוב הדפדפנים אינם מאפשרים לאפליקציות אינטרנט (כדוגמת Docs‏,‏ Sheets ו-Slides) להשתמש בלוח המחשב באמצעות תפריטים.

משתמשים ב-Chrome?

כדי לבצע העתקה והדבקה:

 • משתמשים במקשי הקיצור
 • משתמשים בתפריט הלחיצה הימנית
 • בתפריט 'עריכה' בסרגל הכלים: בוחרים 'העתקה' או 'הדבקה'

טיפ: כדי להשתמש באפשרויות התפריט, יש להתקין את התוסף Docs Offline.

משתמשים בדפדפן אחר?

תוכל להשתמש במקשי הקיצור כדי לבצע העתקה והדבקה:

 • במחשב ‏PC‏: Ctrl + C להעתקה, Ctrl + X לגזירה או Ctrl + V להדבקה.
 • במחשב ‏Mac‏: ‎⌘ + C‎ להעתקה, ‎⌘ + X‎ לגזירה או ‎⌘ + V‎ להדבקה.

אפשרויות נוספות של הדבקה

העתקה והדבקה של תרשימים
 1. במחשב, פותחים תרשים ב-Google Sheets.
 2. בפינה השמאלית העליונה של התרשים, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.
 3. לוחצים על העתקת תרשים.
 4. כדי להדביק את התרשים, לוחצים על עריכה ואז הדבקה. אם תדביקו את התרשים מחוץ לגיליון האלקטרוני, תתבקשו לענות על השאלה אם לקשר את הנתונים לתרשים המועתק.
העתקת העיצוב של הטקסט (מברשת העיצוב)

בעזרת כלי מברשת העיצוב אפשר להעתיק את העיצוב של טקסט, תאים או אוביקט.

 1. במחשב, פותחים קובץ של Google Docs‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏‏‏‏ Sheets או Slides.
 2. מסמנים את הטקסט, טווח התאים או האוביקט שאת העיצוב שלהם רוצים להעתיק.
 3. בסרגל הכלים, לוחצים על סמל מברשת העיצוב פורמט צבע. הסמל של סמן העכבר ישתנה, כדי להראות שאתם במצב של מברשת עיצוב.
 4. בוחרים בתוכן שעליו רוצים להחיל את העיצוב המועתק.
 5. העיצוב ישתנה בהתאם לעיצוב המקורי שהעתקתם.

טיפ: על מנת להדביק את העיצוב במספר מקומות, לוחצים לחיצה כפולה על סמל מברשת העיצוב פורמט צבע. בסיום ההדבקה, לוחצים על סמל מברשת העיצוב פורמט צבע.

מקשי קיצור

כדי להעתיק את העיצוב של טקסט שנבחר:

 • הקש על Ctrl + Alt + C (‏Windows‏ או מערכת ההפעלה של Chrome) או ‎⌘ + Option + C‎ (‏Mac‏).

כדי להחיל את העיצוב שהעתקתם על טקסט אחר שנבחר:

 • מקישים על Ctrl + Alt + V (‏Windows‏ או Chrome OS) או על ‎⌘ + Option + V‎(‏Mac‏).
שימוש בהדבקה מיוחדת בגיליון אלקטרוני

תוכל להשתמש בהדבקה מיוחדת כדי לקבוע את העיצוב שיועתק כשאתה מעתיק תאים.

ניתן להשתמש בהדבקה המיוחדת בתוך גיליון אלקטרוני יחיד בלבד. לא ניתן להעתיק תאים מגיליון אלקטרוני אחד ולהשתמש בהדבקה המיוחדת בגיליון אלקטרוני שפותחים בכרטיסייה אחרת.

 1. במחשב, פותחים גיליון אלקטרוני ב-Google Sheets.
 2. מעתיקים את הנתונים שרוצים להדביק ומציבים את סמן העכבר בתא המיועד להדבקה.
 3. לוחצים על עריכה ואז הדבקה מיוחדת.
 4. בוחרים מתוך האפשרויות הבאות:
  • הדבקת ערכים בלבד: הדבקה של הטקסט שנכלל בטווח המקורי של התאים בלבד.
  • הדבק עיצוב בלבד: אפשרות זו זהה לשימוש בכלי מברשת העיצוב - העתק את עיצוב התא בלבד מבלי לשנות את הטקסט הקיים או הנוסחאות הקיימות.
  • הדבקת הכול מלבד גבולות: הדבקה של הכול מלבד גבולות התאים שהועתקו.
  • הדבקת רוחב עמודות בלבד: שינוי גודל העמודות שנבחרו בהתאם לאלו של התוכן המועתק. 
  • הדבקת נוסחה בלבד: הדבקה של הנוסחאות שנכללות בטווח התאים שהועתק, ללא החישובים המתקבלים מהנוסחאות.
  • הדבק אימות נתונים בלבד: הדבק כלל של אימות נתונים בטווח של תאים, מבלי להשפיע על העיצוב, הנוסחאות או הטקסט הקיימים.
  • הדבקת עיצוב מותנה בלבד: החלת כללים של עיצוב מותנה על טווח נבחר של תאים בלבד.
  • הדבקה במהופך: מדביק את רצף התאים שהועתקו בסיבוב של 90 מעלות. לדוגמה, אם מעתיקים עמודה של תאים ומשתמשים באפשרות 'הדבקה במהופך', התאים יודבקו בתוך שורה, ולהיפך.

בחירת פורמט אחרי הדבקת התוכן

אפשר לעצב את התוכן לאחר ההדבקה:

 1. במחשב, פותחים גיליון אלקטרוני ב-Google Sheets.
 2. בגיליון אלקטרוני, מעתיקים את התוכן שרוצים להדביק.
 3. הדבק את התוכן באותו גיליון אלקטרוני.
 4. כברירת מחדל, לא יהיה שינוי בעיצוב המקורי של התוכן. כדי לשנות את העיצוב, לוחצים על סמל ההדבקה הדבקה.
 5. בוחרים באחת מהאפשרויות:
  • הדבקת ערכים בלבד: הדבקה של הטקסט שנכלל בטווח המקורי של התאים בלבד.
  • הדבקת עיצוב בלבד: אפשרות זו זהה לשימוש בכלי מברשת העיצוב – הדבקה של עיצוב התא בלבד, מבלי לשנות את הטקסט הקיים או את הנוסחאות הקיימות.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי