Kopírování a vkládání textu a obrázků

Můžete kopírovat a vkládat text a obrázky mezi soubory – i když přecházíte z jednoho typu souboru na druhý.

Použití nabídky zobrazené pravým tlačítkem myši nebo klávesových zkratek

Pravděpodobně budete moci kopírovat a vkládat obsah pomocí nabídky zobrazené pravým tlačítkem myši, ale z bezpečnostních důvodů většina prohlížečů neumožňuje webovým aplikacím (jako jsou Dokumenty, Tabulky a Prezentace) používat schránku počítače prostřednictvím nabídek.

Pokud používáte Chrome

Ke kopírování a vkládání:

 • použijte klávesové zkratky,
 • použijte nabídku zobrazenou pravým tlačítkem myši,
 • vyberte Kopírovat nebo Vložit z nabídky Upravit na liště.

Tip: Pokud chcete použít možnosti nabídky, je třeba nainstalovat rozšíření Dokumenty offline.

Pokud používáte jiný prohlížeč

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:

 • PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.
 • Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Další možnosti pro vložení

Zkopírování a vložení grafu
 1. V počítači otevřete graf v Tabulkách Google.
 2. V pravém horním rohu grafu klikněte na Více Možnosti.
 3. Klikněte na Kopírovat graf.
 4. Graf vložíte kliknutím na nabídku Upravit a pak Vložit. Pokud graf vkládáte mimo tabulku, budete dotázáni, zda chcete propojit data s kopírovaným grafem.
Kopírování formátování textu (kopírování formátu)

Pomocí nástroje Kopírovat formát můžete kopírovat formátování textu, buněk nebo objektu.

 1. Na počítači otevřete soubor Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google.
 2. Vyberte text, rozsah buněk nebo objekt, jehož formát chcete kopírovat.
 3. V liště klikněte na Kopírovat formát Kopírovat formát. Ikona kurzoru se změní, čímž indikuje, že jste v režimu kopírování formátu.
 4. Vyberte, kam chcete formátování vložit.
 5. Formátování cíle se změní na stejné formátování, jaké jste zkopírovali.

Tip: Chcete-li formátování vložit na více míst, poklepejte na možnost Kopírovat formát Kopírovat formát. Až budete hotovi, klikněte na možnost Kopírovat formát Kopírovat formát.

Klávesové zkratky

Kopírování formátování vybraného textu:

 • Stiskněte Ctrl + Alt + c (Windows nebo Chrome OS) nebo ⌘ + Option + c (Mac).

Použití kopírovaného formátování na jiný výběr textu:

 • Stiskněte Ctrl + Alt + v (Windows nebo Chrome OS) or ⌘ + Option + v (Mac).
Použití funkce Vložit jinak v tabulkách

Pomocí funkce Vložit jinak můžete zvolit, které formátování se při kopírování buněk zkopíruje.

Funkce Vložit jinak funguje pouze v rámci jedné tabulky. Nemůžete kopírovat buňky z jedné tabulky a použít funkci Vložit jinak v tabulce otevřené na jiné kartě.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Zkopírujte data, která chcete vložit, a umístěte kurzor do cílové buňky.
 3. Klikněte na Upravit a pak Vložit jinak.
 4. Na výběr jsou následující možnosti:
  • Vložit pouze hodnoty: Vloží pouze text z původního rozsahu buněk.
  • Vložit pouze formát: Tato možnost je totožná s použitím nástroje Kopírovat formát – kopíruje pouze formátování buněk a nemění stávající text ani vzorce.
  • Vložit vše s výjimkou ohraničení: Vloží vše kromě ohraničení buněk.
  • Vložit pouze šířky sloupců: Změní velikost vybraných sloupců tak, aby odpovídaly původnímu sloupci. 
  • Vložit pouze vzorec: Vloží vzorce obsažené v kopírovaném rozsahu buněk, nikoli výsledné výpočty vzorců.
  • Vložit pouze ověření dat: Vloží pravidlo ověření dat do rozsahu buněk beze změny existujícího formátování, vzorců nebo textu.
  • Vložit pouze podmíněné formátování: Pouze použije pravidla podmíněného formátování pro rozsah buněk.
  • Vložit transponovaně: Vloží otočenou verzi zkopírovaných buněk. Pokud například zkopírujete sloupec buněk a použijete možnost Vložit transponovaně, vloží buňky do řádku (a naopak).

Volba formátu po vložení obsahu

Obsah můžete po vložení naformátovat.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. V tabulce zkopírujte obsah, který chcete vložit.
 3. Vložte obsah do stejné tabulky.
 4. Ve výchozím nastavení zůstane původní formátování obsahu stejné. Chcete-li formátování změnit, klikněte na Vložit Vložit.
 5. Vyberte některou z následujících možností:
  • Vložit pouze hodnoty: Vloží pouze text obsažený v původním rozsahu buněk.
  • Vložit pouze formát: Tato možnost je totožná s použitím nástroje Kopírovat formát – kopíruje pouze formátování buněk a nemění stávající text ani vzorce.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
1238830169624980914
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
35