Använda ekvationer i ett dokument

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en Google Workspace-provperiod utan kostnad.

Du kan infoga matematiska ekvationer i dina dokument.

Infoga en ekvation

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument.
 2. Klicka där du vill placera ekvationen.
 3. Klicka på Infoga följt av Ekvation.
 4. Välj de symboler du vill lägga till från en av dessa menyer:
  • Grekiska bokstäver
  • Diverse operationer
  • Relationer
  • Matematiska operatorer
  • Pilar
 5. Lägg till siffror eller variabler i rutan.

Klicka på Ny ekvation om du vill lägga till ytterligare en ekvation.

Klicka på Visa följt av Visa verktygsfält för ekvation om du vill visa eller dölja alternativ för ekvationen.

Använda genvägar för ekvation

Du kan skriva "\" följt av namnet på en symbol och ett utrymme i en ekvation för att infoga denna symbol. Exempelvis infogar \alpha ett 𝞪.

Om du vill använda upphöjd eller nedsänkt text skriver du ”\” och trycker på Skift + 6 eller Skift + -.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false