Używanie równań w dokumencie

W dokumentach możesz wstawiać równania matematyczne.

Wstawianie równania

 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić równanie.
 3. Kliknij Wstaw a potem Równanie.
 4. Wybierz symbole, które chcesz dodać, z odpowiedniego menu:
  • Litery greckie,
  • Inne działania,
  • Relacje,
  • Działania matematyczne,
  • Strzałki.
 5. Dodaj liczby lub zastąp zmienne w polu.

Aby dodać kolejne pole równania, kliknij Nowe równanie.

Aby pokazać lub ukryć opcje równania, kliknij Widok a potem Pokaż pasek narzędzi równań.

Używanie skrótów równań

Aby wstawić symbol w równaniu, możesz wpisać „\” i nazwę danego symbolu zakończoną spacją. Na przykład wpisanie polecenia \alpha spowoduje wstawienie symbolu 𝞪.

Aby pisać w indeksie górnym lub dolnym, wpisz „\”, a następnie naciśnij Shift + 6 lub Shift + –.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?