เปิดแบบฟอร์มไม่ได้

หาคุณพยายามเปิดแบบฟอร์มของ Google ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า "คุณต้องมีสิทธิ์"

รับสิทธิ์เพื่อดูแบบฟอร์ม

วิธีการขอสิทธิ์เข้าถึงแบบฟอร์มที่ดูไม่ได้มีเพียง 2 วิธี

ตัวเลือกที่ 1: ติดต่อเจ้าของไฟล์โดยตรง

หากผู้ที่สร้างแบบฟอร์มใช้ Google Apps for Work หรือ Education ผู้สร้างจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของ Google ฟอร์ม

โปรดติดต่อผู้ที่สร้างและส่งแบบฟอร์มให้คุณ โดยคุณอาจแจ้งข้อความในลักษณะดังนี้

"ฉันได้รับแบบฟอร์ม Google จากคุณ แต่เปิดไม่ได้เพราะจำกัดไว้เฉพาะคนในองค์กรของคุณ" หากต้องการให้ฉันกรอกแบบฟอร์ม โปรดทำตามคำแนะนำที่ https://support.google.com/docs?p=open_form

ตัวเลือกที่ 2: ลงชื่อเข้าใช้โดเมน

หากใช้ Google แอปผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษา โปรดตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ถูกต้อง เมื่อสร้างแบบฟอร์มผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษา มีเพียงคนในองค์กรเท่านั้นที่จะสามารถดูแบบฟอร์ม หากไม่เปลี่ยนการตั้งค่า บุคคลอื่นจะดูแบบฟอร์มโดยใช้บัญชี Gmail ไม่ได้

ขั้นที่ 1: ออกจากระบบบัญชี Gmail
 1. ไปที่ myaccount.google.com
 2. คลิกรูปภาพของคุณที่ด้านบนขวา
 3. หากไม่เห็นรูปภาพ คุณอาจเห็นภาพไอคอนบัญชี รูปภาพของบัญชี
 4. คลิกออกจากระบบ
ขั้นที่ 2: ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google for Work หรือ School
 1. พิมพ์บัญชี Google for Work หรือ School
 2. คลิกถัดไป
 3. พิมพ์รหัสผ่าน
 4. คลิกถัดไป

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ ให้ลองคลิกลิงก์ไปที่แบบฟอร์มอีกครั้ง

อนุญาตให้ทุกคนเปิดแบบฟอร์มได้

หากสร้างแบบฟอร์มผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษา ค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้มีเพียงคนในองค์กรเท่านั้นที่ดูแบบฟอร์มได้ หากต้องการให้บุคคลภายนอกโดเมนใช้แบบฟอร์มได้ โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าของแบบฟอร์ม

สำคัญ: ทุกคนที่มีลิงก์จะกรอกข้อมูลในแบบสำรวจได้หลังจากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกทั่วไป
 4. ยกเลิกการเลือกช่องข้าง "จำกัดเฉพาะผู้ใช้จาก [yourdomain.com]"
 5. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร