Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Sjablonen voor Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Opmerking: De Drive-sjabloongalerij is later in het jaar 2016 niet meer beschikbaar.

De Google Drive-sjabloongalerij wordt binnenkort verwijderd. Dit betekent dat https://drive.google.com/templates vanaf dat moment niet meer werkt.

 • Gebruik de nieuwe sjabloongalerijen in het startscherm van Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties.
 • Sla een sjabloon uit de Google Drive-sjabloongalerij als volgt op:
  • Gebruik de sjabloon, waardoor er automatisch een kopie wordt gemaakt in 'Mijn schijf'.
  • Sla de voorbeeldpagina van de sjabloon op als bladwijzer.

Sjablonen gebruiken in Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Sjablonen zijn erg handig om een bestand met een specifiek doel te maken, bijvoorbeeld een cv in Documenten, een budgetplan in Spreadsheets of een projectvoorstel in Presentaties.

Als je sjablonen zoekt die je zelf of iemand anders in je organisatie heeft gemaakt, ga dan naar de oude sjabloongalerij.

Opmerking: Aangepaste sjablonen zijn niet beschikbaar in de nieuwe galerij.

Een sjabloon zoeken

Je kunt sjablonen zoeken en gebruiken in het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.

 1. Open op een computer het startscherm voor het type sjabloon dat je wilt gebruiken:
 2. Selecteer een van de aanbevolen sjablonen boven aan de pagina. Wil je alle sjablonen bekijken, klik dan op Meer in de rechterbovenhoek.

Opmerking: Je kunt ook sjablonen zoeken door in een geopend bestand te klikken op Bestand > Nieuw > Van sjabloon.

Je bestaande sjablonen in de oude galerij bekijken

Als je al eens een sjabloon naar de oude sjabloongalerij hebt verzonden of een sjabloon uit de oude sjabloongalerij hebt gebruikt, kun je deze sjablonen terugvinden op drive.google.com/templates.

Een sjabloon verzenden naar de sjabloongalerij van je domein

Voer de volgende stappen uit om een sjabloon te verzenden naar de sjabloongalerij van je domein:

 1. Klik op Een sjabloon verzenden in de rechterbovenhoek van de hoofdpagina voor sjablonen.
 2. Klik op Uit je Google Documenten kiezen en selecteer een sjabloon uit je Google-documenten die je naar de sjabloongalerij wilt verzenden.
 3. Klik op Selecteren.
 4. Geef een korte omschrijving op, kies een of twee categorieën voor de sjabloon en kies een taal.
 5. Klik op Sjabloon verzenden.

De verzonden sjabloon wordt weergegeven op je domeintabblad en op het tabblad Mijn sjablonen. Het kan een aantal minuten duren voordat de sjabloon verschijnt.

Als je een sjabloon verzendt naar de galerij binnen je domein, wordt de naam van je Google Apps-account weergegeven.

Opmerking: Deze functie is beschikbaar in Google Apps for Work. Als je een standaarddomein hebt, kun je sjablonen naar de openbare galerij verzenden door in te loggen met je persoonlijke Google-account.

Een verzonden sjabloon verwijderen of bewerken

Als je een sjabloon wilt verwijderen of bewerken die je hebt verzonden naar de sjabloongalerij van je domein, ga je eerst naar het tabblad Mijn sjablonen.

 • Wil je een bepaalde sjabloon verwijderen, klik dan op de link Uit galerij verwijderen (rechts van 'Opties voor de eigenaar'). Je kunt de sjabloon vervolgens verwijderen uit de galerij.
 • Wil je een sjabloon bewerken, klik dan op de link Details bewerken (rechts van 'Opties voor de eigenaar') en voer vervolgens je wijzigingen uit. Je kunt de inhoud van je sjabloon ook wijzigen door op Dit document bewerken te klikken. Nadat je de wijzigingen hebt aangebracht in het document, kun je het opslaan en sluiten om terug te gaan naar het menu Bewerken. De wijzigingen worden weergegeven in de sjabloon in de galerij.
Je sjablonen insluiten

Volg de onderstaande instructies als je enkele favoriete sjablonen hebt die je op een blog of op een website wilt plaatsen:

 1. Ga naar de sjabloongalerij op http://docs.google.com/templates
 2. Zoek de sjabloon die je wilt gebruiken en klik op de link Insluiten naast de sterbeoordelingen.
 3. Kopieer de HTML-code die wordt weergegeven naar je blog of website.

De sjabloon wordt op je blog of website precies zo weergegeven als in de sjabloongalerij.

Inhoudsgalerij

Je gebruik van inhoudsgalerijen

Deze versie van Google Documenten kan galerijen bevatten met inhoud van derden ('Inhoudsgalerijen'). De term 'Inhoudsgalerijen' omvat zonder enige beperking de Sjabloongalerij, de Scriptgalerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan je beschikbaar stelt.

De inhoud en informatie in de inhoudsgalerijen ('Galerij-inhoud'), zoals sjablonen en scripts, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers.

De galerij-inhoud is: (a) slechts bedoeld als suggestie; en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke, bindende kennis of instructie.

Google doet geen toezegging dat de galerij-inhoud geschikt is voor jouw doeleinden of dat deze vrij is van virussen, fouten of andere onvolkomenheden. De galerij-inhoud wordt als zodanig ('as is') geleverd en zonder enige vorm van garantie. Het gebruik van galerij-inhoud is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke waarborg en voorwaarden met betrekking tot de galerij-inhoud. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen enkele impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Als je een Google Apps Script uit de Scriptgalerij gebruikt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Google Apps Scripts werken mogelijk samen met andere producten en services van Google. Wanneer u Google Apps Scripts gebruikt, moet u zich houden aan de toepasselijke bepalingen van de volgende aanvullende voorwaarden: de Servicevoorwaarden voor de Google Maps API, de Servicevoorwaarden voor de Google Finance API en de Servicevoorwaarden voor de Translate API (gezamenlijk de 'Aanvullende voorwaarden voor Google Apps Scripts'). Als de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts op enige manier met elkaar in tegenspraak zijn, zullen de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts alleen prevaleren indien de tegenspraak betrekking heeft op het Google Apps Script dat van toepassing is, en niet op enig ander onderdeel van de Service.

Bijdragen aan inhoudsgalerijen

Als je ervoor kiest inhoud in te dienen om toe te voegen aan inhoudsgalerijen (je 'Galerijbijdrage'), geef je Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om je galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleen je Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

 • de galerijbijdrage te reproduceren;
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren;
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden;
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

Je stemt ermee in dat je licentie voor eindgebruikers van Google oneindig is. Verder behoudt Google zich het recht voor en verleen je Google, ter vermijding van elke twijfel, het recht de galerijbijdrage die door jou via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. Je behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via inhoudsgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze Servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als je de verspreiding van de galerijbijdrage via de inhoudsgalerijen van Google Documenten wilt stopzetten, moet je gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de Service beschikbaar is, in welk geval de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn wordt verwijderd.

Je verklaart en garandeert dat: (a) jij de eigenaar bent van alle noodzakelijke juridische rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten of dat je deze rechten hebt verkregen, en dat je deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google; (b) alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten voldoen aan het geplaatste Programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op het eigendom van de galerijbijdragen die je indient via Google Documenten. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, die je al bezit voor de galerijbijdragen. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens jou te doen.

Je stemt ermee in dat jij als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens jou of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die je indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot je galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Melding maken van aanstootgevende sjablonen in de oude galerij

Als je misbruik ontdekt in de oude sjabloongalerij kun je dit melden.

Sjablonen met ongepaste inhoud melden

Lees ons inhoudsbeleid voordat je een sjabloon meldt.

Je kunt als volgt ongepaste inhoud melden die je hebt ontdekt in een sjabloon voor een document, spreadsheet of presentatie:

 1. Open de sjabloon.
 2. Klik op Help > Misbruik/copyright melden.
 3. Selecteer het type misbruik dat je wilt melden.
 4. Klik op Melding van misbruik indienen.
Ongepaste inhoud in de oude sjabloongalerij van je domein melden

Als je Google Apps for Work of Education gebruikt en een sjabloon met ongepaste inhoud in je domein ontdekt, meld dit dan bij je domeinbeheerder.

Weet je niet hoe je contact met je domeinbeheerder moet opnemen, klik dan op Ik heb geen toegang tot mijn account op de inlogpagina. Hier vind je een e-mailadres of telefoonnummer dat je kunt gebruiken.

Als je als beheerder een sjabloon met ongepaste inhoud in je domein ontdekt, moet je contact opnemen met de maker van de sjabloon om deze te kunnen verwijderen. Wordt de sjabloon niet door de maker verwijderd, dan kun je de eigendom van het gebruikersaccount overnemen en de sjabloon zelf verwijderen.

De oude sjabloongalerij uitschakelen

Als je een domeinbeheerder bent, kun je de mogelijkheid voor het verzenden van sjablonen uitschakelen voor iedereen binnen je domein.

 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Klik op het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens Google Documenten in de linkerkolom.
 3. Schakel in het sjabloongedeelte de optie Sjablonen inschakelen voor Google Documenten uit.
 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Beleid voor gebruik van inhoudsgalerijen

Je gebruik van inhoudsgalerijen

Deze versie van Google Documenten kan galerijen bevatten met inhoud van derden ('Inhoudsgalerijen'). De term 'Inhoudsgalerijen' omvat zonder enige beperking de Sjabloongalerij, de Scriptgalerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan je beschikbaar stelt.

De inhoud en informatie in de inhoudsgalerijen ('Galerij-inhoud'), zoals sjablonen en scripts, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers.

De galerij-inhoud is: (a) slechts bedoeld als suggestie; en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke, bindende kennis of instructie.

Google doet geen toezegging dat de galerij-inhoud geschikt is voor jouw doeleinden of dat deze vrij is van virussen, fouten of andere onvolkomenheden. De galerij-inhoud wordt als zodanig ('as is') geleverd en zonder enige vorm van garantie. Het gebruik van galerij-inhoud is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke waarborg en voorwaarden met betrekking tot de galerij-inhoud. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen enkele impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Als je een Google Apps Script uit de Scriptgalerij gebruikt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Google Apps Scripts werken mogelijk samen met andere producten en services van Google. Wanneer u Google Apps Scripts gebruikt, moet u zich houden aan de toepasselijke bepalingen van de volgende aanvullende voorwaarden: de Servicevoorwaarden voor de Google Maps API, de Servicevoorwaarden voor de Google Finance API en de Servicevoorwaarden voor de Translate API (gezamenlijk de 'Aanvullende voorwaarden voor Google Apps Scripts'). Als de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts op enige manier met elkaar in tegenspraak zijn, zullen de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts alleen prevaleren indien de tegenspraak betrekking heeft op het Google Apps Script dat van toepassing is, en niet op enig ander onderdeel van de Service.

Bijdragen aan inhoudsgalerijen

Als je ervoor kiest inhoud in te dienen om toe te voegen aan inhoudsgalerijen (je 'Galerijbijdrage'), geef je Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om je galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleen je Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

 • de galerijbijdrage te reproduceren;
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren;
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden;
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

Je stemt ermee in dat je licentie voor eindgebruikers van Google oneindig is. Verder behoudt Google zich het recht voor en verleen je Google, ter vermijding van elke twijfel, het recht de galerijbijdrage die door jou via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. Je behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via inhoudsgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze Servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als je de verspreiding van de galerijbijdrage via de inhoudsgalerijen van Google Documenten wilt stopzetten, moet je gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de Service beschikbaar is, in welk geval de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn wordt verwijderd.

Je verklaart en garandeert dat: (a) jij de eigenaar bent van alle noodzakelijke juridische rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten of dat je deze rechten hebt verkregen, en dat je deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google; (b) alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten voldoen aan het geplaatste Programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op het eigendom van de galerijbijdragen die je indient via Google Documenten. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, die je al bezit voor de galerijbijdragen. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens jou te doen.

Je stemt ermee in dat jij als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens jou of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die je indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot je galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?