Sjablonen voor Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties

Sjablonen zijn erg handig als u een bestand met een specifiek doel wilt maken, bijvoorbeeld een cv in Documenten, een budgetplan in Spreadsheets of een projectvoorstel in Presentaties.

Als u sjablonen zoekt die u of iemand anders in uw organisatie heeft gemaakt, ga dan naar de oude sjabloongalerij.

Opmerking: Er zijn momenteel nog geen aangepaste sjablonen beschikbaar in de nieuwe galerij.

Een sjabloon zoeken

U kunt sjablonen zoeken en gebruiken in het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.

 1. Open op een computer het startscherm voor het type sjabloon dat u wilt gebruiken:
 2. Selecteer een van de aanbevolen sjablonen boven aan de pagina. Wilt u alle sjablonen bekijken, klik dan op Meer in de rechterbovenhoek.

Opmerking: U kunt de sjabloongalerij ook openen vanuit een bestand. Klik hiervoor op het menu Bestand > Nieuw > Van sjabloon.

Uw bestaande sjablonen in de oude galerij bekijken

Als u al eens een sjabloon heeft verzonden of een sjabloon uit de oude sjabloongalerij heeft gebruikt, kunt u deze sjablonen terugvinden op drive.google.com/templates.

Melding maken van aanstootgevende sjablonen in de oude galerij

Als u misbruik ontdekt in de oude sjabloongalerij kunt u dit melden.

Sjablonen met ongepaste inhoud melden

Lees ons inhoudsbeleid voordat u een sjabloon meldt.

U kunt als volgt melding maken van ongepaste inhoud in een document-, spreadsheet- of presentatiesjabloon:

 1. Open de sjabloon.
 2. Klik op het menu Help > Misbruik/copyright melden.
 3. Selecteer het type misbruik dat u wilt melden.
 4. Klik op Melding van misbruik indienen.
Ongepaste inhoud in de oude sjabloongalerij van uw domein melden

Als u Google Apps for Work of Education gebruikt en een sjabloon met ongepaste inhoud in uw domein ziet, meld dit dan bij uw domeinbeheerder.

Weet u niet hoe u contact met uw domeinbeheerder moet opnemen, klik dan op Ik heb geen toegang tot mijn account op uw inlogpagina. Hier vindt u een e-mailadres of telefoonnummer dat u kunt gebruiken.

Als u als beheerder een sjabloon met ongepaste inhoud in uw domein ziet, moet u contact opnemen met de maker van de sjabloon om deze te kunnen verwijderen. Wordt de sjabloon niet door de maker verwijderd, dan kunt u de eigendom van het gebruikersaccount overnemen en de sjabloon zelf verwijderen.

De oude sjabloongalerij uitschakelen

Als u een domeinbeheerder bent, kunt u de mogelijkheid voor het verzenden van sjablonen uitschakelen voor iedereen binnen uw domein.

 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Klik op het tabblad Instellingen en selecteer vervolgens Google Documenten in de linkerkolom.
 3. Schakel in het sjabloongedeelte de optie Sjablonen inschakelen voor Google Documenten uit.
 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Beleid voor gebruik van inhoudsgalerijen

Uw gebruik van inhoudsgalerijen

Deze versie van Google Documenten kan galerijen bevatten met inhoud van derden ('Inhoudsgalerijen'). De term 'Inhoudsgalerijen' omvat zonder enige beperking de Sjabloongalerij, de Scriptgalerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan u beschikbaar stelt.

De inhoud en informatie in de inhoudsgalerijen ('Galerij-inhoud'), zoals sjablonen en scripts, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers.

De galerij-inhoud is: (a) slechts bedoeld als suggestie; en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke, bindende kennis of instructie.

Google doet geen toezegging dat de galerij-inhoud geschikt is voor uw doeleinden of dat deze vrij is van virussen, fouten of andere onvolkomenheden. De galerij-inhoud wordt als zodanig ('as is') geleverd en zonder enige vorm van garantie. Het gebruik van galerij-inhoud is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke waarborg en voorwaarden met betrekking tot de galerij-inhoud. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen enkele impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Als u een Google Apps Script uit de Scriptgalerij gebruikt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Google Apps Scripts werken mogelijk samen met andere producten en services van Google. Wanneer u Google Apps Scripts gebruikt, moet u zich houden aan de toepasselijke bepalingen van de volgende aanvullende voorwaarden: de Servicevoorwaarden voor de Google Maps API, de Servicevoorwaarden voor de Google Finance API en de Servicevoorwaarden voor de Translate API (gezamenlijk de 'Aanvullende voorwaarden voor Google Apps Scripts'). Als de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts op enige manier met elkaar in tegenspraak zijn, zullen de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts alleen prevaleren indien de tegenspraak betrekking heeft op het Google Apps Script dat van toepassing is, en niet op enig ander onderdeel van de Service.

Bijdragen aan inhoudsgalerijen

Als u ervoor kiest inhoud in te dienen om toe te voegen aan inhoudsgalerijen (uw 'Galerijbijdrage'), geeft u Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om uw galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleent u Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

 • de galerijbijdrage te reproduceren;
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren;
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden;
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

U stemt ermee in dat uw licentie voor eindgebruikers van Google oneindig is. Verder behoudt Google zich het recht voor en verleent u Google, ter vermijding van elke twijfel, het recht de galerijbijdrage die door u via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. U behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via inhoudsgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze Servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als u de verspreiding van de galerijbijdrage via de inhoudsgalerijen van Google Documenten wilt stopzetten, moet u gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de Service beschikbaar is, in welk geval de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn wordt verwijderd.

U verklaart en garandeert dat: (a) u de eigenaar bent van alle noodzakelijke juridische rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die u indient via Google Documenten of dat u deze rechten heeft verkregen, en dat u deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google; (b) alle galerijbijdragen die u verzendt via Google Documenten voldoen aan het geplaatste Programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op het eigendom van de galerijbijdragen die u indient via Google Documenten. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, die u al bezit voor de galerijbijdragen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens u te doen.

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens u of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die u indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot uw galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?