นโยบายโปรแกรมการละเมิดและการบังคับใช้

นโยบายเนื้อหาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการให้บริการนี้ได้

นโยบายเหล่านี้มีผลกับเนื้อหาภายใน Google ไดรฟ์ อาจมีข้อยกเว้นในการบังคับใช้นโยบายเหล่านี้เนื่องจากเหตุผลด้านศิลปะ การศึกษา สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือในกรณีที่สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว โปรดกลับมาทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

รายงานการละเมิด

หากคุณคิดว่ามีบุคคลละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานการละเมิด

หากต้องการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ โปรดใช้เครื่องมือนี้ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าควรจะนำออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโปรแกรม

สแปม มัลแวร์ และฟิชชิง

โปรดช่วยกันรักษาให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสแปมและมัลแวร์ สแปมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการติดต่อชักชวนคนหมู่มากหรือการติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อทำฟิชชิง ห้ามชักชวนเพื่อขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้ส่งต่อมัลแวร์ ไวรัส โค้ดที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือของผู้อื่น

ความรุนแรง

คุณแสดงความคิดเห็นโดยไม่คุกคามผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับความคิดของผู้อื่น แต่ห้ามข่มขู่ว่าจะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต หรือร่วมสนับสนุนการทำร้ายร่างกายผู้อื่น ในกรณีส่วนใหญ่ เราพบว่าการแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งจะประสบความสำเร็จที่สุด หากคู่กรณีเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นโดยตรง ไม่ใช่เรา อย่างไรก็ตาม เราอาจดำเนินการกับเนื้อหาในกรณีที่มีการคุกคามทางกายภาพที่ร้ายแรงและน่าเชื่อว่าอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นจริง

การโพสต์เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือไม่เหมาะสม เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ หากโพสต์เนื้อหาที่โจ่งแจ้งในบริบทข่าวสาร สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังสื่อสาร ในบางกรณี เนื้อหาอาจรุนแรงหรือน่าสลดเกินกว่าจะให้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้ ไม่ว่าในบริบทใดๆ สุดท้าย อย่าส่งเสริมให้ผู้อื่นก่อความรุนแรง

วาจาสร้างความเกลียดชัง

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงออกอย่างเสรี แต่เราไม่อนุญาตให้มีวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ

เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

เราไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้ายใช้ไดรฟ์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการสรรหาสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกับองค์กร นอกจากนี้ ไดรฟ์ยังห้ามไม่ให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อหาที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของผู้ก่อการร้าย เนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ยกย่องการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจบริบทที่ต้องการนำเสนอ

การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่

ห้ามกระทำพฤติกรรมล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ และห้ามยุยงให้ผู้อื่นกระทำพฤติกรรมเหล่านี้ ใครก็ตามที่ใช้บริการของเราเพื่อจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น เพื่อข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง เพื่อทำให้ผู้อื่นถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ หรือเพื่อละเมิดในลักษณะอื่นๆ อาจถูกนำเนื้อหาที่ละเมิดออกหรือถูกแบนไม่ให้ใช้บริการนั้นอย่างถาวร ในกรณีฉุกเฉิน เราอาจรายงานต่อหน่วยงานที่รักษากฎหมายถึงการคุกคามที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นจริง โปรดระลึกว่าการล่วงละเมิดทางออนไลน์เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายท้องที่ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อตัวผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิด

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง


ห้ามเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอที่มีภาพอนาจารหรือแสดงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง นอกจากนี้ยังห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างไม่โจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น หากมีผู้ใดโพสต์ภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่โจ่งแจ้งของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่

เราอนุญาตให้ผู้ใช้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อสำหรับผู้ใหญ่ได้ โดยเนื้อหาเหล่านั้นต้องไม่มีรูปภาพหรือวิดีโอประกอบที่แสดงเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง และเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่ส่งเสริมหรือแสดงถึงกิจกรรมทางเพศกับเด็กหรือสัตว์ซึ่งไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ส่งต่อการเข้าชมไปยังเนื้อหาอนาจารเชิงพาณิชย์

เราอนุญาตการแสดงภาพเปลือยตามธรรมชาติหรือในเชิงสารคดี (เช่น ภาพแม่ให้นมทารก) รวมถึงการแสดงภาพเปลือยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

การหาประโยชน์จากเด็ก

ห้ามอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหาที่หาประโยชน์จากเด็กหรือล่วงละเมิดเด็ก อันได้แก่ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกประเภท (รวมถึงภาพการ์ตูน) และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอเด็กในทางเพศ ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้บริการของเราเพื่อสร้าง ครอบครอง หรือแจกจ่ายรูปภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ได้ และห้ามไม่ให้ใช้บริการของเราในการสร้างคลังภาพของเด็กๆ ที่มีการแสดงความคิดเห็นทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เป็นต้น

เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการปิดบัญชีและการรายงานไปยัง National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หากคุณพบเนื้อหาใดๆ ที่คิดว่าเป็นการหาประโยชน์จากเด็กในลักษณะนี้ โปรดอย่าแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาเหล่านั้น แม้ว่าคุณจะมีเจตนาเพื่อให้ Google รับรู้ถึงเนื้อหานั้นก็ตาม แต่ให้รายงานเนื้อหานั้นผ่านทางลิงก์ "รายงานการละเมิด" หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อ NCMEC โดยตรง

การแอบอ้างบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิด

ห้ามใช้บริการของเราด้วยเจตนาที่จะหลอกลวง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสนโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ตนไม่ได้เป็นตัวแทน หรือปกปิดความเป็นเจ้าของหรือวัตถุประสงค์หลัก รวมถึงการนำเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ หากคุณบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูลของประเทศเกิดหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ ทั้งนี้เราไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณเผยแพร่เนื้อหาล้อเลียน เสียดสี หรือใช้ชื่อแฝง/นามปากกา แต่โปรดหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

ห้ามแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม เลขที่ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่เข้าถึงโดยสาธารณะอยู่แล้วไม่ได้ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในบันทึกสาธารณะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับภายใต้นโยบายของเรา

นอกจากนี้ ห้ามโพสต์หรือเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์ก่อน รายงานการละเมิด

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมการกระทำที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น ห้ามส่งเสริมการขายหรือขายยาควบคุมหรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หากเราได้รับแจ้งถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการถอนสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างของเรา บัญชี Google ของคุณ หรือรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สตรีมมิงสาธารณะ

ไดรฟ์ช่วยให้คุณจัดเก็บ แชร์ และสตรีมเนื้อหาวิดีโอได้ แต่ไม่ควรใช้แทนเครือข่ายการกระจายเนื้อหา สำหรับสตรีมมิงสาธารณะขนาดใหญ่ การใช้ YouTube จะเหมาะสมกว่า ไดรฟ์จะจำกัดการใช้งานเมื่อพบว่ามีการใช้สำหรับสตรีมมิงสาธารณะขนาดใหญ่ การละเมิดซ้ำอาจส่งผลให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงการยุติบัญชีหรือความสามารถในการใช้ไดรฟ์

การละเมิดลิขสิทธิ์

เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแชร์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อ่านดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เรามีนโยบายที่จะจัดการปัญหานี้ หากได้รับแจ้งอย่างชัดเจนว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องสงสัยเกิดขึ้น การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ซ้ำๆ จะส่งผลให้บัญชีนั้นถูกยกเลิก หากคุณพบการละเมิดนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

การใช้และการส่งเนื้อหา

นโยบายสำหรับแกลเลอรีเทมแพลต

Google เอกสารอาจมีแกลเลอรีที่นำเสนอเนื้อหาของบุคคลที่สาม ("แกลเลอรีเนื้อหา") แกลเลอรีเนื้อหาดังกล่าวรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแกลเลอรีเทมเพลต และแกลเลอรีใดก็ตามที่ Google พิจารณาเลือกให้คุณใช้งานได้ตามที่เห็นสมควร

เนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในแกลเลอรีเนื้อหา ("เนื้อหาแกลเลอรี") เช่น เทมเพลต เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย Google หรือบุคคลที่สาม โดยระหว่างคุณและผู้สร้างเนื้อหาแกลเลอรี ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ยังคงเป็นของผู้สร้างอยู่

เนื้อหาแกลเลอรี: (ก) มีให้เพื่อเป็นการแนะนำเท่านั้น และ (ข) ไม่ใช่สิ่งที่ใช้ทดแทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หรือความรู้หรือหลักเกณฑ์เฉพาะทางที่เชื่อถือได้

Google ไม่สัญญาว่าเนื้อหาแกลเลอรีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของคุณ หรือเนื้อหาดังกล่าวปลอดไวรัส ข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดอื่นๆ เนื้อหาแกลเลอรีมีให้บริการ "ตามสภาพ" และปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น คุณจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้เนื้อหาแกลเลอรีแต่เพียงผู้เดียว Google และซัพพลายเออร์ของ Google ไม่ได้ให้การรับประกันอย่างชัดเจน การค้ำประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาแกลเลอรี ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Google จะไม่มีการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ฝีมือการผลิต กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดข้อกำหนดต่างๆ

หากคุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในแกลเลอรีเนื้อหา ถือว่าคุณได้บอกกล่าวและอนุญาตให้ Google ตลอดจนพาร์ทเนอร์มีสิทธิ์โฮสต์ ลิงก์ และรวมการส่งเนื้อหาให้กับแกลเลอรีไว้ใน Google เอกสารได้ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ตลอดจนผู้ใช้ปลายทางอันเป็นการอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่ากรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในการใช้สิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีเพื่อดำเนินการตามที่ระบุต่อไปนี้

  • ผลิตเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีซ้ำ

  • สร้างและผลิตผลงานลอกเลียนแบบซ้ำจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี

  • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี

  • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี

คุณยอมรับว่าใบอนุญาตที่คุณให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google นั้นไม่มีการจำกัดเวลา นอกจากนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา Google ขอสงวนสิทธิ์ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสาร และใช้เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นร่วมกับบริการใดๆ ก็ตามที่ Google มีให้ คุณยังคงมีสิทธิ์ในการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสารเมื่อใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลือกกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลในการเพิกถอนสัญญาอนุญาตที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากต้องการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสาร คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันการนำข้อมูลออกที่มีให้ภายในบริการ ซึ่งในกรณีนี้การนำเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีออกจะมีผลภายในระยะเวลาอันสมควร

คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่จำเป็นในการส่งเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสาร และจะยังคงครองสิทธิ์ดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นยังมีให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google และ (ข) เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสารนั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมที่โพสต์ไว้

Google ไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่าน Google เอกสาร คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้น คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์เหล่านี้ และ Google ไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวในนามของคุณ

คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม) สำหรับเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยผู้ใช้ทั่วไปของ Google ที่เข้าถึงเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่ส่งมายังแกลเลอรีบางส่วนหรือทั้งหมดออกตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

วิธีที่ Google จะใช้การส่งเทมเพลตได้

หากคุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในแกลเลอรีเนื้อหา ถือว่าคุณได้บอกกล่าวและอนุญาตให้ Google ตลอดจนพาร์ทเนอร์มีสิทธิ์โฮสต์ ลิงก์ และรวมการส่งเนื้อหาให้กับแกลเลอรีไว้ใน Google เอกสารได้ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ตลอดจนผู้ใช้ปลายทางอันเป็นการอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่ากรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในการใช้สิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีเพื่อดำเนินการตามที่ระบุต่อไปนี้

  • ผลิตเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีซ้ำ
  • สร้างและผลิตผลงานลอกเลียนแบบซ้ำจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี
  • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี
  • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี

คุณยอมรับว่าใบอนุญาตที่คุณให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google นั้นไม่มีการจำกัดเวลา นอกจากนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา Google ขอสงวนสิทธิ์ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสาร และใช้เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นร่วมกับบริการใดๆ ก็ตามที่ Google มีให้ คุณยังคงมีสิทธิ์ในการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสารเมื่อใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลือกกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลในการเพิกถอนสัญญาอนุญาตที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากต้องการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสาร คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันการนำข้อมูลออกที่มีให้ภายในบริการ ซึ่งในกรณีนี้การนำเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีออกจะมีผลภายในระยะเวลาอันสมควร

คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่จำเป็นในการส่งเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสาร และจะยังคงครองสิทธิ์ดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นยังมีให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google และ (ข) เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสารนั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมที่โพสต์ไว้

Google ไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่าน Google เอกสาร คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้น คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์เหล่านี้ และ Google ไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวในนามของคุณ

คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม) สำหรับเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยผู้ใช้ทั่วไปของ Google ที่เข้าถึงเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่ส่งมายังแกลเลอรีบางส่วนหรือทั้งหมดออกตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

อ่านข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ฉบับเต็ม

นโยบายฉบับแปลของเรามีเพื่อให้คุณอ่านได้โดยสะดวก หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความของนโยบายในภาษาของคุณและข้อความฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่านโยบายในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเหนือกว่า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร