מדיניות ואכיפה בנושא התנהלות פוגעת

מדיניות התוכן המפורטת בהמשך ממלאת תפקיד חשוב בשמירה על החוויה החיובית של כל אדם המשתמש במוצרי Google. עלינו לעקור מהשורש כל התנהלות פוגעת אשר מאיימת על יכולתנו לספק שירותים אלו, ואנו מבקשים מכולם לציית למדיניות המתוארת בהמשך כדי לעזור לנו להשיג מטרה זו.

המדיניות חלה על תוכן ב-Google Drive. בהחלת המדיניות, אנחנו עשויים לקבוע חריגים על סמך שיקולים בתחום האומנות, החינוך, התיעוד או המדע, או במצבים שבהם עדיף שלא לנקוט פעולה כלשהי ביחס לתוכן, משיקולים של תועלת הציבור. הקפד לבדוק את המדיניות מדי פעם, שכן היא עשויה להשתנות. כמו כן, קרא את התנאים וההגבלות של Google לקבלת מידע נוסף.

דיווח על התנהלות פוגעת

אם נראה לך שמישהו מפר את כללי המדיניות שבהמשך, עליך לדווח על התנהלות פוגעת.

כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים או על בעיות משפטיות אחרות, יש להיעזר בכלי זה. הכלי ידריך אותך בתהליך הדיווח על תוכן שלדעתך מצדיק הסרה מהשירותים של Google על סמך הדין החל.

מדיניות התוכנית

ספאם, תוכנות זדוניות ופישינג

הקפד לוודא שהמוצרים שלנו יישארו נקיים מספאם ותוכנות זדוניות. ספאם כולל, בין השאר, תוכן קידומי או מסחרי לא רצוי, או פניות המוניות. אין להשתמש במוצרים שלנו למטרות דיוג. הימנע מבקשת נתונים רגישים או מאיסוף נתונים כאלו, כולל, בין השאר, סיסמאות, פרטים פיננסיים ומספרי תעודות זהות. בנוסף, איננו מתירים העברה של תוכנות זדוניות, וירוסים, קוד הרסני או כל דבר שעלול לפגוע או להפריע לפעולה של הרשתות, השרתים או תשתיות אחרות של Google או של גורמים אחרים.

אלימות

הבע את דעתך מבלי לאיים על אחרים. כלומר: תוכל לפרסם אי-הסכמה לרעיונות של אדם אחר, אך אל תאיים בפגיעה פיזית חמורה או במוות כנגד אדם זה ואל תביע תמיכה בפגיעה פיזית באחרים. מצאנו כי ברוב המקרים, סכסוכים או חילוקי דעות נפתרים באופן הטוב ביותר ישירות בין הצדדים, ללא מעורבות שלנו. עם זאת, במקרים שבהם קיים איום חמור ומיידי לפגיעה פיזית או למוות, ננקוט פעולה מתאימה לגבי אותו תוכן.

אין זה הולם לפרסם תוכן אלים או עקוב מדם שנועד בראש ובראשונה לגרום להלם או לסנסציה, או ללא הקשר ראוי. כאשר מפרסמים תוכן גרפי בחדשות או בהקשר תיעודי, מדעי או אמנותי, יש לתת מספיק מידע שיעזור להבין מה קורה. יכולים להיות מקרים שבהם מידת האלימות של תוכן, או ההלם שהוא עלול לעורר, ימנעו את הצגתו בפלטפורמות שלנו, בלי קשר לכמות המידע או ההקשר שמספקים. לבסוף, אין לעודד אחרים לבצע פעולות אלימות מכל סוג שהוא.

דברי שטנה

המוצרים שלנו הם פלטפורמות לביטוי חופשי, אך אנחנו לא מתירים דברי שטנה. דברי שטנה הם תוכן שמעודד אלימות, או שמטרתו העיקרית היא להסית לשנאה נגד אדם או קבוצה על רקע גזע, מוצא אתני, דת, מוגבלות, גיל, לאום, שירות צבאי, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית או מאפיינים אחרים שקשורים לאפליה או להדרה באופן שיטתי.

תוכן המעודד פעילות טרור

אנחנו לא מתירים לארגוני טרור להשתמש ב-Drive לאף מטרה, לרבות גיוס. כמו כן, חל איסור מפורש לפרסם ב-Drive תוכן שקשור לטרור, כגון תוכן שמקדם פעולות טרור, מעודד אלימות או מהלל פיגועי טרור. 

אם בחרת לפרסם תוכן הקשור לטרור ומטרתך בכך היא חינוכית, תיעודית, מדעית או אומנותית, עליך לדאוג שתוכן זה ילווה בכל המידע הדרוש כדי שהצופים יבינו את ההקשר בו פורסם.

הטרדה, בריונות ואיומים

אין לנקוט התנהגות מטרידה, בריונית או מאיימת, ואין לעודד אחרים לנהוג כך. אין להשתמש בשירותים שלנו מתוך מטרה להתנהג באופן זדוני כלפי אדם מסוים, לאיים על אדם בפגיעה חמורה, להציג אדם בצורה מינית באופן לא רצוי או להטריד אדם בדרכים אחרות. פעולות כאלו עשויות להסתיים בהסרת התוכן הרלוונטי או בהרחקה לצמיתות מהשירות. במצבי חירום אנו עשויים להעביר מקרים שמהווים איום מיידי לידיעת רשויות החוק. זכור כי הטרדה באינטרנט היא בלתי חוקית במקומות רבים ועלולות להיות לה השלכות חמורות במציאות, הן לצד המטריד והן לצד המוטרד.

חומר בעל אופי מיני בוטה


אין לפרסם תמונות או סרטונים פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה. בנוסף, אין לפרסם או להפיץ תמונות או סרטונים המאופיינים באינטימיות ומיניות בלתי מפורשת, ללא ההסכמה של המצולמים.  אם מישהו פרסם תמונה או סרטון פרטיים שלך בעירום, או כאלה שיש בהם אינטימיות או מיניות במפורש או שלא במפורש, יש לדווח לנו על כך כאן.

מותר לכתוב על נושאים למבוגרים, כל עוד הטקסט אינו מלווה בתמונות או בסרטונים בעלי אופי מיני בוטה, או בחומרים המקדמים או המתארים מעשים מיניים לא חוקיים או בלתי הולמים, שמעורבים בהם ילדים או בעלי חיים. כמו כן, איננו מתירים לפרסם תוכן שמפנה תנועה לאתרים מסחריים שמכילים פורנוגרפיה.

אנו עשויים להתיר פרסום של תיאורים המחקים את דרך הטבע או תיאורים דוקומנטריים של עירום (למשל, תמונה של הנקת תינוק), וכן תיאורים של עירום שנועדו באופן מובהק למטרות חינוך, מדע או אומנות.

ניצול ילדים

אל תעלה או תשתף תוכן שמנצל ילדים או פוגע בהם. הנחיה זו כוללת כל תמונה של התעללות מינית בילדים (גם דמויות מצוירות), וכל תוכן שמציג ילדים באופן מיני. פירוש הדבר שאין להשתמש בשירותים שלנו על מנת ליצור תמונות של התעללות מינית בילדים, להחזיק בתמונות כאלה או להפיץ אותן, ואין להשתמש בשירותים שלנו על מנת ליצור, לדוגמה, גלרייה של תמונות ילדים עם הערות בעלות אופי מיני בוטה.

נסיר תכנים כאלה ונפעל נגד המפרסמים בהתאם וכנדרש על פי חוק. בין השאר, ייתכן שנשעה את החשבונות של המפרסמים ונדווח עליהם לרשויות ולמרכז הלאומי לדיווח על ילדים נעדרים וילדים שעברו ניצול מיני (NCMEC).

אם אתה נתקל בתוכן שלדעתך מנצל ילדים באופן כזה, אל תגיב לתוכן, גם אם כוונתך היא להביא אותו לתשומת ליבה של Google. במקום זאת, סמן את התוכן באמצעות הקישור "דווח על התנהלות פוגעת". אם אתם נתקלים בתכנים כאלה במקומות אחרים באינטרנט, עליכם לפנות ישירות למרכז הלאומי לדיווח על ילדים נעדרים וילדים שעברו ניצול מיני.

התחזות ומצג שווא

אין להשתמש בשירותים שלנו מתוך כוונה להונות, להטעות או לבלבל את המשתמשים באמצעות התחזות לאדם או לארגון כלשהו שאינו מיוצג על ידכם, או באמצעות הסתרת הבעלות או המטרה העיקרית שלכם. איסור זה כולל פנייה למשתמשים במדינה שאיננה המדינה שלכם באמצעות תכנים בנושאי פוליטיקה, סוגיות חברתיות או סוגיות בעלות עניין לציבור, תוך הצגה כוזבת של מדינת המקור שלכם, או מידע מהותי אחר בנוגע אליכם, או הסתרה מכוונת שלהם. אנחנו מתירים לפרסם פרודיה או סאטירה, או להשתמש בכינוי או בשם עט, כל עוד אין חשש סביר שהתוכן עלול להטעות את הקוראים לגבי זהותך האמיתית.

מידע אישי וסודי

אל תשתף מידע אישי וסודי. איננו מתירים לפרסם מידע פרטי או סודי של אנשים ללא אישורם, כגון מספר כרטיס אשראי, מספר זהות, מספר רישיון נהיגה או רישיון אחר, או כל מידע אחר שאינו נגיש באופן ציבורי. יש לזכור כי לפי המדיניות שלנו, מידע הזמין כבר במקום אחר באינטרנט או ברשומות ציבוריות אינו נחשב, ברוב המקרים, לפרטי או סודי.

כמו כן, אין לפרסם או להפיץ תמונות או סרטונים שמציגים קטינים מבלי לקבל הסכמה מראש של הנציגים המשפטיים שלהם. לדיווח על הפרה.

פעילויות לא חוקיות

ציית לחוק. אין להשתמש בשירות שלנו כדי לעסוק בפעילויות לא חוקיות או לקדם פעולות מסוכנות ולא חוקיות. לדוגמה: אל תעודד את הקידום או המכירה של סמים בפיקוח או סמים לא חוקיים. אם פעילויות לא חוקיות מובאות לידיעתנו, ננקוט פעולה מתאימה שעשויה לכלול שלילת גישה לחלק מהמוצרים שלנו, הסרת חשבון Google שלך או מסירת דיווח לגביך לרשויות המתאימות.

סטרימינג ציבורי

מותר לך להשתמש ב-Drive לצורך אחסון, שיתוף והפצה של וידאו בשידור חי, אבל אסור להשתמש בו כתחליף לרשת להפצת תוכן. לסטרימינג ציבורי בהיקף נרחב, עדיף להשתמש ב-YouTube. כאשר יתקבל הרושם שנעשה שימוש ב-Drive למטרות סטרימינג ציבורי בהיקף נרחב, יוגבל השימוש ב-Drive.  הפרות חוזרות של המדיניות עשויות להוביל אותנו לנקיטת פעולה נוספת, לרבות סגירת החשבון שלך או שלילת האפשרות שלך להשתמש ב-Drive.

הפרת זכויות יוצרים

חובה לציית לחוקי זכויות היוצרים. אל תשתף תוכן המוגן בזכויות יוצרים ללא אישור ואל תספק קישורים לאתרים שבהם הקוראים יכולים לבצע הורדות בלתי מורשות של תוכן המוגן בזכויות יוצרים. המדיניות שלנו היא להגיב להודעות ברורות בנוגע להפרה-לכאורה של זכויות יוצרים. הפרה חוזרת ונשנית של זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, תביא לסגירת חשבון. אם אתה מגלה הפרה של מדיניות Google בנושא זכויות יוצרים, דווח על הפרת זכויות יוצרים.

שימוש בתוכן ושליחת תוכן

מדיניות לגבי גלריית התבניות

Google Docs עשוי לכלול גלריות שמציגות תוכן של צד שלישי ("גלריות תוכן"). גלריות תוכן כוללות, בין השאר, את גלריית התבניות וכל גלריה אחרת ש-Google בוחרת להציע לך לפי שיקול דעתה.

התוכן והמידע בגלריות התוכן ("תוכן גלריה"), כגון תבניות, נוצרו על ידי Google או צדדים שלישיים. בכל הנוגע לקשר בינך לבין היוצרים של תוכן הגלריה, הקניין הרוחני או הזכויות הקנייניות הם בידי היוצרים.

תוכן הגלריה: (א) נועד להיות הצעה בלבד; ו-(ב) אינו מחליף ייעוץ מקצועי או ידע ספציפי או מוסמך או הנחיה.

Google אינה מבטיחה שתוכן הגלריה יתאים לצרכים שלך, או שהוא נקי מווירוסים, באגים או פגמים אחרים. תוכן הגלריה מסופק כפי שהוא וללא אחריות מכל סוג שהוא. אתה נושא באחריות הבלעדית לשימוש בתוכן הגלריה. Google והספקים שלה אינם מספקים אחריות מפורשת, התחייבות או תנאים בכל הקשור לתוכן הגלריה. במידה המותרת על פי הדין החל, Google מחריגה את ההתחייבות המשתמעת והתנאים של סחירות, כשירות למטרה מסוימת, תפקוד הולם, בעלות ואי-הפרה.

כשאתה בוחר לשלוח תוכן שיהפוך לחלק מגלריות התוכן, אתה מורה ל-Google ולשותפים העצמאיים שלה ומסמיך אותם לארח את התוכן ששלחת לגלריה ב-Google Docs, לקשר אליו ולשלב אותו בדרכים נוספות, ומקנה ל-Google ולמשתמשי הקצה שלה בכל העולם רישיון לא בלעדי, פטור מתמלוגים, לממש את הזכויות הכרוכות בתוכן שנשלח לגלריה, כמפורט להלן:

  • כדי לשכפל תוכן שנשלח לגלריה;

  • כדי ליצור ולשכפל עבודות נגזרות מתוכן שנשלח לגלריה;

  • כדי להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של תוכן שנשלח לגלריה;

  • כדי להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של עבודות נגזרות של תוכן שנשלח לגלריה.

אתה מסכים שהרישיון שאתה מעניק ל-Google ולמשתמשי הקצה יהיה לנצח. יתרה מכך, למען הסר ספק, Google שומרת את הזכות, ואתה מעניק ל-Google את הזכות, להפיץ תוכן שאתה שולח לגלריה באמצעות Google Docs ולהשתמש בתוכן שנשלח לגלריה ביחד עם השירותים ש-Google מציעה. אתה שומר את הזכות להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs בכל עת; אך בתנאי שבחירה כזו לא נועדה לבטל את הרישיונות שהוענקו ל-Google ולמשתמשי הקצה במסגרת תנאים והגבלות אלו. כדי להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs, עליך להשתמש בפונקציות ההסרה שסופקו במסגרת השירות, ובמקרה כזה ההסרה של תוכן שנשלח לגלריה תיכנס לתוקף בתוך פרק זמן סביר.

אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אתה בעל הזכויות המשפטיות הנדרשות או שהשגת את הזכויות המשפטיות הנדרשות כדי לספק את כל התוכן שיישלח לגלריה באמצעות Google Docs, ושהזכויות הללו יישארו בבעלותך כל זמן שהתוכן שנשלח לגלריה זמין למשתמשי הקצה של Google; וכן (ב) כל התוכן שתשלח לגלריה באמצעות Google Docs יציית למדיניות התוכנית שפורסמה.

Google אינה טוענת לבעלות על תוכן כלשהו שאתה שולח לגלריה באמצעות Google Docs. אתה מחזיק בזכויות היוצרים ובזכויות אחרות, כולל כל הזכויות על קניין רוחני, שבהן אתה מחזיק כבר בקשר לתוכן שאתה שולח לגלריה. אתה מסכים כי אתה אחראי להגנה על זכויות אלו ולאכיפה שלהן, וכי ל-Google אין מחויבות לעשות זאת בשמך.

אתה מסכים כי אתה האחראי הבלעדי (וכי ל-Google אין מחויבות לעשות זאת בשמך או בשם כל צד שלישי אחר) לתוכן שאתה שולח לגלריה. Google אינה אחראית בשום צורה לשימוש או לשימוש לרעה של Google או של משתמשי קצה שניגשים לתוכן שאתה שולח לגלריה.

Google שומרת לעצמה את הזכות להסיר חלק מהתוכן שנשלח לגלריה או את כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שימושים אפשריים של Google בתבניות שנשלחות

כשאתה בוחר לשלוח תוכן שיהפוך לחלק מגלריות התוכן, אתה מורה ל-Google ולשותפים העצמאיים שלה ומסמיך אותם לארח, לקשר ולשלב בדרך אחרת את התוכן ששלחת לגלריה ב-Google Docs, ומקנה ל-Google ולמשתמשי הקצה שלה בכל העולם רישיון לא בלעדי, פטור מתמלוגים, לממש את הזכויות הכרוכות בתוכן שנשלח לגלריה, כמפורט להלן:

  • כדי לשכפל תוכן שנשלח לגלריה;
  • כדי ליצור ולשכפל עבודות נגזרות מתוכן שנשלח לגלריה;
  • כדי להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של תוכן שנשלח לגלריה;
  • כדי להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של עבודות נגזרות של תוכן שנשלח לגלריה.

אתה מסכים שהרישיון שאתה מעניק ל-Google ולמשתמשי הקצה יהיה לנצח. יתרה מכך, למען הסר ספק, Google שומרת את הזכות, ואתה מעניק ל-Google את הזכות, להפיץ תוכן שאתה שולח לגלריה באמצעות Google Docs ולהשתמש בתוכן שנשלח לגלריה ביחד עם השירותים ש-Google מציעה. אתה שומר את הזכות להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs בכל עת; אך בתנאי שבחירה כזו לא נועדה לבטל את הרישיונות שהוענקו ל-Google ולמשתמשי הקצה במסגרת תנאים והגבלות אלו. כדי להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs, עליך להשתמש בפונקציות ההסרה שסופקו במסגרת השירות, ובמקרה כזה ההסרה של תוכן שנשלח לגלריה תיכנס לתוקף בתוך פרק זמן סביר.

אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אתה בעל הזכויות המשפטיות הנדרשות או שהשגת את הזכויות המשפטיות הנדרשות כדי לספק את כל התוכן שיישלח לגלריה באמצעות Google Docs, ושהזכויות הללו יישארו בבעלותך כל זמן שהתוכן שנשלח לגלריה זמין למשתמשי הקצה של Google; וכן (ב) כל התוכן שתשלח לגלריה באמצעות Google Docs יציית למדיניות התוכנית שפורסמה.

Google אינה טוענת לבעלות על תוכן כלשהו שאתה שולח לגלריה באמצעות Google Docs. אתה מחזיק בזכויות היוצרים ובזכויות אחרות, כולל כל הזכויות על קניין רוחני, שבהן אתה מחזיק כבר בקשר לתוכן שאתה שולח לגלריה. אתה מסכים כי אתה אחראי להגנה על זכויות אלו ולאכיפה שלהן, וכי ל-Google אין מחויבות לעשות זאת בשמך.

אתה מסכים כי אתה האחראי הבלעדי (וכי ל-Google אין מחויבות לעשות זאת בשמך או בשם כל צד שלישי אחר) לתוכן שאתה שולח לגלריה. Google אינה אחראית בשום צורה לשימוש או לשימוש לרעה של Google או של משתמשי קצה שניגשים לתוכן שאתה שולח לגלריה.

Google שומרת לעצמה את הזכות להסיר חלק מהתוכן שנשלח לגלריה או את כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יש לקרוא את המסמך המלא של התנאים וההגבלות של ‏Google‏.

תרגומים של המדיניות שלנו מובאים לצורכי נוחות בלבד. במקרה של סתירה בין הטקסט של המדיניות בגרסה מתורגמת זו לבין הגרסה המקורית של המדיניות בשפה האנגלית, הגרסה האנגלית המקורית של המדיניות היא המחייבת.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?