Chính sách chương trình về hành vi sử dụng sai trái và việc thi hành chính sách

Các chính sách chương trình dưới đây áp dụng cho Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu và Google Sites mới. Các chính sách này có vai trò quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm tích cực cho tất cả những ai sử dụng sản phẩm của Google. 
 
Chúng tôi cần phải hạn chế các hành vi sử dụng sai trái đe dọa việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ này, đồng thời yêu cầu mọi người tuân theo các chính sách bên dưới để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này. Sau khi nhận được thông báo về hành vi có thể vi phạm chính sách, chúng tôi có thể xem xét nội dung đó và có biện pháp xử lý, bao gồm cả việc hạn chế quyền truy cập vào nội dung, xóa nội dung và hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào các sản phẩm của Google.
 
Khi áp dụng các chính sách này, chúng tôi có thể có các ngoại lệ dựa trên tính nghệ thuật, tính giáo dục, tính tài liệu hay tính khoa học hoặc nếu có các lợi ích đáng kể khác đối với công chúng. Khi đó, chúng tôi sẽ không có biện pháp xử lý đối với nội dung.

Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp xử lý đối với những tài khoản vượt quá hạn mức bộ nhớ. Ví dụ: chúng tôi có thể từ chối những nội dung mới tải lên, nén nội dung hiện có hoặc xóa nội dung nếu bạn vượt quá hạn mức bộ nhớ của mình hoặc không bổ sung đủ bộ nhớ. Đọc thêm về hạn mức bộ nhớ tại đây.
 
Nhớ thường xuyên kiểm tra lại vì chính sách này có thể thay đổi. Ngoài ra, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google để biết thêm thông tin.

Báo vi phạm

Nếu bạn cho rằng một người nào đó đang vi phạm các chính sách dưới đây, hãy báo vi phạm.

Để báo cáo trường hợp vi phạm bản quyền hoặc các vấn đề pháp lý khác, vui lòng sử dụng công cụ này. Công cụ này sẽ chỉ cho bạn quy trình báo cáo nội dung mà bạn cho rằng cần phải loại khỏi các dịch vụ của Google theo luật hiện hành.

Chính sách chương trình

Chiếm đoạt tài khoản
Không truy cập vào tài khoản của người dùng khác khi không được họ cho phép. Chúng tôi có thể có biện pháp xử lý thích đáng nếu được thông báo về việc chiếm đoạt tài khoản, có thể bao gồm việc xóa quyền truy cập vào một số sản phẩm của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.

Tài khoản không hoạt động

Sử dụng sản phẩm để duy trì hoạt động. Hoạt động bao gồm truy cập nội dung của sản phẩm hoặc lưu trữ nội dung mới trên sản phẩm ít nhất 2 năm một lần. Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp xử lý đối với những tài khoản không hoạt động, bao gồm cả việc xóa nội dung của bạn khỏi sản phẩm. Tìm hiểu thêm tại đây.
Bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em

Không được tạo, tải lên hoặc phát tán nội dung bóc lột hoặc xâm hại trẻ em. Quy định này áp dụng cho mọi nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Để báo cáo nội dung về một sản phẩm của Google có thể có nội dung bóc lột trẻ em, hãy nhấp vào phần “Báo vi phạm”. Nếu bạn tìm thấy nội dung ở nơi khác trên Internet, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan thích hợp tại quốc gia của bạn.

Nói rộng hơn, Google cấm sử dụng các sản phẩm của chúng tôi để gây nguy hiểm cho trẻ em. Việc này bao gồm nhưng không chỉ gồm hành vi lợi dụng nhằm vào trẻ em, chẳng hạn như:

 • "Nội dung dụ dỗ trẻ em" (ví dụ: kết bạn với trẻ em qua mạng nhằm âm mưu tiếp xúc tình dục và/hoặc trao đổi hình ảnh khiêu dâm với trẻ đó qua mạng hoặc trong đời thực);
 • "Nội dung tống tiền liên quan đến tình dục" (ví dụ như đe dọa hoặc tống tiền trẻ em nhờ tiếp cận được hoặc được cho là tiếp cận được các hình ảnh riêng tư của trẻ đó); 
 • Nội dung khiêu dâm về trẻ vị thành niên (ví dụ: hình ảnh mô tả, khuyến khích hoặc kích động việc xâm hại tình dục với trẻ em, hoặc nội dung mô tả trẻ em theo cách có thể dẫn đến hành vi xâm hại tình dục với trẻ em); và 
 • Nội dung về buôn bán trẻ em (ví dụ như quảng cáo hoặc gạ gẫm trẻ em nhằm bóc lột tình dục trẻ em cho mục đích thương mại).  

 
Chúng tôi sẽ xóa nội dung đó và có biện pháp xử lý thích đáng, có thể bao gồm cả việc báo cáo cho Trung tâm quốc gia dành cho trẻ em mất tích và bị bóc lột, hạn chế quyền sử dụng các tính năng sản phẩm và vô hiệu hóa tài khoản. Hãy báo ngay cho cảnh sát nếu bạn cho rằng một trẻ nào đó đang gặp nguy hiểm hoặc đã bị xâm hại, bị bóc lột hoặc là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em. 

Lách bản quyền

Không được làm những việc nhằm né tránh chính sách của chúng tôi hoặc phá vỡ các nội dung hạn chế đặt ra cho tài khoản của bạn hay phân phối nội dung đã bị xóa trong các sản phẩm khác của Google.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc:

Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng nếu được thông báo về các hoạt động né tránh quy định, có thể bao gồm cả biện pháp hạn chế khả năng chia sẻ tệp, xóa quyền truy cập vào một số sản phẩm của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.

Các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp
Không được sử dụng sản phẩm này để tham gia các hoạt động bất hợp pháp hoặc quảng bá các hoạt động, hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin gây hại nghiêm trọng hoặc ngay lập tức cho người hoặc động vật. Mặc dù chúng tôi cho phép sử dụng thông tin chung cho mục đích giáo dục, tư liệu, khoa học hoặc nghệ thuật, nhưng chúng tôi không cho phép những nội dung trực tiếp gây hại hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng nếu được thông báo về các hoạt động bất hợp pháp, có thể bao gồm cả việc báo cáo bạn với các cơ quan có liên quan hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.
Quấy rối, bắt nạt và đe dọa
Không được quấy rối, bắt nạt hoặc đe dọa người khác. Chúng tôi cũng không cho phép việc dùng sản phẩm này để thu hút hoặc kích động người khác tham gia những hoạt động này. Hành vi này bao gồm việc chọn ra người nào đó nhằm thực hiện hành vi nguy hiểm, đe dọa gây thương tích nghiêm trọng cho người nào đó, tính dục hóa một người nào đó theo cách không mong muốn, tiết lộ thông tin cá nhân của người nào khác mà có thể dùng để đe dọa, miệt thị hoặc coi thường các nạn nhân của hành vi bạo lực hoặc thảm kịch, kích động người khác thực hiện các hoạt động này hoặc quấy rối ai đó theo những cách khác. Xin lưu ý rằng ở nhiều nơi, quấy rối trên mạng là hành vi phạm pháp và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong đời thực cho cả kẻ quấy rối và nạn nhân. Chúng tôi có thể áp dụng biện pháp xử lý thích đáng nếu nhận được thông báo về các mối đe dọa gây hại hoặc những tình huống nguy hiểm khác, có thể bao gồm cả việc báo cáo bạn cho các cơ quan có liên quan, xóa quyền truy cập vào một số sản phẩm của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.
Lời nói căm thù
Không nói lời căm thù. Lời nói căm thù là nội dung cổ động hoặc kích động bạo lực chống lại hoặc nhằm mục đích chính là kích động thù hằn chống lại một cá nhân hay một nhóm người vì lý do chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc các đặc điểm khác gắn liền với hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống.
Mạo danh và xuyên tạc

Không được mạo danh một cá nhân hay tổ chức hoặc đưa ra thông tin sai lệch về bản thân. Hành vi này bao gồm việc mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức mà bạn không đại diện; hoặc cung cấp thông tin gây hiểu lầm về danh tính, trình độ, quyền sở hữu, mục đích, sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của một người dùng/trang web.

Hành vi này cũng bao gồm việc đưa thông tin sai hoặc đưa tài khoản không chính xác, hoặc che giấu quyền sở hữu/mục đích chính, chẳng hạn như đưa thông tin sai hoặc cố tình che giấu nguồn gốc quốc gia hoặc các thông tin chi tiết quan trọng khác về bản thân khi hướng những nội dung liên quan đến chính trị, vấn đề xã hội hoặc vấn đề mà dư luận đang quan tâm đến những người dùng ở một quốc gia ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi vẫn cho phép nội dung nhại lại, trào phúng hay sử dụng biệt danh/ bút danh – chỉ cần tránh nội dung có khả năng gây nhầm lẫn cho người đọc về danh tính thật của bạn.

Phần mềm độc hại và nội dung độc hại tương tự
Không được phát tán phần mềm độc hại hoặc bất kỳ nội dung nào gây hại hay can thiệp vào hoạt động của mạng, máy chủ, thiết bị của người dùng cuối, hoặc cơ sở hạ tầng khác. Hành vi này bao gồm việc lưu trữ trực tiếp, nhúng hoặc phát tán phần mềm độc hại, vi-rút, mã phá hoại, phần mềm độc hại hoặc không mong muốn khác hay nội dung tương tự. Nội dung tương tự này bao gồm nội dung phát tán vi-rút, tạo cửa sổ bật lên, tìm cách cài đặt phần mềm khi chưa có sự đồng ý của người dùng, hay gây ảnh hưởng đến người dùng bằng mã độc hại. Bạn có thể xem Chính sách duyệt web an toàn của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Nội dung gây hiểu lầm

Không phát tán nội dung lừa đảo, gây hiểu lầm hoặc gây nhầm lẫn cho người dùng. Các nội dung này bao gồm:

Nội dung gây hiểu lầm liên quan đến quy trình dân sự và dân chủ: Nội dung sai sự thật và có thể làm giảm đáng kể việc tham gia hoặc tin tưởng vào các quy trình dân sự hoặc dân chủ. Nội dung này bao gồm thông tin về quy trình bỏ phiếu công khai, tư cách ứng cử viên chính trị dựa trên độ tuổi/nơi sinh, kết quả bầu cử hoặc việc tham gia vào hoạt động điều tra dân số mâu thuẫn với hồ sơ chính thức của chính phủ. Nội dung này cũng bao gồm các tuyên bố không chính xác rằng một nhân vật chính trị hoặc viên chức chính phủ đã chết, bị tai nạn hoặc đột ngột bị bệnh nặng.

Nội dung gây hiểu lầm liên quan đến hành vi gây hại cho sức khỏe: Nội dung gây hiểu nhầm về y tế hoặc sức khỏe, nhằm vận động hoặc khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thể chất hoặc tinh thần cho cá nhân hoặc có tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Phương tiện truyền thông bị thao túng: Phương tiện truyền thông đã bị thao túng về mặt kỹ thuật hoặc được thay đổi nội dung theo cách gây hiểu lầm cho người dùng và có thể gây tổn hại nghiêm trọng.

Bạn có thể được phép sử dụng nội dung gây hiểu lầm trong ngữ cảnh giáo dục, tài liệu, khoa học hoặc nghệ thuật, nhưng hãy nhớ cung cấp đủ thông tin để giúp mọi người hiểu được ngữ cảnh này. Trong một số trường hợp, chúng tôi không cho phép nội dung này tồn tại trên các nền tảng của mình, không kể đến bối cảnh của nội dung. 

Hình ảnh khiêu dâm không có sự đồng thuận (NCEI)
Không được hoặc phát tán ảnh khỏa thân cá nhân, hình ảnh hoặc video mô tả cảnh thân mật mang tính khiêu dâm hoặc không khiêu dâm mà không có sự đồng ý của chủ thể. Nếu người nào đó gửi ảnh khỏa thân cá nhân, hình ảnh hoặc video mô tả cảnh thân mật mang tính khiêu dâm hoặc không khiêu dâm về bạn, vui lòng báo cho chúng tôi tại đây.
Thông tin cá nhân và thông tin bí mật
Không được hoặc phát tán thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật của người khác khi không được phép. ​Hành vi này bao gồm việc sử dụng thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như Số an sinh xã hội của Hoa Kỳ, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, hình ảnh chữ ký và tài liệu về sức khỏe cá nhân. Trong hầu hết các trường hợp, nếu thông tin này được công bố rộng rãi ở những nơi khác trên Internet hoặc trong hồ sơ công khai, chẳng hạn như mã số thẻ căn cước cấp quốc gia trên một trang web của chính phủ, thì chúng tôi thường không áp dụng các biện pháp xử lý.
Lừa đảo
Không được sử dụng sản phẩm này để lừa đảo. Hành vi này bao gồm việc yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin tài chính và số an sinh xã hội. 
Hàng hóa và dịch vụ thuộc diện quản lý
Không được bán, quảng cáo hoặc xúc tiến hoạt động buôn bán hàng hóa và dịch vụ thuộc diện quản lý. Hàng hóa và dịch vụ thuộc diện quản lý bao gồm rượu, các trò cờ bạc, dược phẩm, thực phẩm chức năng chưa được phê duyệt, thuốc lá, pháo hoa, vũ khí, hoặc thiết bị y tế/chăm sóc sức khỏe.
Tài liệu khiêu dâm
Không phát tán nội dung chứa tài liệu khiêu dâm, chẳng hạn như ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục phản cảm và tư liệu có tính khiêu dâm. Hành vi này cũng bao gồm cả việc hướng lưu lượng truy cập đến những trang web khiêu dâm vì mục đích thương mại. Chúng tôi vẫn cho phép ảnh khoả thân mang tính giáo dục, tính tư liệu, tính khoa học hoặc tính nghệ thuật.
Nội dung làm phiền
Không làm phiền. Quy định này áp dụng cho nội dung quảng cáo hoặc thương mại không mong muốn, nội dung không mong muốn được tạo bằng một chương trình tự động, nội dung không mong muốn lặp lại nhiều lần, nội dung vô nghĩa, hoặc bất cứ nội dung nào có vẻ nhằm xúi giục trên quy mô lớn.
Can thiệp và sử dụng hệ thống sai mục đích
Không được sử dụng sản phẩm này sai mục đích và không được gây hại, làm giảm hiệu suất hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của mạng, thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng khác của Google hoặc những người khác. Hành vi này bao gồm làm giảm chất lượng, vô hiệu hóa hoặc can thiệp với mục đích xấu vào bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm hay các dịch vụ của sản phẩm. Chúng tôi có thể có biện pháp xử lý thích đáng nếu được thông báo về hành vi can thiệp và sử dụng hệ thống sai mục đích, có thể bao gồm việc xóa quyền truy cập vào một số sản phẩm của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.
Hoạt động khủng bố
Các tổ chức khủng bố không được phép sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc chiêu mộ thành viên. Chúng tôi cũng sẽ có các biện pháp xử lý đối với người dùng tạo ra nội dung liên quan đến khủng bố, chẳng hạn như khuyến khích hành động khủng bố, kích động bạo lực hoặc ca ngợi các cuộc tấn công khủng bố. Nếu lưu trữ hoặc phát tán nội dung liên quan đến khủng bố vì mục đích giáo dục, khoa học, nghệ thuật hoặc làm tư liệu, hãy nhớ cung cấp đủ thông tin để người xem hiểu được ngữ cảnh.
Hình ảnh trái phép về trẻ vị thành niên
Không được lưu trữ hoặc phát tán các hình ảnh về trẻ vị thành niên nếu chưa được cha mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của các em cho phép rõ ràng. Nếu người nào đó lưu trữ hoặc phát tán một hình ảnh về trẻ vị thành niên khi chưa được đồng ý, vui lòng báo cáo hình ảnh đó cho chúng tôi tại đây.
Nội dung bạo lực và đẫm máu
Không được hoặc phát tán nội dung bạo lực hoặc đẫm máu liên quan đến người hoặc động vật trên thực tế có chủ định gây sốc, giật gân hoặc bạo lực vô cớ. Nội dung này bao gồm hình ảnh bạo lực cực kỳ thô bạo, chẳng hạn như cảnh chặt chân tay hoặc đoạn cận cảnh xác chết bị chặt thành nhiều mảnh. Có thể được phép sử dụng tài liệu hình ảnh, chẳng hạn như nội dung đẫm máu trong bối cảnh giáo dục, tư liệu, khoa học hoặc nghệ thuật, nhưng bạn cần cung cấp đủ thông tin để giúp mọi người hiểu bối cảnh đó. Trong một số trường hợp, nếu nội dung quá bạo lực hoặc gây sốc thì nội dung đó sẽ không được chấp nhận trên các nền tảng của chúng tôi, không kể đến bối cảnh của nội dung. Cuối cùng, không được khuyến khích người khác thực hiện các hành vi bạo lực.

Chính sách bổ sung

Việc sử dụng và gửi nội dung

Chính sách cho thư viện mẫu

Google Tài liệu có thể chứa các thư viện có thể hiển thị nội dung của bên thứ ba ("Thư viện nội dung"). Thư viện nội dung bao gồm nhưng không chỉ gồm Thư viện mẫu và bất kỳ thư viện nào khác mà Google có toàn quyền lựa chọn để cung cấp cho bạn.
Nội dung và thông tin trong Thư viện nội dung ("Nội dung thư viện"), chẳng hạn như mẫu, là do Google hoặc các bên thứ ba tạo. Giữa bạn và người tạo Nội dung thư viện, mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu đều thuộc về người tạo.
Nội dung thư viện: (a) chỉ có mục đích gợi ý; và (b) không thay thế cho các hướng dẫn chuyên môn, kiến thức hoặc định hướng có căn cứ, rõ ràng.
Google không đảm bảo rằng Thư viện nội dung sẽ hoạt động theo đúng mục đích của bạn hoặc Thư viện đó không có vi-rút, lỗi hoặc khiếm khuyết khác. Nội dung thư viện được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng" và không được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Nội dung thư viện. Google và nhà cung cấp của Google không bảo hành, bảo đảm và đưa ra bất kỳ điều kiện rõ ràng nào có liên quan đến Nội dung thư viện. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, Google loại bỏ các hình thức đảm bảo và điều kiện mặc nhiên về tính có thể bán được, tính thích hợp cho một mục đích cụ thể, nỗ lực chuyên môn, quyền sở hữu và tình trạng không vi phạm.
Nếu bạn chọn gửi Nội dung để trở thành một phần của Thư viện nội dung, bạn hướng dẫn và cho phép Google cũng như các chi nhánh của Google lưu trữ, liên kết tới hoặc đưa Nội dung gửi tới thư viện của bạn vào Google Tài liệu theo cách khác. Bạn cấp cho Google cũng như người dùng cuối của Google một giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng các quyền trong Nội dung đó, theo mục đích bên dưới:
 • để tái tạo Nội dung gửi tới thư viện;
 • để tạo và tái tạo sản phẩm phát sinh từ Nội dung gửi tới thư viện;
 • để hiển thị công khai và phân phối bản sao của Nội dung gửi tới thư viện;
 • để hiển thị công khai và phân phối bản sao của sản phẩm phái sinh từ Nội dung gửi tới thư viện.

Bạn đồng ý rằng giấy phép của bạn cấp cho người dùng cuối của Google sẽ là vĩnh viễn. Ngoài ra, để nói cho rõ, Google sẽ bảo lưu quyền mà bạn cấp cho Google liên quan đến việc phân phối Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu cũng như quyền sử dụng Nội dung đó cùng với mọi Dịch vụ do Google cung cấp. Bạn giữ quyền ngừng phân phối Nội dung gửi tới thư viện thông qua Thư viện nội dung của Google Tài liệu bất kỳ lúc nào; tuy nhiên, với điều kiện là mọi sự lựa chọn như vậy sẽ không nhằm mục đích rút lại các giấy phép đã được cấp cho người dùng cuối của Google theo các Điều khoản dịch vụ này. Để ngừng phân phối Nội dung gửi tới thư viện thông qua Thư viện nội dung của Google Tài liệu, bạn phải sử dụng chức năng xóa được cung cấp trong Dịch vụ. Trong trường hợp đó, việc xóa Nội dung gửi tới thư viện sẽ có hiệu lực sau một khoảng thời gian hợp lý.

Bạn cam kết và đảm bảo rằng (a) bạn sở hữu hoặc có các quyền pháp lý cần thiết để cung cấp tất cả các Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu và bạn sẽ duy trì các quyền này chừng nào Nội dung đó còn cung cấp cho người dùng cuối của Google; và (b) tất cả các Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu đều tuân theo Chính sách chương trình đã được đăng.

Google xác nhận không sở hữu bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu. Bạn giữ bản quyền và mọi quyền khác, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đã giữ đối với các Nội dung gửi tới thư viện. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ và thực thi các quyền đó và Google không có nghĩa vụ bảo vệ và thực thi các quyền đó thay mặt bạn.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm (và Google không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) về mọi Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện. Trong mọi trường hợp, Google không chịu trách nhiệm về việc người dùng cuối của Google sử dụng kế tiếp hoặc sử dụng sai khi họ truy cập vào Nội dung có trong thư viện của bạn.

Google có toàn quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Nội dung gửi tới thư viện.

Cách Google có thể sử dụng nội dung gửi mẫu của bạn

Nếu bạn chọn gửi Nội dung để trở thành một phần của Thư viện nội dung, bạn hướng dẫn và cho phép Google cũng như các chi nhánh của Google lưu trữ, liên kết tới hoặc đưa Nội dung gửi tới thư viện của bạn vào Google Tài liệu theo cách khác. Bạn cấp cho Google cũng như người dùng cuối của Google một giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng các quyền trong Nội dung đó, theo mục đích bên dưới:

 • để tái tạo Nội dung gửi tới thư viện;
 • để tạo và tái tạo sản phẩm phát sinh từ Nội dung gửi tới thư viện;
 • để hiển thị công khai và phân phối bản sao của Nội dung gửi tới thư viện;
 • để hiển thị công khai và phân phối bản sao của sản phẩm phái sinh từ Nội dung gửi tới thư viện.

Bạn đồng ý rằng giấy phép của bạn cấp cho người dùng cuối của Google sẽ là vĩnh viễn. Ngoài ra, để nói cho rõ, Google sẽ bảo lưu quyền mà bạn cấp cho Google liên quan đến việc phân phối Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu cũng như quyền sử dụng Nội dung đó cùng với mọi Dịch vụ do Google cung cấp. Bạn giữ quyền ngừng phân phối Nội dung gửi tới thư viện thông qua Thư viện nội dung của Google Tài liệu bất kỳ lúc nào; tuy nhiên, với điều kiện là mọi sự lựa chọn như vậy sẽ không nhằm mục đích rút lại các giấy phép đã được cấp cho người dùng cuối của Google theo các Điều khoản dịch vụ này. Để ngừng phân phối Nội dung gửi tới thư viện thông qua Thư viện nội dung của Google Tài liệu, bạn phải sử dụng chức năng xóa được cung cấp trong Dịch vụ. Trong trường hợp đó, việc xóa Nội dung gửi tới thư viện sẽ có hiệu lực sau một khoảng thời gian hợp lý.

Bạn cam kết và đảm bảo rằng (a) bạn sở hữu hoặc có các quyền pháp lý cần thiết để cung cấp tất cả các Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu và bạn sẽ duy trì các quyền này chừng nào Nội dung đó còn cung cấp cho người dùng cuối của Google; và (b) tất cả các Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu đều tuân theo Chính sách chương trình đã được đăng.

Google xác nhận không sở hữu bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi tới Thư viện thông qua Google Tài liệu. Bạn giữ bản quyền và mọi quyền khác, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đã giữ đối với các Nội dung gửi tới thư viện. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ và thực thi các quyền đó và Google không có nghĩa vụ bảo vệ và thực thi các quyền đó thay mặt bạn.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm (và Google không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) về mọi Nội dung mà bạn gửi tới Thư viện. Trong mọi trường hợp, Google không chịu trách nhiệm về việc người dùng cuối của Google sử dụng kế tiếp hoặc sử dụng sai khi họ truy cập vào Nội dung có trong thư viện của bạn.

Google có toàn quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Nội dung gửi tới thư viện.

Đọc toàn bộ Điều khoản dịch vụ của Google.

Vi phạm bản quyền
Hãy tôn trọng luật bản quyền. Không được chia sẻ nội dung có bản quyền mà không được ủy quyền hoặc cung cấp đường liên kết đến các trang web mà người khác có thể tải trái phép nội dung có bản quyền. Chính sách của chúng tôi là để phản hồi những thông báo rõ ràng về cáo buộc vi phạm bản quyền. Việc lặp lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền, sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản. Nếu bạn phát hiện có hành vi vi phạm về chính sách bản quyền của Google, hãy báo vi phạm bản quyền.
Phân phối nội dung 

Google Drive cho phép bạn lưu trữ, chia sẻ và phát trực tuyến nội dung video, nhưng bạn không được dùng Google Drive để thay thế cho mạng phân phối nội dung. Để phát trực tuyến công khai ở quy mô lớn, bạn nên dùng YouTube. Google Drive sẽ hạn chế việc sử dụng khi có vẻ như dịch vụ này đang được dùng để phát trực tuyến công khai ở quy mô lớn. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý bổ sung khi việc vi phạm lặp lại nhiều lần, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản hoặc quyền sử dụng Google Drive của bạn.

Bản dịch các chính sách của chúng tôi được cung cấp để bạn tiện tham khảo. Nếu có mâu thuẫn giữa bản dịch của chính sách này với phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false