Kötüye kullanımla ilgili program politikaları ve yaptırımlar

Aşağıda sıralanan içerik politikaları, Google ürünlerini kullanan herkes için olumlu bir deneyimin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu hizmetleri sunma olanaklarımızı tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olmak için herkesin aşağıdaki politikalara uymasını rica ediyoruz.

Bu politikalar Google Drive'daki içerik için geçerlidir. Bu politikalar uygulanırken sanatsal, eğitimsel, belgesel veya bilimsel nedenlerle ya da içerikle ilgili herhangi bir işlem yapılmamasının kamu için başka önemli yararlar sağlayacağı durumlarda istisnalarda bulunabiliriz. Bu politikalar değişebileceğinden mutlaka bu sayfaya arada sırada göz atın. Ayrıca, daha fazla bilgi için lütfen Google'ın Hizmet Şartları'na da bakın.

Kötüye kullanım bildirme

Aşağıda bulunan politikaların ihlal edildiğini düşünüyorsanız kötüye kullanımı bildirin.

Telif hakkı ihlalini veya diğer yasal sorunları bildirmek için lütfen bu aracı kullanın. Söz konusu araç, geçerli yasalar uyarınca Google'ın hizmetlerinden kaldırılması gerektiğini düşündüğünüz içeriği bildirme sürecinde size yol gösterir.

Program politikaları

Spam, kötü amaçlı yazılımlar ve kimlik avı

Lütfen spam'i ve kötü amaçlı yazılımları ürünlerimizden uzak tutun. Spam; tanıtım amaçlı veya ticari istenmeyen içeriği ve istenmeyen ya da toplu talepleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. Ürünlerimizi kimlik avı için kullanmayın. Şifreler, mali bilgiler ve vatandaşlık numaraları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas verileri istemeyin veya toplamayın. Kötü amaçlı yazılımların, virüslerin, zararlı kodların veya Google ya da diğer kuruluşların ağ, sunucu veya başka altyapılarının işleyişine zarar verebilecek ya da işlemesini engelleyebilecek öğelerin iletimine de izin vermiyoruz.

Şiddet

Ne düşündüğünüzü açıkça söyleyin, ancak başkalarını tehdit etmeyin. Diğer bir deyişle, başka bir kişinin fikirlerine katılmadığınızı açıkça belirtebilirsiniz, ancak söz konusu kişiyi ciddi fiziksel yaralanma veya ölümüne sebep olmakla tehdit etmeyin ya da başkalarına fiziksel zarar vermek için destek toplamaya çalışmayın. Çoğu durumda, tartışma veya anlaşmazlıkların bizim tarafımızdan değil, ilgili taraflarca en iyi şekilde çözülebildiğini görüyoruz. Ancak, ciddi ve olması muhtemel fiziksel bir yaralama veya ölüm tehdidi söz konusuysa içerikle ilgili işlem yapabiliriz.

Temel amacı insanları sarsmak, üzmek veya asılsız bilgiler vermek olan şiddet barındıran ya da korkutucu içeriklerin yayınlanması uygun değildir. Haber veya belgesel bağlamında ya da bilimsel veya sanatsal bağlamda sansürsüz içerik yayınlıyorsanız insanların neler olduğunu anlamalarına yardımcı olacak kadar bilgi sağlayın. Bazı durumlarda içerik o kadar çok şiddet barındırıyor veya sarsıcı olabilir ki platformlarımızda hiçbir şekilde kalmasına izin verilmez. Son olarak, başkalarını belirli şiddet eylemlerinde bulunmaya teşvik etmeyin.

Nefret söylemi

Ürünlerimiz kişilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği platformlardır, ancak nefret söylemine izin vermeyiz. Nefret söylemi; ırk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere ya da gruplara karşı şiddeti teşvik eden veya mazur gösteren ya da nefret uyandırmayı amaçlayan içeriklerdir.

Terör amaçlı içerik

Terör örgütlerinin, Drive'ı adam toplamak da dahil herhangi bir amaçla kullanmasına izin verilmez. Ayrıca Drive, terörizmle alakalı içerikleri (terörist faaliyetleri destekleyen, şiddeti teşvik eden veya terör saldırılarını öven içerikler gibi) kesin bir şekilde yasaklar. 

Terörizm hakkında eğitici, belge niteliği taşıyacak, bilimsel veya sanatsal bir amaçla içerik yayınlıyorsanız görüntüleyenlerin bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin.

Taciz, zorbalık ve tehditler

Taciz, zorbalık veya tehdit içeren davranışlarda bulunmayın ve başkalarını bu tür davranışlarda bulunmaya teşvik etmeyin. Hizmetlerimizi birini istismar etmek için seçmek, ciddi düzeyde zarar vermekle tehdit etmek, istenmeyen şekilde cinsellik objesi olarak kullanmak veya başka şekillerde taciz etmek için kullanan herkesin zararlı içeriği kaldırılabilir veya bu kullanıcıların hizmeti kullanımı kalıcı olarak yasaklanabilir. Acil durumlarda, ciddi zarar doğmasına neden olabilecek tehditleri kolluk kuvvetlerine bildirebiliriz. Çevrimiçi tacizin aynı zamanda birçok yerde yasa dışı olduğunu ve çevrimdışı ortamda hem tacizde bulunan hem de mağdur açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmayın.

Müstehcenlik içeren malzemeler

Müstehcen veya pornografik resimler ya da videolar yayınlamayın. Beraberinde müstehcen resimler veya videolar ya da çocuklarla veya hayvanlarla yasa dışı ya da uygunsuz cinsel eylemleri teşvik eden veya gösteren herhangi bir malzeme bulunmadığı sürece, yetişkinlere uygun konularda yazmaya izin verilir. Ayrıca, ticari pornografi sitelerine trafik yönlendiren içeriğe de izin vermiyoruz.

Çıplaklığın doğal ve belgesel gösterimlerinin (meme emen bebek resmi gibi) yanı sıra, çıplaklığın eğitsel, bilimsel veya sanatsal bir amaca hizmet ettiği şüphe götürmeyen gösterimlere izin veriyoruz.

Çocuk istismarı

Çocukların istismar veya taciz edildiği içerik yüklemeyin ya da paylaşmayın. Buna, içinde çocukların bulunduğu cinsel içeriğin açık tasvirinin (karikatür bile olsa) yer aldığı ve çocukların cinsel açıdan sergilendiği tüm içerikler dahildir. Bu, hizmetlerimizi içinde çocukların bulunduğu cinsel içeriğin açık tasvirini oluşturmak, bulundurmak veya dağıtmak ve örneğin, çocuk fotoğraflarından oluşan ve müstehcenlik içeren yorumlara sahip bir galeri oluşturmak için kullanamayacağınız anlamına gelir.

Bu tür içeriği kaldırmakla birlikte, hesabın devre dışı bırakılması, durumun Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar için Ulusal Merkez'e (NCMEC) ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesini de içerebilecek uygun işlemleri gerçekleştiririz.

Çocukların bu şekilde istismar edildiğini düşündüğünüz herhangi bir içerikle karşılaşırsanız amacınız Google'ın dikkatini çekmek dahi olsa bu içeriğe yorum yapmayın. Bunun yerine, içeriği "Kötüye Kullanım Bildir" bağlantısı yoluyla işaretleyin. İnternette başka bir yerde söz konusu içerikle karşılaşırsanız lütfen doğrudan NCMEC ile iletişim kurun.

Kimliğe bürünme ve yanlış beyan

Hizmetlerimizi, başka bir kişinin kimliğine bürünerek ya da kendinizi, temsil etmediğiniz kuruluşları temsil edermiş gibi göstererek veya sahipliğinizi ya da asıl amacınızı gizleyerek kullanıcıları aldatmak, yanlış yönlendirmek veya kullanıcılarda kafa karışıklığı meydana getirmek amacıyla kullanmayın. Buna, ülkeniz veya kendinizle ilgili başka önemli ayrıntıları yanlış beyan etmeniz ya da kasıtlı olarak gizlemeniz halinde siyaset, sosyal sorunlar veya kamuyu ilgilendiren konularla ilgili içerikleri kendi ülkenizin dışındaki bir ülkedeki kullanıcılara yönlendirmek dahildir. Parodi veya hiciv yayınlayamazsınız ya da rumuz/takma ad kullanamazsınız demiyoruz. Sadece, okuyucuları gerçek kimliğiniz konusunda yanıltabilecek içerik kullanmaktan kaçının.

Kişisel ve gizli bilgiler

Kişisel veya gizli bilgiler paylaşmayın. Kredi kartı numaraları, vatandaşlık numaraları, sürücü belgesi ve diğer lisanslara ait numaralar gibi özel ve gizli bilgilerin veya kamuya açık olmayan tüm diğer bilgilerin yetkisiz yayınlanmasına izin vermiyoruz. Çoğu durumda, internette veya kamuya açık kayıtlarda zaten sunulan bilgilerin politikalarımız kapsamında özel veya gizli olarak kabul edilmediğini unutmayın.

Ayrıca, yasal temsilcilerinden gerekli izni almadan küçüklerin resimlerini ya da videolarını yayınlamayın veya dağıtmayın. İhlali bildirin.

Yasa dışı etkinlikler

Yasalara uyun. Hizmetimizi yasa dışı etkinliklerde bulunmak veya tehlikeli ve yasa dışı eylemleri özendirmek için kullanmayın. Örneğin, düzenleme altına alınmış veya yasa dışı uyuşturucuların tanıtımına ya da satışına yardımcı olmayın. Yasa dışı etkinliklerden haberimiz olursa, gerekli işlemleri yaparız. Bu, bazı ürünlerimize ve Google Hesabınıza erişimi kaldırmayı veya sizi yetkili mercilere bildirmeyi içerebilir.

Herkese açık yayın

Drive, video içeriği depolamanıza, paylaşmanıza ve yayınlamanıza izin verir, ancak içerik dağıtım ağı yerine kullanılmamalıdır. Herkese açık büyük ölçekli yayınlarda YouTube çok daha iyi bir seçenektir. Drive, herkese açık büyük ölçekli yayın yapmak amacı taşıdığı anlaşılan kullanımları da kısıtlar.  Tekrarlanan ihlaller, hesabınızın kapatılması veya Drive kullanım olanağınızın sonlandırılması dahil ek işlem yapılmasına neden olabilir.

Telif hakkı ihlali

Telif hakkı yasalarına uyun. Telif hakkıyla korunan içeriği yetkisiz paylaşmayın veya okuyucularınızın telif hakkıyla korunan içeriği yetkisiz bir şekilde indirebilecekleri sitelere bağlantı vermeyin. Politikamız uyarınca, açıkça belirtilmiş telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerini yanıtlarız. Telif hakkı dahil olmak üzere, fikri mülkiyet hakkı ihlalinin tekrarlanması hesabın kapatılmasına neden olur. Google'ın telif hakkı politikalarının ihlal edildiğini görürseniz telif hakkı ihlalini bildirin.

İçerik kullanımı ve gönderimi

Şablon galerisi politikaları

Google Dokümanlar, üçüncü taraf içerik sunabilecek galeriler ("İçerik Galerileri") içerebilir. İçerik Galerileri, sınırlama olmaksızın Şablon Galerisi'ni ve Google'ın kendi karar verme yetkisiyle kullanımınıza sunmayı seçtiği tüm galerileri içerir.

İçerik Galerileri'ndeki şablonlar gibi içerik ve bilgiler ("Galeri İçeriği"), Google tarafından veya üçüncü taraflarca oluşturulmuştur. Sizinle Galeri İçeriği'nin oluşturucuları arasındaki ilişki bağlamında, her türlü fikri mülkiyet veya sahiplik hakları oluşturuculara aittir.

Galeri İçeriği: (a) yalnızca öneri niteliğindedir ve (b) profesyonel tavsiyenin ya da yetkili elden verilen spesifik bilgilerin veya yönergelerin yerine geçmez.

Google, Galeri İçeriği'nin amaçlarınıza hizmet edeceği veya virüs, hata ya da başka sorun içermediği yönünde vaatte bulunmaz. Galeri İçeriği, "olduğu gibi" ve herhangi bir garanti verilmeksizin sunulmaktadır. Galeri İçeriği'nin kullanımından kaynaklanabilecek riskleri tek başına siz üstlenirsiniz. Google ve tedarikçileri, Galeri İçeriği ile ilgili olarak herhangi bir açık garanti, güvence ve koşul sunmaz. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde Google, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ustalıklı çalışma, unvan ve hak ihlali bulunmaması ile ilgili zımni garantileri ve koşulları kapsam dışında bırakır.

İçerik Galerileri'nin bir parçası olması için İçerik göndermeyi seçerseniz Google'ı ve satış ortaklarını tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriği Google Dokümanlar içerisinde barındırmak, bağlantı vermek ve bünyesinde bulundurmak üzere yönlendirmiş ve yetkilendirmiş olmanın yanı sıra Google'a ve son kullanıcılarına aşağıda belirtilen durumlar için tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçerik haklarının kullanımına ilişkin dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans vermiş olursunuz:

  • Galeriye Gönderilen İçeriği yeniden üretme;

  • Galeriye Gönderilen İçeriğin türevlerini oluşturma ve yeniden üretme;

  • Galeriye Gönderilen İçeriğin kopyalarını herkese açık bir şekilde gösterme ve dağıtma;

  • Galeriye Gönderilen İçeriğin türevlerinin kopyalarını herkese açık bir şekilde gösterme ve dağıtma.

Google son kullanıcılarına verdiğiniz lisansın daimi olacağını kabul edersiniz. Üstelik, kuşkuya mahal vermemek üzere, Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriği dağıtma ve Google tarafından sunulan Hizmetlerin herhangi biriyle bağlantılı olarak kullanma hakkını Google'a verirsiniz ve Google da bu hakkı saklı tutar. Bu Hizmet Şartları kapsamında Google son kullanıcılarına verilen lisansları iptal etme amacı taşımaması şartıyla, istediğiniz zaman Google Dokümanlar İçerik Galerileri aracılığıyla Galeriye Gönderilen İçeriği dağıtmayı sonlandırma hakkını saklı tutarsınız. Google Dokümanlar İçerik Galerileri aracılığıyla Galeriye Gönderilen İçeriği dağıtmayı sonlandırmak için, Hizmet içinde sunulan kaldırma işlevlerinden yararlanmalısınız. Bu durumda, Galeriye Gönderilen İçerik makul bir süre içinde kaldırılır.

(a) Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriğin gerekli yasal haklarına sahip olduğunuzu ve Galeriye Gönderilen İçeriğin Google son kullanıcılarına sunulduğu süre boyunca bu hakları elinizde bulunduracağınızı; (b) Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriğin tümünün yayınlanan Program Politikaları'na bağlı kalacağını beyan ve temin edersiniz.

Google, Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçerik üzerinde herhangi bir sahiplik iddiasında bulunmaz. Galeriye Gönderilen İçerikte zaten sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere teklif hakkı ve tüm diğer hakları saklı tutarsınız. Bu hakları korumak ve yerine getirmekten sorumlu olduğunuzu ve Google'ın bu konuda sizin yerinize bu hakları koruma yükümlülüğü bulunmadığını kabul edersiniz.

Tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçerikten yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu (ve Google'ın size karşı veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı bir sorumluluğu olmadığını) kabul edersiniz. Google, tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriğe erişen Google son kullanıcıları tarafından müteakip kullanım veya hatalı kullanımdan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Google'ın, karar verme yetkisi kendisinde olmak üzere, Galeriye Gönderilen İçeriklerin herhangi birini veya tümünü kaldırma hakkı saklıdır.

Google, gönderdiğiniz şablonları nasıl kullanabilir?

İçerik Galerileri'nin bir parçası olması için İçerik göndermeyi seçerseniz Google'ı ve satış ortaklarını tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriği Google Dokümanlar içerisinde barındırmak, bağlantı vermek ve bünyesinde bulundurmak üzere yönlendirmiş ve yetkilendirmiş olmanın yanı sıra Google'a ve son kullanıcılarına aşağıda belirtilen durumlar için tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçerik haklarının kullanımına ilişkin dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans vermiş olursunuz:

  • Galeriye Gönderilen İçeriği yeniden üretme;
  • Galeriye Gönderilen İçeriğin türevlerini oluşturma ve yeniden üretme;
  • Galeriye Gönderilen İçeriğin kopyalarını herkese açık bir şekilde gösterme ve dağıtma;
  • Galeriye Gönderilen İçeriğin türevlerinin kopyalarını herkese açık bir şekilde gösterme ve dağıtma.

Google son kullanıcılarına verdiğiniz lisansın daimi olacağını kabul edersiniz. Üstelik, kuşkuya mahal vermemek üzere, Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriği dağıtma ve Google tarafından sunulan Hizmetlerin herhangi biriyle bağlantılı olarak kullanma hakkını Google'a verirsiniz ve Google da bu hakkı saklı tutar. Bu Hizmet Şartları kapsamında Google son kullanıcılarına verilen lisansları iptal etme amacı taşımaması şartıyla, istediğiniz zaman Google Dokümanlar İçerik Galerileri aracılığıyla Galeriye Gönderilen İçeriği dağıtmayı sonlandırma hakkını saklı tutarsınız. Google Dokümanlar İçerik Galerileri aracılığıyla Galeriye Gönderilen İçeriği dağıtmayı sonlandırmak için, Hizmet içinde sunulan kaldırma işlevlerinden yararlanmalısınız. Bu durumda, Galeriye Gönderilen İçerik makul bir süre içinde kaldırılır.

(a) Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriğin gerekli yasal haklarına sahip olduğunuzu ve Galeriye Gönderilen İçeriğin Google son kullanıcılarına sunulduğu süre boyunca bu hakları elinizde bulunduracağınızı; (b) Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriğin tümünün yayınlanan Program Politikaları'na bağlı kalacağını beyan ve temin edersiniz.

Google, Google Dokümanlar aracılığıyla tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçerik üzerinde herhangi bir sahiplik iddiasında bulunmaz. Galeriye Gönderilen İçerikte zaten sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere teklif hakkı ve tüm diğer hakları saklı tutarsınız. Bu hakları korumak ve yerine getirmekten sorumlu olduğunuzu ve Google'ın bu konuda sizin yerinize bu hakları koruma yükümlülüğü bulunmadığını kabul edersiniz.

Tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçerikten yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu (ve Google'ın size karşı veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı bir sorumluluğu olmadığını) kabul edersiniz. Google, tarafınızdan Galeriye Gönderilen İçeriğe erişen Google son kullanıcıları tarafından müteakip kullanım veya hatalı kullanımdan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Google'ın, karar verme yetkisi kendisinde olmak üzere, Galeriye Gönderilen İçeriklerin herhangi birini veya tümünü kaldırma hakkı saklıdır.

Google Hizmet Şartları'nın tamamını okuyun.

Politikalarımızın çevirileri size kolaylık olması açısından sunulmaktadır. Bu politikanın metni ile politikanın İngilizce sürümünün metni arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, politikanın İngilizce sürümünün metni öncelik sahibi olacaktır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?