Programretningslinjer knyttet til uriktig bruk, og håndheving av dem

Programretningslinjene nedenfor gjelder for Disk, Dokumenter, Regneark, Presentasjoner, Skjemaer og nettsteder opprettet i nye Nettsteder. Disse retningslinjene er viktige for å sikre at alle som bruker Google-produkter, får en positiv opplevelse.
Vi må forhindre uriktig bruk som kan medføre at vi ikke lenger kan tilby disse tjenestene, og vi ber derfor om at alle overholder retningslinjene nedenfor. Vi kan gjennomgå innhold for å se etter brudd på retningslinjene og iverksette tiltak. Denne gjennomgangen inkluderer tilgangsbegrensning for innhold, fjerning av innhold og begrensning eller oppsigelse av en brukers tilgang til Google-produkter.
Når disse retningslinjene gjelder, kan Google gjøre unntak basert på kunstneriske, pedagogiske, dokumentarrelaterte eller vitenskapelige hensyn, eller dersom det medfører andre betydelige fordeler for offentligheten å ikke gjøre noe med innholdet.
Google kan iverksette tiltak mot kontoer som overskrider grenser for lagringskvoter. Vi kan for eksempel avvise nye opplastinger, komprimere eksisterende innhold eller slette innhold hvis du overskrider lagringskvoten eller ikke skaffer deg nok ekstra lagringsplass. Les mer om lagringskvoter her.
Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt fra tid til annen. Du finner mer informasjon i Googles vilkår for bruk.

Rapportér misbruk

Rapportér misbruk hvis du mener at noen bryter retningslinjene nedenfor.

Hvis du vil rapportere brudd på opphavsrett eller andre juridiske problemer, ber vi deg om å bruke dette verktøyet, der du får hjelp til å rapportere innhold du mener bør fjernes fra Googles tjenester basert på gjeldende lovgivning.

Programretningslinjer

Kontokapring
Ikke skaff deg tilgang til en annen brukers konto uten vedkommendes tillatelse. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om kontokapring, og dette kan omfatte å fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Konto uten aktivitet
Bruk produktet for å holde kontoen aktiv. Aktivitet kan bestå i å se på innhold i produktet eller lagre nytt innhold i produktet minst én gang annethvert år. Vi kan iverksette tiltak mot inaktive kontoer, for eksempel ved å slette innholdet ditt fra produktet. Finn ut mer her.
Seksuelt misbruk og utnyttelse av barn

Du må ikke opprette, laste opp eller distribuere innhold knyttet til utnyttelse eller misbruk av barn. Dette omfatter alt materiale som viser seksuelt misbruk av barn. For å rapportere innhold i et Google-produkt som kan knyttes til utnyttelse av barn, klikk på «Rapportér misbruk». Hvis du finner innhold andre steder på internett, må du ta direkte kontakt med de aktuelle myndighetene i landet ditt.

Generelt sett forbyr Google all bruk av produktene våre som utsetter barn for fare. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, systematisk trakassering av barn, for eksempel

 • «barneforførelse» (for eksempel å bli venn med et barn på nettet for å legge til rette for seksuell kontakt, enten på eller utenfor nettet, og/eller utveksle seksuelle bilder med barnet)
 • «seksuell utpressing» (for eksempel trusler eller utpressing av barn ved å bruke virkelig eller angivelig tilgang til intime bilder av et barn) 
 • seksualisering av mindreårige (for eksempel bilder som viser, oppfordrer til eller fremmer seksuelt misbruk av barn, eller som viser barn på en måte som kan føre til seksuell utnyttelse av barn) 
 • menneskehandel med barn (for eksempel annonsering for eller forespørsler om barn for kommersiell seksuell utnyttelse)  

 
Vi fjerner denne typen innhold og treffer nødvendige tiltak, som kan innebære rapportering til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), begrensning av tilgang til produktfunksjoner og stenging av kontoer. Hvis du mener at et barn står i fare for å bli eller har blitt utsatt for misbruk, utnyttelse eller menneskehandel, må du kontakte politiet umiddelbart. Hvis du allerede har meldt fra til politiet og fortsatt trenger hjelp, kan du rapportere om dette til Google.

Omgåelse

Ikke utfør handlinger i den hensikt å omgå retningslinjene våre, utmanøvrere restriksjoner vi har lagt på kontoen din, eller distribuere innhold som er fjernet i andre Google-produkter.

Det omfatter blant annet

Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om omgåelse, og dette kan omfatte å begrense deling av filer, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.

Farlige og ulovlige aktiviteter
Ikke bruk dette produktet til å delta i ulovlige aktiviteter eller fremme aktiviteter, varer, tjenester eller informasjon som kan forårsake alvorlig og umiddelbar skade på mennesker eller dyr. Selv om vi tillater generell informasjon for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål om dette innholdet, setter vi grensen ved innhold som direkte tilrettelegger for skadelige handlinger eller oppfordrer til ulovlig aktivitet. Vi iverksetter egnede tiltak hvis vi blir varslet om ulovlige aktiviteter, og dette kan omfatte å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Trakassering, mobbing og trusler
Ikke trakasser, mobb eller tru andre. Vi tillater heller ikke at dette produktet brukes til å engasjere eller oppfordre andre til å delta i slike aktiviteter. Dette omfatter å utsette andre for misbruk, alvorlige trusler, uønsket seksualisering, avdekking av andres private opplysninger som kan brukes til å fremsette trusler, fornedre ofre for vold eller tragedier, oppfordre andre til å utføre disse aktivitetene, eller andre former for trakassering. Trakassering på nettet er ulovlig i mange land, og kan få alvorlige konsekvenser i den virkelige verden – både for personen som trakasserer, og offeret for trakasseringen. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om trusler om skade eller andre farlige situasjoner, og dette kan omfatte å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Hatsk innhold
Ikke lag eller spre hatsk innhold. Hatsk innhold er innhold som fremmer eller uttrykker toleranse for vold mot, eller har som hovedformål å oppfordre til, hat mot enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av rase, etnisitet, religion, funksjonshemning, alder, nasjonalitet, veteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre egenskaper forbundet med systemisk diskriminering eller marginalisering.
Falsk identitet og feilaktig fremstilling

Ikke utgi deg for å være en annen, representere en organisasjon du ikke tilhører, eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av deg selv. Dette omfatter å utgi deg for å være en person eller organisasjon som du ikke representerer, eller å gi villedende informasjon om en brukers eller et nettsteds identitet, kvalifikasjoner, eierskap, formål, produkter, tjenester eller virksomhet.

Dette omfatter også innhold og kontoer som feilaktig fremstiller eller skjuler det aktuelle eierskapet eller formålet, for eksempel ved at fødelandet ditt eller annen avgjørende informasjon om deg skjules når du utformer innhold knyttet til politikk, samfunnsspørsmål eller forhold som berører offentligheten, for brukere i land du ikke selv er hjemmehørende i. Vi tillater imidlertid parodier, satire og bruk av pseudonymer – du må bare styre unna innhold som trolig kommer til å villede målgruppen din med tanke på hvem du faktisk er.

Skadelig programvare og lignende skadelig innhold
Ikke spre skadelig programvare eller innhold som skader eller forstyrrer driften av nettverk, tjenere, brukernes enheter eller annen infrastruktur. Dette omfatter å være vert for, bygge inn eller overføre skadelig programvare, virus, skadelig kode eller annen skadelig eller uønsket programvare eller lignende innhold. Dette omfatter også innhold som overfører virus, åpner forgrunnsvinduer, prøver å installere programvare uten brukerens samtykke eller på annen måte påvirker brukere med skadelig kode. Se retningslinjene våre for trygg nettlesing for å få mer informasjon.
Villedende innhold

Ikke distribuer innhold som villeder eller forvirrer brukerne. Dette omfatter følgende:

Villedende innhold relatert til sivile og demokratiske prosesser: Innhold som er påviselig usant og kan undergrave deltakelse i eller tillit til borgerlige eller demokratiske prosesser. Dette omfatter informasjon om offentlige stemmeprosedyrer, politiske kandidaters egnethet basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse som er i strid med myndighetens offisielle dokumenter. Dette omfatter også ukorrekte påstander om at politiske skikkelser eller statstjenestemenn har omkommet, vært involvert i ulykker eller pådratt seg alvorlige sykdommer.

Villedende innhold relatert til skadelige konspirasjonsteorier: Innhold som fremmer eller støtter overbevisninger om at enkeltpersoner eller grupper systematisk begår handlinger som er til skade for samfunnet. Dette innholdet er tilbakevist på grunnlag av vesentlige bevis og har medført eller oppildnet til vold.

Villedende innhold relatert til skadelig helsepraksis: Villedende innhold om helse og medisin som forfekter eller oppmuntrer andre til behandlinger som kan føre til alvorlig fysisk eller emosjonell skade eller alvorlig skade på folkehelsen.

Manipulert medieinnhold: Medieinnhold som er teknisk endret eller manipulert på en måte som villeder brukerne, og som kan utgjøre en alvorlig risiko eller volde alvorlige skader.

 

Eksplisitte bilder uten samtykke (NCEI)
Ikke lagre eller distribuer private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer uten samtykke fra de som er avbildet eller filmet. Hvis noen har sendt private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer av deg, kan du rapportere det til oss her.
Personlig og konfidensiell informasjon
Ikke lagre eller distribuer andres personlige eller konfidensielle informasjon uten autorisasjon. ​Dette omfatter bruk av sensitiv informasjon, for eksempel personnumre, bankkontonumre, kredittkortnumre, bilder av signaturer og personlige helsedokumenter. I de fleste tilfeller der denne informasjonen er allment tilgjengelig andre steder på internett eller i offentlige arkiver, for eksempel nasjonale ID-numre som er oppført på et offentlig nettsted, ilegger vi vanligvis ikke sanksjoner.
Nettfisking
Ikke bruk dette produktet til nettfisking. Dette omfatter innhenting eller innsamling av sensitive data, for eksempel passord, økonomisk informasjon og personnumre. 
Regulerte varer og tjenester
Ikke selg, markedsfør eller legg til rette for salg av regulerte varer og tjenester. Regulerte varer og tjenester omfatter alkohol, gambling, legemidler, ikke-godkjente kosttilskudd, tobakk, fyrverkeri, våpen og medisinsk utstyr.
Seksuelt eksplisitt materiale
Ikke distribuer innhold som inneholder seksuelt eksplisitt materiale, for eksempel nakenhet, grafisk seksuelt innhold og pornografisk materiale. Dette inkluderer å lede trafikk til kommersielle pornografiske nettsteder. Vi tillater nakenhet for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål.
Nettsøppel
Ikke spre nettsøppel. Dette kan omfatte uønsket reklame eller kommersielt innhold, uønsket innhold som er laget av et automatisert program, uønsket gjentakende innhold, meningsløst innhold eller innhold som ser ut til å være en masseforespørsel.
Systemforstyrrelse og -misbruk
Ikke misbruk dette produktet, og gjør noe som kan skade, svekke eller negativt påvirke driften av nettverk, enheter eller annen infrastruktur som tilhører Google eller andre. Dette omfatter å forringe, deaktivere eller negativt påvirke noe aspekt av produktet eller tjenestene. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om systemforstyrrelse og -misbruk, som kan omfatte fjerning av tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivering av Google-kontoen din.
Uautoriserte bilder av mindreårige
Ikke lagre eller distribuer bilder av mindreårige uten uttrykkelig samtykke fra barnets forelder, foresatte eller juridiske representanter. Hvis noen har lagret eller distribuert et bilde av en mindreårig uten nødvendig samtykke, kan du rapportere det her.
Vold og gørr
Ikke lagre eller distribuer voldelig eller blodig innhold som involverer virkelige mennesker eller dyr, der hovedformålet er å sjokkere eller vekke oppsikt. Dette innbefatter svært grov vold, for eksempel lemlesting eller nærbilder av skamferte lik. Grafisk materiale, for eksempel innhold som inneholder betydelige mengder blod, kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk forbindelse, men du må sørge for at du oppgir tilstrekkelig informasjon til at folk forstår sammenhengen. I enkelte tilfeller kan innholdet være så voldelig eller sjokkerende at det ikke kan bli liggende ute på plattformene våre, uansett sammenheng. Sist, men ikke minst: Ikke oppmuntre andre til å begå konkrete voldshandlinger.
Voldelige aktører, organisasjoner og bevegelser

Det er ikke tillatt for påviselig voldelige ikke-statlige aktører å bruke dette produktet for noe formål. Ikke distribuer innhold som legger til rette for eller fremmer aktivitetene til slike aktører, for eksempel rekruttering, koordinering av aktiviteter på eller utenfor internett, formidling av håndbøker eller annet materiell som tilrettelegger for skade, agitasjon for å fremme ideologiene til voldelige, ikke-statlige organisasjoner eller ulike terroristhandlinger, oppfordring til vold eller forherligelse av angrep som utføres av voldelige ikke-statlige aktører. Avhengig av innholdet kan vi også iverksette tiltak mot brukeren. Innhold knyttet til voldelige ikke-statlige organisasjoner kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen.

Flere retningslinjer

Bruk og innsending av innhold

Retningslinjer for malgalleriet

Google Dokumenter kan inneholde gallerier som kan vise innhold fra tredjeparter («innholdsgallerier»). Innholdsgallerier omfatter uten begrensning Malgalleriet og alle gallerier Google velger etter eget skjønn å gjøre tilgjengelig for deg.
Innholdet og informasjonen i innholdsgalleriene («galleriinnhold»), for eksempel maler, er opprettet av Google eller tredjeparter. Når det gjelder forholdet mellom deg og dem som har opprettet galleriinnholdet, tilhører alle åndsverksrettigheter eller eiendomsrettigheter dem som opprettet bidragene.
Galleriinnholdet er kun ment som forslag og er ikke en erstatning for profesjonell veiledning eller spesifikk fagkunnskap eller pålegg.
Google garanterer ikke at galleriinnholdet fungerer til ønsket formål, eller at det er uten virus, feil eller andre mangler. Galleriinnholdet leveres «som det er» og uten garanti av noe slag. Du bruker galleriinnholdet på eget ansvar. Google og Googles leverandører gir ingen eksplisitte garantier eller betingelser når det gjelder galleriinnholdet. Så langt lovgivningen tillater det, fraskriver Google seg alle implisitte garantier og betingelser vedrørende salgbarhet, egnethet for et særskilt formål, rimelig innsats, titler og beskyttelse av eiendomsrettigheter.
Hvis du velger å sende inn innhold som skal tas med i innholdsgalleriene, instruerer og autoriserer du Google og dets samarbeidspartnere til å være vert for, linke til og på andre måter innlemme galleribidraget ditt i Google Dokumenter, og du gir Google og brukerne av Google en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å benytte seg av rettighetene i galleribidraget, som angitt nedenfor:
 • reproduksjon av galleribidraget
 • reproduksjon og opprettelse av arbeider basert på galleribidraget
 • offentliggjøring av galleribidraget og distribusjon av kopier av det
 • offentliggjøring av arbeider basert på galleribidraget, og distribusjon av dette

Du godkjenner at lisensen som gis til Googles sluttbrukere, er permanent. For å unngå tvil: Google forbeholder seg retten til, og du gir Google retten til, å syndikere galleribidraget som du har sendt inn via Google Dokumenter, og til å bruke galleribidraget sammen med hvilken som helst av tjenestene som Google tilbyr. Du beholder retten til å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter når som helst, så fremt dette ikke trekker tilbake lisensen som er gitt til Googles sluttbrukere under disse vilkårene. For å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter må du bruke tjenestens fjerningsfunksjon. Galleribidraget blir deretter fjernet innen rimelig tid.

Du erklærer og garanterer at (a) du eier eller har innhentet nødvendige juridiske rettigheter til å tilby alle galleribidrag du sender inn gjennom Google Dokumenter, og at du fortsatt innehar disse rettighetene så lenge bidraget er tilgjengelig for Google-sluttbrukerne, og at (b) alle bidragene du sender inn gjennom Google Dokumenter, er i henhold til de publiserte programretningslinjene.

Google fraskriver seg eierskap til galleribidrag som du har sendt inn via Google Dokumenter. Du beholder opphavsretten og alle andre rettigheter, herunder alle åndsverksrettigheter, som du allerede innehar for galleribidraget. Du samtykker i at du er ansvarlig for å beskytte og håndheve disse rettighetene, og at Google ikke har plikt til å gjøre dette på dine vegne.

Du samtykker i at du har eneansvar for (og at Google ikke står ansvarlig overfor deg eller noen tredjeparter for) eventuelle galleribidrag du sender inn. Google er på ingen måte ansvarlig for bruk eller feilbruk som gjøres av Googles sluttbrukere i forbindelse med galleribidraget.

Google forbeholder seg retten til å fjerne noen av eller alle galleribidragene etter eget skjønn.

Slik kan Google bruke malbidragene dine

Hvis du velger å sende inn innhold som skal tas med i innholdsgalleriene, instruerer og autoriserer du Google og dets samarbeidspartnere til å være vert for, linke til og på andre måter innlemme galleribidraget ditt i Google Dokumenter, og du gir Google og brukerne av Google en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å benytte seg av rettighetene i galleribidraget, som angitt nedenfor:

 • reproduksjon av galleribidraget
 • reproduksjon og opprettelse av arbeider basert på galleribidraget
 • offentliggjøring av galleribidraget og distribusjon av kopier av det
 • offentliggjøring av arbeider basert på galleribidraget, og distribusjon av dette

Du godkjenner at lisensen som gis til Googles sluttbrukere, er permanent. For å unngå tvil: Google forbeholder seg retten til, og du gir Google retten til, å syndikere galleribidraget som du har sendt inn via Google Dokumenter, og til å bruke galleribidraget sammen med hvilken som helst av tjenestene som Google tilbyr. Du beholder retten til å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter når som helst, så fremt dette ikke trekker tilbake lisensen som er gitt til Googles sluttbrukere under disse vilkårene. For å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter må du bruke tjenestens fjerningsfunksjon. Galleribidraget blir deretter fjernet innen rimelig tid.

Du erklærer og garanterer at (a) du eier eller har innhentet nødvendige juridiske rettigheter til å tilby alle galleribidrag du sender inn gjennom Google Dokumenter, og at du fortsatt innehar disse rettighetene så lenge bidraget er tilgjengelig for Google-sluttbrukerne, og at (b) alle bidragene du sender inn gjennom Google Dokumenter, er i henhold til de publiserte programretningslinjene.

Google fraskriver seg eierskap til galleribidrag som du har sendt inn via Google Dokumenter. Du beholder opphavsretten og alle andre rettigheter, herunder alle åndsverksrettigheter, som du allerede innehar for galleribidraget. Du samtykker i at du er ansvarlig for å beskytte og håndheve disse rettighetene, og at Google ikke har plikt til å gjøre dette på dine vegne.

Du samtykker i at du har eneansvar for (og at Google ikke står ansvarlig overfor deg eller noen tredjeparter for) eventuelle galleribidrag du sender inn. Google er på ingen måte ansvarlig for bruk eller feilbruk som gjøres av Googles sluttbrukere i forbindelse med galleribidraget.

Google forbeholder seg retten til å fjerne noen av eller alle galleribidragene etter eget skjønn.

Les Googles vilkår for bruk i sin helhet.

Brudd på opphavsrett
Vis respekt for lover om opphavsrett. Det er ikke tillatt å dele opphavsrettsbeskyttet innhold uten autorisasjon eller legge ut linker til nettsteder der andre kan laste ned opphavsrettsbeskyttet innhold på ulovlig vis. I tråd med retningslinjene våre reagerer vi på tydelige varsler om påståtte brudd på opphavsretten. Gjentatte brudd på åndsrettigheter, herunder opphavsrett, fører til at den tilknyttede kontoen stenges. Meld fra til oss hvis du skulle oppdage brudd på Googles retningslinjer for opphavsrett.
Distribuering av innhold 

I Google Disk kan du lagre, dele og strømme videoinnhold, men du kan ikke bruke Disk som erstatning for et distribusjonsnettverk av innhold. YouTube egner seg bedre for offentlig strømming i stor skala. Google Disk begrenser bruken din hvis det ser ut til at du bruker tjenesten til offentlig strømming i stor skala. Gjentatte brudd kan føre til ytterligere tiltak, som kan omfatte oppsigelse av kontoen din eller fjerning av muligheten til å bruke Google Disk.

Oversettelser av retningslinjene våre er tilgjengelige som en støtte til brukerne. Hvis det finnes en konflikt mellom teksten i disse retningslinjene og teksten i den engelskspråklige versjonen av retningslinjene, er det teksten i den engelskspråklige versjonen som gjelder. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
35
false
false