Programretningslinjer knyttet til misbruk, og håndhevingen av disse

Retningslinjene for innhold som er oppført nedenfor, er avgjørende for at alle som bruker Google-produkter, skal få en positiv opplevelse. Vi må forhindre misbruk som kan gjøre det vanskelig for oss å tilby disse tjenestene, og vi ber alle om å overholde retningslinjene nedenfor for å hjelpe oss med å nå dette målet.

Disse retningslinjene gjelder for innhold i Google Disk. Når vi håndhever disse retningslinjene, kan vi gjøre unntak basert på kunstneriske, pedagogiske, dokumentariske eller vitenskapelige hensyn eller fordi innholdet på annen måte er av betydelig verdi for offentligheten. Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt fra tid til annen. Se også Googles vilkår for bruk for mer informasjon.

Rapportér misbruk

Rapportér misbruk hvis du mener at noen bryter retningslinjene nedenfor.

Hvis du vil rapportere brudd på opphavsrett eller andre juridiske problemer, ber vi deg om å bruke dette verktøyet, der du får hjelp til å rapportere innhold du mener bør fjernes fra Googles tjenester basert på gjeldende lovgivning.

Programretningslinjer

Nettsøppel og søppelpost, skadelig programvare og nettfisking

Hold produktene våre fri for nettsøppel og skadelig programvare. Nettsøppel og søppelpost omfatter, men er ikke begrenset til, uønsket reklame eller kommersielt innhold og uønskede eller masseutsendte salgsfremstøt. Ikke bruk produktene våre til nettfisking. Ikke be om eller samle inn sensitive data, inkludert, men ikke begrenset til, passord, økonomisk informasjon og personnumre. Vi tillater heller ikke overføring av skadelig programvare, virus, destruktiv kode eller annet som kan skade eller forstyrre driften av nettverk, tjenere eller annen infrastruktur hos Google eller andre.

Vold

Si din mening uten å true andre. Det betyr at du kan publisere innhold der det fremgår at du er uenig i en annen persons meninger, men du kan ikke true med å påføre vedkommende fysiske skader eller død eller sanke støtte til å skade andre. Vår erfaring tilsier at tvister og uenigheter i de fleste tilfeller løses best av partene som er direkte berørt av dem, og ikke av oss. I tilfeller der det forekommer overhengende og alvorlige trusler om fysisk skade eller død, kan vi imidlertid gjøre det som måtte være nødvendig i tilknytning til innholdet.

Det er ikke greit å legge ut voldelig eller blodig innhold som har som hovedhensikt å være sjokkerende, sensasjonelt eller ubegrunnet. Hvis du legger ut slikt innhold i en nyhetsrelatert, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk forbindelse, må du sørge for å oppgi tilstrekkelig informasjon til at folk forstår hvilken sammenheng det står i. I enkelte tilfeller kan innholdet være så voldelig eller sjokkerende at det ikke kan bli liggende ute på plattformene våre uansett sammenheng. Sist, men ikke minst: Ikke oppmuntre andre til å begå konkrete voldshandlinger.

Hatsk innhold

Produktene våre er plattformer for ytringsfrihet, men vi tillater ikke hatsk innhold. Hatsk innhold er innhold som fremmer eller uttrykker toleranse for vold mot, eller har som hovedformål å oppfordre til hat mot, enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av rase, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonalitet, veteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre egenskaper forbundet med systemisk diskriminering eller marginalisering.

Terroristinnhold

Vi tillater ikke at terroristorganisasjoner bruker Disk til noe som helst formål, medregnet rekruttering. I tillegg er innhold tilknyttet terrorisme strengt forbudt på Disk. Dette kan blant annet være innhold som fremmer terrorhandlinger, oppmuntrer til vold eller hyller terrorangrep. 

Hvis du legger ut terrorrelatert innhold for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, må du sørge for å oppgi tilstrekkelig informasjon til at seerne forstår sammenhengen.

Trakassering, mobbing og trusler

Ikke driv med trakassering, mobbing eller trusler, og ikke oppmuntre andre til å drive med slike aktiviteter. Hvis noen bruker tjenesten vår til å utsette andre for misbruk, alvorlige trusler, uønsket seksualisering eller andre former for trakassering, kan denne personens krenkende innhold bli fjernet eller vedkommende bli utestengt fra tjenesten for godt. Skulle det oppstå overhengende fare for alvorlig skade, kan vi melde fra til politiet. Trakassering på nettet er dessuten ulovlig i mange land, og kan få alvorlige konsekvenser i den virkelige verden – både for personen som trakasserer, og offeret for trakasseringen.

Seksuelt eksplisitt materiale

Det er ikke tillatt å publisere seksuelt eksplisitte eller pornografiske bilder eller videoer. Det er dessuten ikke tillatt å publisere eller distribuere intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer uten samtykke fra den eller de som er avbildet eller filmet.  Hvis noen har lagt ut private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer av deg, kan du rapportere det til oss her.

Det å skrive om seksuelle temaer er tillatt så lenge teksten ikke ledsages av seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller materiale som fremmer eller fremstiller seksuelle handlinger med barn eller dyr. I tillegg tillater vi ikke innhold som driver trafikk til kommersielle pornografinettsteder.

Vi tillater naturlige og dokumentariske fremstillinger av nakenhet (for eksempel bilder av barn som blir ammet), og dessuten nakenhet som fremstilles med et tydelig utdanningsmessig, vitenskapelig eller kunstnerisk formål.

Utnyttelse av barn

Ikke last opp eller del innhold som er knyttet til utnyttelse eller misbruk av barn. Dette omfatter alt innhold som viser misbruk av barn (også i tegnet form), og alt innhold der barn blir fremstilt på en seksuell måte. Dette betyr at du ikke kan bruke tjenestene våre til å lage, oppbevare eller distribuere innhold som viser misbruk av barn, og at du ikke kan bruke tjenestene våre til for eksempel å lage et galleri av barnebilder med seksuelle kommentarer.

Vi fjerner denne typen innhold og iverksetter nødvendige tiltak, som kan innebære stenging av kontoer og rapportering til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) og politiet.

Hvis du finner innhold du tror kan være tilknyttet slik utnyttelse av barn, må du ikke kommentere innholdet, selv om formålet ditt er å gjøre Google oppmerksom på det. I stedet ber vi deg rapportere innholdet ved hjelp av «Rapportér misbruk»-linken. Hvis du finner innhold andre steder på internett, kan du kontakte NCMEC direkte.

Falsk identitet og feilaktig fremstilling

Ikke utgi deg for å være en annen, representere en organisasjon du ikke tilhører eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av deg selv.

Dette omfatter identitetstyveri av en person eller organisasjon som du ikke representerer, å gi villedende informasjon om en brukers / et nettsteds identitet, kvalifikasjoner, eierskap, formål, produkter, tjenester eller virksomhet eller å feilaktig antyde at du har et samarbeid med eller anbefaling fra en annen person eller organisasjon. 

Dette inkluderer også innhold eller kontoer som feilaktig fremstiller eller skjuler eierskap eller hovedformål, for eksempel å feilaktig fremstille eller bevisst skjule opprinnelseslandet ditt eller annen viktig informasjon om deg selv når du stiller innhold om politikk, sosiale spørsmål eller andre saker av allmenn interesse til rådighet for brukere i et annet land enn ditt eget. Vi tillater parodier, satire og bruk av pseudonym så lenge du unngår innhold som sannsynligvis kommer til å villede leserne om din egentlige identitet.

Villedende innhold

Ikke distribuer innhold som villeder eller forvirrer brukerne. Dette omfatter

Villedende innhold relatert til sivile og demokratiske prosesser :  Innhold som er påviselig usant og kan undergrave deltakelse i eller tillit til borgerlige eller demokratiske prosesser. Dette omfatter informasjon om offentlige stemmeprosedyrer, politiske kandidaters egnethet basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse som er i strid med myndighetens offisielle dokumenter. Dette omfatter også ukorrekte påstander om at politiske skikkelser eller statstjenestemenn har omkommet, vært involvert i ulykker eller pådratt seg alvorlige sykdommer.

Villedende innhold relatert til skadelig helsepraksis: Innhold om helse og medisin som forfekter eller oppmuntrer andre til behandlinger som kan føre til alvorlig fysisk eller emosjonell skade eller alvorlig skade på folkehelsen.

Manipulert medieinnhold: Med dette menes medieinnhold som er teknisk endret eller manipulert på en måte som villeder brukerne, og som kan utgjøre en alvorlig risiko eller volde alvorlige skader.

Villedende innhold kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at seerne forstår sammenhengen. I enkelte tilfeller får ikke innholdet bli liggende ute på plattformene våre uansett sammenheng.

Personlig og konfidensiell informasjon

Ikke del personlige og konfidensielle opplysninger. Vi tillater ikke uautorisert publisering av folks private og konfidensielle opplysninger, for eksempel kredittkortnumre, personnumre eller førerkortnumre, eller andre opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelige. Vær oppmerksom på at opplysninger som allerede er tilgjengelige andre steder på nettet eller i offentlige registre, i de fleste tilfeller ikke anses som private eller konfidensielle i henhold til retningslinjene våre.

Du må dessuten ikke legge ut eller distribuere bilder eller videoer av mindreårige uten nødvendig samtykke fra vedkommendes juridiske representanter. Rapportér regelbrudd.

Ulovlige aktiviteter

Hold deg på riktig side av loven. Ikke bruk tjenestene våre til å delta i ulovlige aktiviteter eller fremme farlige eller ulovlige handlinger. Du kan for eksempel ikke tilrettelegge for markedsføring eller salg av regulerte eller ulovlige medikamenter eller narkotiske stoffer. Hvis vi blir varslet om ulovlige aktiviteter, iverksetter vi nødvendige tiltak, som kan omfatte fjerning av tilgangen til noen av produktene våre, Google-kontoen din eller at vi rapporterer deg til relevante myndigheter.

Offentlig strømming

I Disk kan du lagre, dele og strømme videoinnhold, men du kan ikke bruke Disk som erstatning for et distribusjonsnettverk av innhold. YouTube egner seg bedre for offentlig strømming i stor skala. Disk begrenser bruken din hvis det ser ut til at du bruker det til offentlig strømming i stor skala.  Gjentatte brudd kan føre til ytterligere tiltak, som kan omfatte oppsigelse av kontoen din eller muligheten til å bruke Disk.

Brudd på opphavsrett

Vis respekt for lover om opphavsrett. Det er ikke tillatt å dele opphavsrettsbeskyttet innhold uten autorisasjon eller legge ut linker til nettsteder der leserne dine uautorisert kan laste ned opphavsrettsbeskyttet innhold. I tråd med retningslinjene våre responderer vi på tydelige varsler om angivelige brudd på opphavsretten. Gjentatte brudd på åndsrettigheter, herunder opphavsrett, fører til at kontoen stenges. Meld fra til oss hvis du skulle oppdage brudd på Googles retningslinjer for opphavsrett.

Bruk og innsending av innhold

Retningslinjer for malgalleriet

Google Dokumenter kan inneholde gallerier som kan vise innhold fra tredjeparter («innholdsgallerier»). Innholdsgallerier omfatter uten begrensning Malgalleriet og alle gallerier Google velger etter eget skjønn å gjøre tilgjengelig for deg.

Innholdet og informasjonen i innholdsgalleriene («galleriinnhold»), for eksempel maler, er opprettet av Google eller tredjeparter. Når det gjelder forholdet mellom deg og dem som har opprettet galleriinnholdet, tilhører alle åndsverksrettigheter eller eiendomsrettigheter dem som opprettet bidragene.

Galleriinnholdet er kun ment som forslag og er ikke en erstatning for profesjonell veiledning eller spesifikk fagkunnskap eller pålegg.

Google garanterer ikke at galleriinnholdet fungerer til ønsket formål, eller at det er uten virus, feil eller andre mangler. Galleriinnholdet leveres «som det er» og uten garanti av noe slag. Du bruker galleriinnholdet på eget ansvar. Google og Googles leverandører gir ingen eksplisitte garantier eller betingelser når det gjelder galleriinnholdet. Så langt lovgivningen tillater det, fraskriver Google seg alle implisitte garantier og betingelser vedrørende salgbarhet, egnethet for et særskilt formål, rimelig innsats, titler og beskyttelse av eiendomsrettigheter.

Hvis du velger å sende inn innhold som skal tas med i innholdsgalleriene, instruerer og autoriserer du Google og dets samarbeidspartnere til å være vert for, linke til og på andre måter innlemme galleribidraget ditt i Google Dokumenter, og du gir Google og brukerne av Google en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å benytte seg av rettighetene i galleribidraget som angitt nedenfor:

  • reproduksjon av galleribidraget

  • reproduksjon og opprettelse av arbeider basert på galleribidraget

  • offentliggjøring av galleribidraget og distribusjon av kopier av det

  • offentliggjøring av arbeider basert på galleribidraget, og distribusjon av dette

Du godkjenner at lisensen som gis til Googles sluttbrukere, er permanent. For å unngå tvil: Google forbeholder seg retten til, og du gir Google retten til, å syndikere galleribidraget som du har sendt inn via Google Dokumenter, og til å bruke galleribidraget sammen med hvilken som helst av tjenestene som Google tilbyr. Du beholder retten til å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter når som helst, så fremt dette ikke trekker tilbake lisensen som er gitt til Googles sluttbrukere under disse vilkårene. For å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter må du bruke tjenestens fjerningsfunksjon. Galleribidraget blir deretter fjernet innen rimelig tid.

Du erklærer og garanterer at (a) du eier eller har innhentet nødvendige juridiske rettigheter til å tilby alle galleribidrag du sender inn gjennom Google Dokumenter, og at du fortsatt innehar disse rettighetene så lenge bidraget er tilgjengelig for Google-sluttbrukerne, og at (b) alle bidragene du sender inn gjennom Google Dokumenter, er i henhold til de publiserte programretningslinjene.

Google fraskriver seg eierskap til galleribidrag som du har sendt inn via Google Dokumenter. Du beholder opphavsretten og alle andre rettigheter, herunder alle åndsverksrettigheter, som du allerede innehar for galleribidraget. Du samtykker i at du er ansvarlig for å beskytte og håndheve disse rettighetene og at Google ikke har plikt til å gjøre dette på dine vegne.

Du samtykker i at du har eneansvar for (og at Google ikke står ansvarlig overfor deg eller noen tredjeparter for) eventuelle galleribidrag du sender inn. Google er på ingen måte ansvarlig for bruk eller feilbruk som gjøres av Googles sluttbrukere i forbindelse med galleribidraget.

Google forbeholder seg retten til å fjerne noen av eller alle galleribidragene etter eget skjønn.

Slik kan Google bruke malbidragene dine

Hvis du velger å sende inn innhold som skal tas med i innholdsgalleriene, instruerer og autoriserer du Google og dets samarbeidspartnere til å være vert for, linke til og på andre måter innlemme galleribidraget ditt i Google Dokumenter, og du gir Google og brukerne av Google en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-eksklusiv lisens til å benytte seg av rettighetene i galleribidraget som angitt nedenfor:

  • reproduksjon av galleribidraget
  • reproduksjon og opprettelse av arbeider basert på galleribidraget
  • offentliggjøring av galleribidraget og distribusjon av kopier av det
  • offentliggjøring av arbeider basert på galleribidraget, og distribusjon av dette

Du godkjenner at lisensen som gis til Googles sluttbrukere, er permanent. For å unngå tvil: Google forbeholder seg retten til, og du gir Google retten til, å syndikere galleribidraget som du har sendt inn via Google Dokumenter, og til å bruke galleribidraget sammen med hvilken som helst av tjenestene som Google tilbyr. Du beholder retten til å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter når som helst, så fremt dette ikke trekker tilbake lisensen som er gitt til Googles sluttbrukere under disse vilkårene. For å stoppe distribueringen av galleribidraget gjennom innholdsgalleriet i Google Dokumenter må du bruke tjenestens fjerningsfunksjon. Galleribidraget blir deretter fjernet innen rimelig tid.

Du erklærer og garanterer at (a) du eier eller har innhentet nødvendige juridiske rettigheter til å tilby alle galleribidrag du sender inn gjennom Google Dokumenter, og at du fortsatt innehar disse rettighetene så lenge bidraget er tilgjengelig for Google-sluttbrukerne, og at (b) alle bidragene du sender inn gjennom Google Dokumenter, er i henhold til de publiserte programretningslinjene.

Google fraskriver seg eierskap til galleribidrag som du har sendt inn via Google Dokumenter. Du beholder opphavsretten og alle andre rettigheter, herunder alle åndsverksrettigheter, som du allerede innehar for galleribidraget. Du samtykker i at du er ansvarlig for å beskytte og håndheve disse rettighetene og at Google ikke har plikt til å gjøre dette på dine vegne.

Du samtykker i at du har eneansvar for (og at Google ikke står ansvarlig overfor deg eller noen tredjeparter for) eventuelle galleribidrag du sender inn. Google er på ingen måte ansvarlig for bruk eller feilbruk som gjøres av Googles sluttbrukere i forbindelse med galleribidraget.

Google forbeholder seg retten til å fjerne noen av eller alle galleribidragene etter eget skjønn.

Les Googles vilkår for bruk i sin helhet.

Oversettelser av retningslinjene våre er tilgjengelige som en støtte til brukerne. Hvis det finnes en konflikt mellom teksten i disse retningslinjene og teksten i den engelskspråklige versjonen av retningslinjene, er det teksten i den engelskspråklige versjonen som gjelder.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?