מדיניות התוכנית ואכיפה בנושא התנהלות פוגעת

הכללים הבאים של מדיניות התוכנית חלים על Drive‏, Docs‏, Sheets‏, Slides‏, Forms והגרסה החדשה של Google Sites. כללי המדיניות חשובים לשמירה על חוויה חיובית לכל אדם המשתמש במוצרי Google. 
 
עלינו לרסן כל התנהלות פוגעת אשר מאיימת על יכולתנו לספק שירותים אלו, ואנחנו מבקשים מכולם לציית למדיניות המתוארת בהמשך כדי לעזור לנו להשיג את המטרה הזו. כאשר אנחנו מקבלים הודעה על הפרה אפשרית של המדיניות, אנחנו עשויים לבדוק את התוכן ולנקוט פעולה בהתאם, לרבות הגבלת הגישה לתוכן, הסרת התוכן והגבלה או ביטול של גישת המשתמש למוצרים של Google.
 
בהחלת המדיניות, אנחנו עשויים לאפשר חריגות על סמך שיקולים אומנותיים, חינוכיים, תיעודיים או מדעיים, או במצבים שבהם עדיף שלא לנקוט פעולה כלשהי ביחס לתוכן, משיקולים של תועלת הציבור.

ייתכן שננקוט פעולה בחשבונות שחורגים ממכסת האחסון שלהם. לדוגמה, אנחנו עשויים לדחות העלאות חדשות, לדחוס נתונים של תוכן קיים או למחוק תוכן, אם תהיה חריגה ממכסת האחסון או אם לא יושג נפח אחסון נוסף. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על מכסת האחסון.
 
כדאי להקפיד לבדוק את המדיניות מדי פעם, שכן היא עשויה להשתנות. כמו כן, יש לקרוא את התנאים וההגבלות של Google לקבלת מידע נוסף.

דיווח על התנהלות פוגעת

אם נראה לכם שמישהו מפר את כללי המדיניות שבהמשך, עליכם לדווח על התנהלות פוגעת.

כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים או על בעיות משפטיות אחרות, יש להיעזר בכלי הזה. הכלי ידריך אתכם בתהליך הדיווח על תוכן שלדעתכם מצדיק הסרה מהשירותים של Google על סמך הדין החל.

מדיניות התוכנית

פריצת חשבון
אסור להיכנס לחשבון של משתמש אחר ללא רשותו. אם נקבל הודעה על פריצת חשבון, ייתכן שננקוט פעולה מתאימה שעשויה לכלול ביטול הגישה לחלק מהמוצרים שלנו או השבתת חשבון Google שלכם.
חוסר פעילות בחשבון
יש להשתמש במוצר כדי שהחשבון יישאר פעיל. הפעילות כוללת גישה לתוכן של המוצר או אחסון של תוכן חדש בתוכו לפחות פעם אחת בשנתיים. ייתכן שננקוט פעולה בחשבונות לא פעילים, כולל מחיקה אפשרית של התוכן שלכם מהמוצר. למידע נוסף
פגיעה מינית בילדים וניצולם

אין ליצור, להעלות או להפיץ תוכן שמנצל ילדים או פוגע בהם. בכך נכלל כל תוכן שמתאר פגיעה מינית בילדים. כדי לדווח על תוכן במוצר של Google שייתכן שיש בו ניצול של ילדים, יש ללחוץ על 'דיווח על התנהלות פוגעת'.  אם נתקלתם בתוכן כזה במקום אחר באינטרנט, יש ליצור קשר ישירות עם הגוף הרלוונטי במדינה.

באופן רחב יותר, Google אוסרת על שימוש במוצרים שלה שגורם סכנה לילדים. בין השאר נכללת בכך התנהגות נצלנית כלפי ילדים, כגון:

 • 'פיתוי קטינים' (למשל: להתיידד עם ילדים באינטרנט במטרה לקדם מגע מיני באינטרנט או מחוצה לו ו/או לשלוח תמונות מיניות לילדים ולקבל מהם תמונות כאלה);
 • 'סחיטה מינית' (למשל: לאיים על ילדים באמצעות שימוש בגישה לתמונות אינטימיות שלהם או לסחוט באמצעות שימוש בגישה לתמונות כאלה, גם אם יש לגורם הסוחט גישה בפועל וגם אם אין לו); 
 • ייחוס אופי מיני לקטינים (למשל, תמונות שמתארות, מעודדות או מקדמות פגיעה מינית בילדים או שרואים בהן ילדים באופן שעלול לגרום לניצול מיני של ילדים); וכן 
 • סחר בילדים (למשל: לפרסם או לשדל ילדים לטובת ניצול מסחרי למטרות מין).  

 
אנחנו נסיר תוכן כזה וננקוט פעולה מתאימה, שעשויה לכלול דיווח למרכז הלאומי לילדים נעדרים ומנוצלים, הגבלת הגישה לתכונות מוצר והשבתת חשבונות. אם לדעתכם ילד נמצא בסכנה או היה נתון לפגיעה, לניצול או לסחר, יש לפנות מיד למשטרה. 

עקיפה

אסור לבצע פעולות שנועדו לעקוף את המדיניות שלנו, להתחמק מהגבלות שהוטלו על החשבון או להפיץ תוכן שהוסר ממוצרים אחרים של Google.

דוגמאות לפעולות כאלו כוללות, בין היתר:

אם נקבל הודעה על עקיפה אנו עשויים להגיב בפעולות הולמות, דוגמת הגבלה של האפשרות לשתף קבצים, ביטול הגישה לחלק מהמוצרים שלנו או השבתת חשבון Google שלכם.

פעילויות מסוכנות ולא חוקיות
אין להשתמש במוצר הזה כדי לעסוק בפעילויות לא חוקיות או כדי לקדם פעילויות, סחורות, שירותים או מידע הגורמים לנזק חמור ומיידי לאנשים או לבעלי חיים. אנחנו מתירים פרסום מידע כללי למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות שקשורות לתוכן הזה. עם זאת, אנחנו מציבים גבול כשהתוכן מסייע בצורה ישירה לגרימת נזק או מעודד פעילות לא חוקית. אם נקבל הודעה על פעילות לא חוקית אנחנו ננקוט פעולה מתאימה, כמו למסור דיווח לגביכם לרשויות הרלוונטיות, להסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או להשבית את חשבון Google שלכם.
הטרדה, בריונות ואיומים
אסור להטריד אנשים, לאיים עליהם או לנהוג כלפיהם בבריונות. אסור גם להשתמש במוצר כדי להשתתף בפעילויות כאלה או כדי להסית אנשים אחרים להשתתף בהן. איסור זה כולל סימון מישהו כמטרה לפגיעה אכזרית, איום על אדם בפגיעה חמורה, ייחוס אופי מיני לאדם באופן שאינו מוסכם, חשיפת מידע פרטי של מישהו אחר שעלול לשמש לביצוע איומים, השפלת קורבנות אלימות או טרגדיה או זלזול בהם, הסתת אחרים לבצע את הפעילויות האלה או הטרדה של מישהו בדרכים אחרות. חשוב לזכור שהטרדה באינטרנט אינה חוקית במקומות רבים, ושעלולות להיות לה השלכות חמורות מחוץ לאינטרנט, הן לצד המטריד והן לצד המוטרד. אנחנו עשויים לנקוט פעולה מתאימה אם נקבל הודעה על איומים בפגיעה או על מצבים מסוכנים אחרים. כך ייתכן שנדווח עליכם לרשויות הרלוונטיות, נסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או נשבית את חשבון Google שלכם.
דברי שטנה
אסור לומר דברי שטנה. דברי שטנה הם תוכן שמעודד או מאשר אלימות נגד אדם או קבוצה על רקע גזע או מוצא אתני, דת, נכות, גיל, לאום, שירות צבאי, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית או כל מאפיין אחרי הקשור להפליה או להדרה באופן שיטתי, או שמטרתו העיקרית היא להסית לשנאה נגד אדם או קבוצה על רקע כזה.
התחזות ומצג שווא

אין להתחזות לאדם או לארגון או ליצור מצג שווא לגבי עצמכם. במסגרת איסור זה, אין להתחזות לכל אדם או ארגון שאינם מיוצגים על ידכם או למסור מידע מטעה לגבי הזהות של משתמש או אתר, או לגבי הכישורים, הבעלות, המטרה, המוצרים, השירותים או העסק שלו.

אסור גם לפרסם תוכן או להשתמש בחשבונות תוך הצגת מצג שווא או הסתרה של הבעלים האמיתי או המטרה המרכזית שלהם. לדוגמה, אסור להציג באופן כוזב או להסתיר במכוון את מדינת המוצא או פרטים מהותיים אחרים שלכם בעת הפניה של תוכן בנושאים פוליטיים, חברתיים או ציבורים למשתמשים מחוץ למדינה שלכם. מותר לפרסם פרודיה או סאטירה, או להשתמש בפסאודונימיזציה או בשם עט, כל עוד התוכן לא נועד להטעות את קהל היעד לגבי זהותכם האמיתית.

תוכנות זדוניות ותוכן זדוני דומה
אסור להעביר תוכנות זדוניות או כל תוכן שעלול להזיק לפעולת הרשתות, השרתים, המכשירים של משתמשי הקצה או תשתיות אחרת, או להפריע לה. בכך נכללים אירוח ישיר, הטמעה או העברה של תוכנה זדונית, וירוסים, קוד הרסני או תוכנה מזיקה או לא רצויה אחרת או תוכן דומה. הנחיה זו כוללת גם תוכן המעביר וירוסים, גורם לחלונות קופצים, מנסה להתקין תוכנה ללא הסכמת המשתמש או פוגע במשתמשים באופן אחר באמצעות קוד זדוני. כדאי לקרוא את המדיניות בנושא גלישה בטוחה לקבלת מידע נוסף.
תוכן מטעה

אין להפיץ תוכן שמוליך שולל, מטעה או מבלבל את המשתמשים. למשל:

תוכן מטעה הקשור לתהליכים אזרחיים ודמוקרטיים: תוכן שהוא כוזב באופן הניתן להוכחה ושעלול לפגוע משמעותית באמון או בהשתתפות של אנשים בתהליכים דמוקרטיים או אזרחיים. בכך נכלל מידע על נוהלי ההצבעה, על הכשירות של מועמד פוליטי על בסיס גילו או מקום לידתו, על תוצאות הבחירות, או על השתתפות במפקד התושבים – אם מידע כזה סותר את הנתונים הממשלתיים הרשמיים. בכך נכללות גם טענות שגויות כי דמות פוליטית או נציג רשמי של גוף ציבורי נפטרו, היו מעורבים בתאונה או סובלים ממחלה קשה פתאומית.

תוכן מטעה שקשור לתיאוריות קונספירציה מזיקות: תוכן שמקדם או מחזק אמונות שקבוצות או אנשים מסוימים מבצעים באופן שיטתי פעולות שגורמות לנזק נרחב. אפשר לסתור תוכן מסוג זה באמצעות ראיות משמעותיות, והוא גורם לאלימות או מסית לה.

תוכן מטעה שקשור לפעולות שפוגעות בבריאות: תוכן רפואי או בריאותי מטעה, שמעודד או מדרבן אנשים אחרים לבצע פעולות שעלולות לגרום לנזק פיזי או רגשי חמור לעצמם, לאחרים או לבריאות הציבור.

מדיה שעברה מניפולציה: פריטי מדיה שעברו מניפולציה טכנית או שנערכו באופן שעשוי להטעות משתמשים, ושיש בהם סיכון חמור לנזקים ניכרים.

 

תמונות בעלות אופי מיני בוטה ללא הסכמה (NCEI)
אין לאחסן או להפיץ תמונות או סרטונים פרטיים שמציגים עירום, תוכן מיני בוטה או תוכן אינטימי-מיני לא בוטה ללא רשות של מי שמופיע בהם. אם מישהו שלח תמונה או סרטון פרטיים שלכם שמציגים עירום, תוכן מיני בוטה או תוכן אינטימי-מיני לא בוטה, יש לדווח לנו על כך כאן.
מידע אישי וסודי
אין לאחסן או להפיץ מידע אישי או סודי של אנשים אחרים ללא אישור. ​בכך נכלל שימוש במידע רגיש, כגון מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי, תמונה של חתימה ומסמכים רפואיים אישיים. לרוב, אם המידע הזה זמין לציבור במקום אחר באינטרנט או ברשומות ציבוריות, למשל מספרי תעודות זהות שמפורסמים באתר ממשלתי, אנחנו בדרך כלל לא נוקטים פעולות אכיפה.
פישינג
אין להשתמש במוצר הזה למטרות פישינג. איסור זה כולל בקשה או איסוף של מידע אישי ורגיש כגון סיסמאות, פרטים פיננסיים ומספרי תעודות זהות. 
מוצרים ושירותים מפוקחים
אסור למכור, לפרסם או לקדם את המכירה של מוצרים ושירותים בפיקוח, כולל אלכוהול, הימורים, תרופות, תוספי תזונה לא מאושרים, מוצרי טבק, זיקוקים, כלי נשק, מכשירים רפואיים או ציוד רפואי.
תוכן בעל אופי מיני בוטה
אין להפיץ תוכן שמכיל חומר בעל אופי מיני בוטה, כגון עירום, אקטים מיניים גרפיים וחומרים פורנוגרפיים. אסור גם להפנות אנשים לאתרי פורנו מסחריים. אנחנו מאפשרים הצגת עירום למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות.
ספאם
אין להפיץ ספאם. ספאם יכול להיות, למשל, תוכן שיווקי או מסחרי לא רצוי, תוכן לא רצוי שיצרה תוכנה אוטומטית, תוכן לא רצוי שחוזר על עצמו, תוכן נונסנס (חסר היגיון) או כל תוכן שנראה כפניות המוניות.
התערבות במערכת וניצולה לרעה
אין לנצל לרעה את המוצר הזה, אין לפגוע בפעולה של רשתות, מכשירים או תשתית אחרת של Google או של אחרים, אין לפגוע בביצועיה או לשבש אותה. כפועל יוצא מכך, אסור לפגוע בביצועים של כל היבט במוצר או בשירותיו, להשבית או לשבש אותם. אם נקבל הודעה על הפרעה למערכת וניצולה לרעה, ייתכן שננקוט פעולה מתאימה שעשויה לכלול את ביטול הגישה לחלק מהמוצרים שלנו או השבתת חשבון Google שלכם.
פעילויות טרור
אסור לארגוני טרור להשתמש במוצר הזה לכל מטרה, כולל גיוס פעילים. בנוסף, ננקוט צעדים נגד המשתמש בנוגע לתוכן הקשור לטרור, כגון תוכן שמקדם פעולות טרור, מעודד אלימות או מהלל פיגועים. אם בחרתם לפרסם או להפיץ תוכן שקשור לטרור למטרה חינוכית, תיעודית, מדעית או אומנותית, יש לספק מידע הולם כדי שהצופים יבינו את ההקשר.
תמונות לא מורשות של קטינים
אין לאחסן או להפיץ תמונות של קטינים ללא הסכמה מפורשת של ההורה של הילדים, אפוטרופוס או נציג משפטי. אם מישהו אחסן או הפיץ תמונה של קטין ללא ההסכמה הנדרשת, יש לדווח לנו על כך כאן.
אלימות ומראות קשים
אין לאחסן או להפיץ תוכן אלים או עקוב מדם שמעורבים בו בני אדם או בעלי חיים אמיתיים שמטרתו העיקרית היא לגרום להלם או לסנסציה ללא הקשר ראוי. תוכן מסוג זה כולל אלימות עם המחשה גרפית קיצונית, כגון ביתור או צילומי תקריב של גופות שהושחתו. ייתכן שנתיר חומר גרפי, כגון תוכן שמכיל כמויות גדולות של דם, בהקשר חינוכי, תיעודי, מדעי או אומנותי, אך יש לספק מספיק מידע שיעזור לאנשים להבין את ההקשר. במקרים מסוימים, התוכן עשוי להיות כל כך אלים או מזעזע, שלא נאפשר להשאיר אותו בפלטפורמות שלנו גם אם יסופק מידע רב בנוגע להקשר. לבסוף, אין לעודד אחרים לבצע פעולות אלימות מכל סוג שהוא.

עקרונות מדיניות נוספים

שימוש בתוכן ושליחת תוכן

מדיניות לגבי גלריית התבניות

Google Docs עשוי לכלול גלריות שמציגות תוכן של צד שלישי ("גלריות תוכן"). גלריות תוכן כוללות, בין השאר, את גלריית התבניות וכל גלריה אחרת ש-Google בוחרת להציע לך לפי שיקול דעתה.
התוכן והמידע בגלריות התוכן ("תוכן גלריה"), כגון תבניות, נוצרו על ידי Google או על ידי צדדים שלישיים. בכל הנוגע לקשר בינך לבין היוצרים של תוכן הגלריה, הקניין הרוחני או הזכויות הקנייניות הם בידי היוצרים.
תוכן הגלריה: (א) נועד להיות הצעה בלבד; ו-(ב) אינו מחליף ייעוץ מקצועי או ידע ספציפי או מוסמך, או הנחיה.
Google אינה מבטיחה שתוכן הגלריה יתאים לצרכים שלך, או שהוא נקי מווירוסים, מבאגים או מפגמים אחרים. תוכן הגלריה מסופק כפי שהוא וללא אחריות מכל סוג שהוא. האחריות הבלעדית לשימוש בתוכן הגלריה היא עליך. Google והספקים שלה אינם מספקים אחריות מפורשת, התחייבות או תנאים בכל הקשור לתוכן הגלריה. במידה המותרת על פי הדין החל, Google מחריגה את ההתחייבות המשתמעת והתנאים של סחירות, כשירות למטרה מסוימת, תפקוד הולם, בעלות ואי-הפרה.
הבחירה לשלוח תוכן שיהפוך לחלק מגלריות התוכן מורה ל-Google ולשותפים העצמאיים שלה ומסמיכה אותם לארח את התוכן ששלחת לגלריה ב-Google Docs, לקשר אליו ולשלב אותו בדרכים נוספות, ומקנה ל-Google ולמשתמשי הקצה שלה בכל העולם רישיון לא בלעדי, פטור מתמלוגים, לממש את הזכויות הכרוכות בתוכן שנשלח לגלריה, כמפורט להלן:
 • לשכפל תוכן שנשלח לגלריה;
 • ליצור ולשכפל יצירות נגזרות מתוכן שנשלח לגלריה;
 • להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של תוכן שנשלח לגלריה;
 • להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של יצירות נגזרות של תוכן שנשלח לגלריה.

את/ה מסכים/ה שהרישיון שאת/ה מעניק/ה ל-Google ולמשתמשי הקצה יהיה בלתי מוגבל בזמן. יתרה מכך, למען הסר ספק, Google שומרת את הזכות, ואת/ה מעניק/ה ל-Google את הזכות, להפיץ תוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה באמצעות Google Docs ולהשתמש בתוכן שנשלח לגלריה ביחד עם השירותים ש-Google מציעה. את/ה שומר/ת את הזכות להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs בכל עת; אך בתנאי שבחירה כזו לא נועדה לבטל את הרישיונות שהוענקו ל-Google ולמשתמשי הקצה במסגרת תנאים והגבלות אלו. כדי להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs, עליך להשתמש בפונקציות ההסרה שסופקו במסגרת השירות, ובמקרה כזה ההסרה של תוכן שנשלח לגלריה תיכנס לתוקף בתוך פרק זמן סביר.

את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (א) את/ה בעל/ת הזכויות המשפטיות הנדרשות או שהשגת את הזכויות המשפטיות הנדרשות כדי לספק את כל התוכן שיישלח לגלריה באמצעות Google Docs, ושהזכויות הללו יישארו בבעלותך כל זמן שהתוכן שנשלח לגלריה זמין למשתמשי הקצה של Google; וכן (ב) כל התוכן שתשלח/י לגלריה באמצעות Google Docs יציית למדיניות התוכנית שפורסמה.

Google אינה טוענת לבעלות על תוכן כלשהו שאת/ה שולח/ת לגלריה באמצעות Google Docs. את/ה מחזיק/ה בזכויות היוצרים ובזכויות אחרות, כולל כל הזכויות על קניין רוחני, שבהן את/ה מחזיק/ה כבר בקשר לתוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה. את/ה מסכים/ה כי את/ה אחראי/ת להגנה על זכויות אלו ולאכיפה שלהן, וכי ל-Google אין מחויבות לעשות זאת בשמך.

את/ה מסכים/ה כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לתוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה (וכי ל-Google אין אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי אחר). Google אינה אחראית בשום צורה לשימוש או לשימוש לרעה של משתמשי הקצה שניגשים לתוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה.

Google שומרת לעצמה את הזכות להסיר חלק מהתוכן שנשלח לגלריה או את כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שימושים אפשריים של Google בתבניות שנשלחות

הבחירה לשלוח תוכן שיהפוך לחלק מגלריות התוכן, מורה ל-Google ולשותפים העצמאיים שלה ומסמיכה אותם לארח את התוכן ששלחת לגלריה ב-Google Docs, לקשר אליו ולשלב אותו בדרכים נוספות, ומקנה ל-Google ולמשתמשי הקצה שלה בכל העולם רישיון לא בלעדי, פטור מתמלוגים, לממש את הזכויות הכרוכות בתוכן שנשלח לגלריה, כמפורט להלן:

 • לשכפל תוכן שנשלח לגלריה;
 • ליצור ולשכפל יצירות נגזרות מתוכן שנשלח לגלריה;
 • להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של תוכן שנשלח לגלריה;
 • להציג באופן ציבורי ולהפיץ עותקים של יצירות נגזרות של תוכן שנשלח לגלריה.

את/ה מסכים/ה שהרישיון שאת/ה מעניק/ה ל-Google ולמשתמשי הקצה יהיה בלתי מוגבל בזמן. יתרה מכך, למען הסר ספק, Google שומרת את הזכות, ואת/ה מעניק/ה ל-Google את הזכות, להפיץ תוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה באמצעות Google Docs ולהשתמש בתוכן שנשלח לגלריה ביחד עם השירותים ש-Google מציעה. את/ה שומר/ת את הזכות להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs בכל עת; אך בתנאי שבחירה כזו לא נועדה לבטל את הרישיונות שהוענקו ל-Google ולמשתמשי הקצה במסגרת תנאים והגבלות אלו. כדי להפסיק את ההפצה של תוכן שנשלח לגלריה באמצעות גלריות התוכן של Google Docs, עליך להשתמש בפונקציות ההסרה שסופקו במסגרת השירות, ובמקרה כזה ההסרה של תוכן שנשלח לגלריה תיכנס לתוקף בתוך פרק זמן סביר.

את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (א) את/ה בעל/ת הזכויות המשפטיות הנדרשות או שהשגת את הזכויות המשפטיות הנדרשות כדי לספק את כל התוכן שיישלח לגלריה באמצעות Google Docs, ושהזכויות הללו יישארו בבעלותך כל זמן שהתוכן שנשלח לגלריה זמין למשתמשי הקצה של Google; וכן (ב) כל התוכן שתשלח/י לגלריה באמצעות Google Docs יציית למדיניות התוכנית שפורסמה.

Google אינה טוענת לבעלות על תוכן כלשהו שאת/ה שולח/ת לגלריה באמצעות Google Docs. את/ה מחזיק/ה בזכויות היוצרים ובזכויות אחרות, כולל כל הזכויות על קניין רוחני, שבהן את/ה מחזיק/ה כבר בקשר לתוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה. את/ה מסכים/ה כי את/ה אחראי/ת להגנה על זכויות אלו ולאכיפה שלהן, וכי ל-Google אין מחויבות לעשות זאת בשמך.

את/ה מסכים/ה כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לתוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה (וכי ל-Google אין אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי אחר). Google אינה אחראית בשום צורה לשימוש או לשימוש לרעה של משתמשי הקצה שניגשים לתוכן שאת/ה שולח/ת לגלריה.

Google שומרת לעצמה את הזכות להסיר חלק מהתוכן שנשלח לגלריה או את כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יש לקרוא את המסמך המלא של התנאים וההגבלות של Google.

הפרת זכויות יוצרים
יש לציית לחוקי זכויות יוצרים. אין לשתף תוכן המוגן בזכויות יוצרים ללא אישור, ואין לספק קישורים לאתרים שבהם אנשים יכולים לבצע הורדות לא מורשות של תוכן המוגן בזכויות יוצרים. המדיניות שלנו היא להגיב להודעות ברורות בנוגע להפרה לכאורה של זכויות יוצרים. הפרה חוזרת ונשנית של זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, תביא לסגירת חשבון. אם נתקלתם בהפרה של מדיניות Google בנושא זכויות יוצרים, יש לדווח על הפרת זכויות יוצרים.
הפצת תוכן 

מותר לכם להשתמש ב-Google Drive לצורך אחסון, שיתוף וסטרימינג של סרטון בשידור חי, אבל אסור להשתמש בו כתחליף לרשת להפצת תוכן. לסטרימינג בהיקף נרחב לציבור הרחב, עדיף להשתמש ב-YouTube. אם נראה שנעשה שימוש ב-Google Drive למטרות סטרימינג ציבורי בהיקף נרחב, השימוש בו יוגבל. הפרות חוזרות עלולות להוביל לפעולות נוספות, כולל סגירת החשבון שלכם או שלילת היכולת להשתמש ב-Google Drive.

תרגומים של המדיניות שלנו מובאים לצורכי נוחות בלבד. במקרה של סתירה בין הטקסט של המדיניות בגרסה המתורגמת הזו לבין הגרסה המקורית של המדיניות בשפה האנגלית, הגרסה האנגלית המקורית של המדיניות היא המחייבת. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
35
false