Väärinkäytöksiin liittyvät ohjelmakäytännöt ja niiden täytäntöönpano

Alla olevat ohjelmakäytännöt koskevat Drivea, Docsia, Sheetsiä, Slidesia, Formsia ja uutta Sitesia. Käytännöillä on tärkeä tehtävä myönteisen kokemuksen ylläpitämisessä kaikille Google-tuotteiden käyttäjille.
Pyrimme estämään väärinkäyttötapaukset, jotka vaikeuttavat palvelujemme tarjoamista. Siksi edellytämme, että kaikkien käyttäjien on noudatettava alla olevia sääntöjä. Tällä tavalla voimme saavuttaa asettamamme tavoitteen. Voimme tarkastaa, rikkooko sisältö ohjelmakäytäntöjä ja ryhtyä toimenpiteisiin. Tarkastukseen sisältyy sisällön pääsyoikeuksien rajoittaminen, sisällön poistaminen sekä käyttäjän Google-tuotteiden pääsyoikeuksien rajoittaminen tai poistaminen. Näiden käytäntöjen mukaiset rajoitukset ovat voimassa maailmanlaajuisesti, ellei toisin mainita. Sisältörajoitukset pysyvät voimassa, ellei niistä tehdä hyväksyttyä valitusta.
Käytäntöjä sovellettaessa Google voi tehdä poikkeuksia taiteellisista, koulutuksellisista, dokumentaarisista tai tieteellisistä syistä tai jos poikkeuksen tekemisestä on muuta merkittävää hyötyä yleisölle.
Google voi puuttua tileihin, joiden tallennuskiintiörajat ovat ylittyneet. Voimme esimerkiksi estää uudet lataukset, pakata olemassa olevaa sisältöä tai poistaa sisältöä, jos ylität tallennuskiintiön tai et hanki riittävästi lisätallennustilaa. Lue lisää tallennuskiintiöistä tästä.
Tarkasta käytännöt ajoittain, sillä ne voivat muuttua. Tutustu Googlen käyttöehtoihin.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen

Jos uskot, että joku toimii alla olevien käytäntöjen vastaisesti, ilmoita väärinkäytöstä.

Jos haluat ilmoittaa tekijänoikeusrikkomuksesta tai muista oikeudellisista ongelmista, käytä tätä työkalua. Sen opastuksella voit ilmoittaa sisällöstä, joka mielestäsi pitää sovellettavien lakien vuoksi poistaa Googlen palveluista.

Ohjelmakäytännöt

Tilin kaappaus
Älä käytä muiden käyttäjien tilejä ilman lupaa. Jos meille ilmoitetaan tilin kaappauksesta, voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön estäminen.
Käyttämätön tili
Käytä tuotetta pysyäksesi aktiivisena. Aktiivisuus tarkoittaa muun muassa tuotteen sisällön käyttämistä tai uuden sisällön tallentamista tuotteeseen vähintään kerran kahdessa vuodessa. Voimme puuttua ei-aktiivisiin tileihin, jolloin sisältösi saatetaan poistaa tuotteesta. Lue lisää tästä.
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Älä luo, lataa tai jakele sisältöä, jossa hyväksikäytetään lapsia. Tämä koskee kaikkea lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. Voit ilmoittaa Google-tuotteessa havaitsemastasi materiaalista, jossa mahdollisesti hyväksikäytetään lapsia, klikkaamalla Ilmoita väärinkäytöstä.  Jos löydät tällaista sisältöä muualta internetistä, ota yhteys suoraan asiamukaisiin kansallisiin viranomaisiin.

Google kieltää tuotteidensa käytön lasten vaarantamiseen yleisesti. Tällä tarkoitetaan mm. lasten vainoamista, kuten

 • lapsen houkuttelu (esim. lapsen kanssa ystävystyminen verkossa tai sen ulkopuolella, seksuaalinen kanssakäyminen ja/tai seksuaalisten kuvien jakaminen lapsen kanssa)
 • seksuaalinen kiristäminen (esim. lapsen uhkailu tai kiristäminen lapsen todellisten tai väitettyjen intiimien kuvien avulla) 
 • alaikäisen seksualisointi (esimerkiksi kuvat lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, hyväksikäyttöön rohkaisevat tai sitä edistävät kuvat tai lapsen esittäminen tavalla, joka voi johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön) 
 • alaikäisen seksikauppa (esimerkiksi lapsen mainostaminen tai tavoittelu kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä varten).  

 
Poistamme tällaisen sisällön ja ryhdymme toimenpiteisiin. Voimme muun muassa poistaa tilisi käytöstä, rajoittaa pääsyä tuotteen ominaisuuksiin sekä tehdä ilmoituksen National Center for Missing & Exploited Children ‑järjestölle. Jos uskot, että lapsi on joutunut tai on vaarassa joutua väärinkäytöksen, hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi, ota heti yhteyttä poliisiin. Jos olet jo ilmoittanut asiasta poliisille ja tarvitset edelleen apua, voit ilmoittaa havaitsemastasi toiminnasta Googlelle.

Kiertäminen

Älä yritä ohittaa käytäntöjämme, kiertää tilillesi asetettuja rajoituksia tai jakaa muista Googlen tuotteista poistettua sisältöä.

Tällä tarkoitetaan muun muassa

Jos meille ilmoitetaan rajoitusten kiertämisestä, voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla esimerkiksi tiedostojen jakamisen rajoittaminen sekä joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön estäminen.

Vaarallinen ja laiton toiminta
Älä käytä tätä tuotetta laittomaan toimintaan tai sellaisten toimintatapojen, tavaroiden, palveluiden, tai tietojen edistämiseen, jotka aiheuttavat vakavaa ja välitöntä vaaraa ihmisille tai eläimille. Sallimme tällaiseen sisältöön liittyvät yleiset tiedot dokumentaarisiin, tieteellisiin ja taiteellisiin tarkoituksiin, mutta emme voi sallia sisältöä, joka suoraan edistää vahingontekoa tai kannustaa laittomaan toimintaan. Jos meille ilmoitetaan laittomasta toiminnasta, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön estäminen tai asianomaisille viranomaisille ilmoittaminen kyseisestä henkilöstä.
Petolliset käytännöt, petokset ja huijaukset
Älä huijaa, johda harhaan tai hämmennä käyttäjiä rahallisen hyödyn saamiseksi tai henkilökohtaisen vahingon aiheuttamiseksi. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi huijauksiin ja petoksiin liittyvät ohjeet, niihin rekrytointi ja niiden edistäminen. Petollista sisältöä ovat esimerkiksi väärennetyt arvostelut, äkkirikastumislupaukset, ennakkomaksut, romanssihuijaukset, arvonnat ja sijoitushuijaukset.
Ahdistelu, kiusaaminen ja uhkailu
Älä ahdistele, kiusaa tai uhkaile muita äläkä yllytä muita ahdistelemaan, kiusaamaan tai uhkailemaan muita. Tällä tarkoitetaan kaikenlaista ahdistelua, mm. toisten herjaamista, vakavalla vahingonteolla uhkailua, ei-toivotulla seksuaalisella tavalla esittämistä, sellaisten yksityisten tietojen paljastamista, joita voidaan käyttää uhkausten toteuttamiseen, väkivallan tai muun kärsimyksen uhrien pilkkaamista tai vähättelyä sekä muiden yllyttämistä edellä kuvattuun toimintaan. Muista, että verkkoahdistelu on monissa paikoissa laitonta, ja sillä voi olla vakavia seurauksia verkon ulkopuolella niin ahdistelijalle kuin kohteellekin. Voimme ilmoittaa uhkailusta tai muusta vaarasta asianmukaisille viranomaisille tai toimia muulla tilanteen edellyttämällä tavalla. Saatamme esimerkiksi estää sinua käyttämästä joitain tuotteitamme tai Google-tiliäsi.
Vihamielinen sisältö
Vihapuhe on kiellettyä. Tämä tarkoittaa sisältöä, jossa esiintyy väkivallan edistämistä tai suvaitsemista tai tarkoituksellista vihamielisyyteen yllyttämistä yksilöä tai ryhmää kohtaan rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia.
Toisena henkilönä esiintyminen ja harhaanjohtaminen

Älä esiinny toisena henkilönä tai organisaationa äläkä anna itsestäsi harhaanjohtavia tietoja. Älä esimerkiksi esiinny toisena henkilönä tai organisaationa, jota et edusta, äläkä anna harhaanjohtavia tietoja käyttäjän/sivuston identiteetistä, pätevyyksistä, omistajuudesta, tarkoituksesta, tuotteista, palveluista tai liiketoiminnasta.

Tämä kattaa sellaisen myös sisällön tai sellaiset tilit, joiden omistajuus tai ensisijainen tarkoitus on esitetty harhaanjohtavasti tai piilotettu. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos esität virheellisesti tai piilotat tarkoituksellisesti maasi tai muita olennaisia tietoja itsestäsi, kun ohjaat politiikkaan, sosiaalisiin näkökohtiin tai yleisiin huolenaiheisiin liittyvää sisältöä käyttäjille muussa kuin omassa maassasi. Sallimme parodian, satiirin ja nimimerkin tai taiteilijanimen käytön, mutta ethän julkaise sisältöä, joka todennäköisesti johtaa lukijoita harhaan siitä, kuka todella olet.

Haittaohjelmat ja muut vahingolliset ohjelmistot
Älä jaa haittaohjelmia tai muuta sisältöä, joka vahingoittaa tai häiritsee verkkoja, palvelimia, loppukäyttäjien laitteita tai muuta infrastruktuuria. Älä siis hostaa, upota tai lähetä haittaohjelmia, viruksia, vahingollista koodia tai muita haitallisia tai ei-toivottuja ohjelmistoja tai vastaavaa sisältöä. Tämä kattaa myös sellaisen sisällön, joka tartuttaa viruksia, avaa ponnahdusikkunoita, pyrkii asentamaan ohjelmistoja ilman käyttäjän suostumusta tai vaikuttaa käyttäjiin muun haitallisen koodin kautta. Lue lisää selaussuojakäytännöistämme.
Harhaanjohtava sisältö

Älä levitä sisältöä, joka huijaa tai hämmentää käyttäjiä tai johtaa käyttäjiä harhaan. Esimerkkejä tällaisesta sisällöstä:

Yhteiskunnallisiin tai demokraattisiin prosesseihin liittyvä harhaanjohtava sisältö: Todistetusti epätosi sisältö, joka saattaa huomattavasti heikentää osallistumista tai luottamusta yhteiskuntaan tai demokraattisiin prosesseihin. Tällaista sisältöä on esimerkiksi hallinnon tuottaman virallisen tiedon kanssa ristiriidassa oleva tieto äänestyskäytännöistä, ehdokkaiden kelpoisuudesta iän tai syntymäpaikan perusteella, vaalien tuloksista ja väestönlaskentaan osallistumisesta. Se käsittää myös väärät väitteet poliittisten henkilöiden tai viranomaisten kuolemasta, äkillisestä vakavasta sairaudesta tai osallisuudesta onnettomuuteen.

Salaliittoteorioihin liittyvä harhaanjohtava sisältö: Sisältö, jossa väitetään yksityishenkilöiden tai ryhmien järjestelmällisesti toimivan laajamittaista vahinkoa toimivalla tavalla, tai sisältö, jossa vahvistetaan tällaista käsitystä. Tämä sisältö on ristiriidassa merkittävien todisteiden kanssa ja on johtanut tai yllyttää väkivaltaan.

Terveydelle haitallisiin käytäntöihin liittyvä harhaanjohtava sisältö: Harhaanjohtava terveyttä tai lääketiedettä koskeva sisältö, joka kannustaa osallistumaan käytäntöihin, jotka voivat aiheuttaa yksilölle vakavaa fyysistä tai emotionaalista vahinkoa tai kansanterveydelle vakavaa vahinkoa, tai joka edistää tällaisia käytäntöjä.

Manipuloitu mediasisältö: Mediasisältö, jota on manipuloitu tai muokattu harhaanjohtamaan käyttäjiä ja joka saattaa aiheuttaa erityisen vakavaa vahinkoa.

 

Suostumuksettomat intiimit kuvat (NCII)

Älä tallenna tai levitä avoimen seksuaalisia tai intiimejä kuvia tai videoita tai yksityisiä alastonkuvia tai ‑videoita ilman kuvatun henkilön lupaa. Jos joku lähettää sinusta avoimen seksuaalisen tai intiimin kuvan tai videon tai yksityisen alastonkuvan tai ‑videon, voit tehdä ilmoituksen tästä.

Henkilökohtaiset ja luottamukselliset tiedot
Älä tallenna tai levitä luvatta muiden henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja ilman valtuutusta. ​Tällä tarkoitetaan henkilötunnusten, pankkitilien numeroiden, luottokorttien numeroiden, allekirjoitusten kuvien, terveyteen liittyvien henkilökohtaisten dokumenttien ja muiden arkaluontoisten tietojen käyttöä. Emme yleensä aseta sanktioita tapauksissa, joissa tällaiset tiedot ovat julkisesti saatavilla internetissä tai julkisissa tietueissa (esim. julkishallinnon sivustolla luetteloidut henkilötunnukset).
Tietojenkalastelu
Älä käytä tätä tuotetta tietojenkalasteluun. Tällä tarkoitetaan mm. salasanojen, maksutietojen, henkilötunnusten ja muiden arkaluontoisten tietojen pyytämistä tai keräämistä. 
Säädellyt tuotteet ja palvelut
Älä myy tai mainosta säädeltyjä tuotteita ja palveluita äläkä edistä niiden myyntiä. Säädeltyjä tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi alkoholi, uhkapelit, lääkkeet ja hyväksymättömät lisäravinteet, tupakkatuotteet, ilotulitteet, aseet ja terveydenhoitoon tarkoitetut tai lääketieteelliset laitteet.
Avoimen seksuaalinen sisältö
Älä levitä sisältöä, joka sisältää alastomuutta, seksiä tai pornoa. Älä myöskään ohjaa verkkoliikennettä kaupallisille pornosivustoille. Sallimme alastomuutta kuvaavan sisällön, jolla on koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen tarkoitus.
Roskasisältö
Älä julkaise roskasisältöä. Tällä tarkoitetaan mm. ei-toivottua mainos- tai kaupallista sisältöä, automaattisen ohjelman luomaa ei-toivottua sisältöä, ei-toivottua toisteista sisältöä, merkityksetöntä sisältöä tai massalähetykseltä vaikuttavaa sisältöä.
Järjestelmän häirintä ja väärinkäyttö
Älä väärinkäytä tätä tuotetta äläkä vahingoita tai rajoita Googlen tai muiden tahojen verkkojen, palvelinten tai muun infrastruktuurin toimintaa. Tällä tarkoitetaan mm. tuotteen tai sen palveluiden minkä tahansa osa-alueen heikentämistä ja häiritsemistä sekä sen poistamista käytöstä. Jos meille ilmoitetaan järjestelmän häirinnästä tai väärinkäytöstä, voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla joidenkin tuotteidemme tai Google-tilin käytön estäminen.
Luvattomat kuvat alaikäisistä
Älä tallenna tai levitä kuvia, joissa esiintyy alaikäisiä, ilman kyseisen lapsen vanhemman, huoltajan tai laillisen edustajan suostumusta, Jos joku on tallentanut alaikäistä esittävän kuvan tai levittänyt sellaista ilman asianmukaista suostumusta, ilmoita tapauksesta meille täällä.
Väkivalta ja verinen sisältö
Älä tallenna tai levitä perusteettomasti sellaista oikeita ihmisiä tai eläimiä kuvaavaa väkivaltaista tai kammottavaa sisältöä, jonka tarkoitus on ensisijaisesti järkyttää tai aiheuttaa kuohuntaa. Tällä tarkoitetaan äärimmäistä väkivaltaa, kuten irtoraajoja tai lähikuvia silvotuista ruumiista. Runsasta verenvuotoa sisältävä tai muulla tavalla voimakas sisältö voi olla hyväksyttävää tieteellisessä tai taiteellisessa kontekstissa, mutta anna yleisölle riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät julkaisun kontekstin. Joissakin tapauksissa sisältö voi olla niin väkivaltaista tai järkyttävää, että se on poistettava käyttöympäristöistämme kontekstista riippumatta. Myöskään muiden kannustaminen väkivallantekoihin ei ole sallittua.
Väkivaltaiset järjestöt ja liikkeet

Tunnetut väkivaltaiset järjestöt ja liikkeet eivät saa käyttää tätä tuotetta mihinkään tarkoitukseen. Älä jaa sisältöä, joka edistää tai mainostaa tällaisten ryhmien toimintaa, kuten rekrytointia, verkossa tai sen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan koordinointia, mahdollisesti haittaa aiheuttavien käsikirjojen tai muiden materiaalien jakamista, väkivaltaisten järjestöjen ideologioiden mainostamista, terroritekoihin tai väkivaltaan kannustamista tai väkivaltaisten järjestöjen tekemien hyökkäysten ylistämistä. Sisällöstä riippuen voimme ryhtyä toimenpiteisiin myös käyttäjää kohtaan. Väkivaltaisiin järjestöihin liittyvä sisältö saattaa olla hyväksyttävää koulutuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, mutta anna yleisölle riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät julkaisun kontekstin.

Muut käytännöt

Sisällön käyttö ja lähettäminen

Malligallerian käytännöt

Google Docs voi sisältää gallerioita, joissa saattaa olla kolmansien osapuolten sisältöä (Sisältögalleriat). Sisältögallerioihin lasketaan rajoituksetta Malligalleria ja muut galleriat, jotka Google tarjoaa käyttöösi harkintansa mukaisesti.
Mallit ja muu sisältögallerioiden sisältö (Galleriasisältö) on Googlen tai kolmansien osapuolten kehittämä. Galleriasisällön tekijät ovat sisällön omistajia ja niiden immateriaalioikeuksien haltijoita.
Galleriasisältö: (a) on ainoastaan ehdotus; ja (b) ei korvaa ammattilaisen neuvoja tai määräävän tahon yksiselitteistä tietoa tai ohjeistusta.
Google ei takaa, että Galleriasisältö sopii käyttötarkoituksiisi tai että se ei sisällä viruksia, virheitä tai muita vikoja. Galleriasisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita. Käytät Galleriasisältöä omalla vastuullasi. Google ja sen toimittajat eivät anna Galleriasisältöön liittyviä nimenomaisia takuita, takeita ja ehtoja. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Google kieltää kaikki soveltuvuuteen kaupankäyntiin tai tiettyyn käyttötarkoitukseen, ammattimaiseen työn jälkeen, omistajuuteen ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuuteen liittyvät oletetut takuut ja ehdot.
Jos lähetät Sisältöä Sisältögallerioihin, annat Googlelle sekä sen tytäryhtiöille pyynnön ja valtuudet hostata, linkittää ja muilla tavoin sisällyttää Gallerialähetyksen Google Docsiin. Lisäksi annat Googlelle ja sen käyttäjille maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden toteuttaa alla kuvaillut Gallerialähetystä koskevat oikeudet:
 • oikeus kopioida Gallerialähetys
 • oikeus luoda Gallerialähetyksestä johdannaisteoksia ja kopioida niitä
 • oikeus näyttää Gallerialähetys julkisesti ja jakaa kopioita siitä
 • oikeus näyttää julkisesti ja jakaa Gallerialähetyksestä tehtyjen johdannaisteosten kopioita.

Hyväksyt, että annat Googlen käyttäjille pysyvät käyttöoikeudet. Selvyyden vuoksi mainitaan, että annat Googlelle oikeuden jakaa lähettämääsi Gallerialähetystä Google Docsin kautta ja käyttää kyseistä Gallerialähetystä Googlen tarjoamien Palveluiden yhteydessä. Google pidättää tällaiset oikeudet. Voit milloin tahansa lopettaa Gallerialähetyksen jakamisen Google Docsin Sisältögallerioiden kautta, mikäli tällainen päätös ei peruuta käyttöoikeuksia, jotka Google-käyttäjille myönnetään näissä Käyttöehdoissa. Jos haluat lopettaa Gallerialähetyksen jakamisen Google Docsin Sisältögallerioiden kautta, käytä Palvelussa annettuja poistotoimintoja. Gallerialähetys poistetaan tämän jälkeen kohtuullisen ajan kuluessa.

Vakuutat, että (a) omistat kaikki Google Docsin kautta lähettämäsi Gallerialähetykset tai olet hankkinut niihin tarvittavat juridiset oikeudet ja omaat oikeudet niin kauan kuin Gallerialähetys on Googlen käyttäjien käytettävissä ja että (b) kaikissa Google Docsin kautta lähettämissäsi Gallerialähetyksissä noudatetaan julkaisun ohjelmasääntöjä.

Google ei omista Google Docsin kautta lähettämiäsi Gallerialähetyksiä. Säilytät Gallerialähetyksen tekijänoikeudet ja mahdolliset muut oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, jotka sinulla jo on. Hyväksyt, että olet vastuussa näiden oikeuksien suojelemisesta ja valvomisesta ja että Googlella ei ole mitään velvollisuutta tehdä tätä puolestasi.

Hyväksyt, että olet yksin vastuussa jokaisesta lähettämästäsi Gallerialähetyksestä (eikä Google ole niistä vastuussa sinulle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle). Google ei ole vastuussa siitä, miten Google-käyttäjät käyttävät Gallerialähetystäsi.

Google pidättää itsellään oikeuden poistaa osan tai kaikki galleriaan lähetetystä materiaalista katsoessaan sen aiheelliseksi mistä tahansa syystä.

Miten Google voi käyttää mallilähetyksiäsi

Jos lähetät Sisältöä Sisältögallerioihin, annat Googlelle ja sen tytäryhtiöille pyynnön ja valtuudet hostata, linkittää ja muilla tavoin sisällyttää Gallerialähetyksen Google Docsiin. Lisäksi annat Googlelle ja sen käyttäjille maailmanlaajuisen, rojaltimaksuttoman, ei-yksinoikeudellisen käyttöoikeuden toteuttaa alla kuvaillut Gallerialähetystä koskevat oikeudet:

 • oikeus kopioida Gallerialähetys
 • oikeus luoda Gallerialähetyksestä johdannaisteoksia ja kopioida niitä
 • oikeus näyttää Gallerialähetys julkisesti ja jakaa kopioita siitä
 • oikeus näyttää julkisesti ja jakaa Gallerialähetyksestä tehtyjen johdannaisteosten kopioita.

Hyväksyt, että annat Googlen käyttäjille pysyvät käyttöoikeudet. Selvyyden vuoksi mainitaan, että annat Googlelle oikeuden jakaa lähettämääsi Gallerialähetystä Google Docsin kautta ja käyttää kyseistä Gallerialähetystä Googlen tarjoamien Palveluiden yhteydessä. Google pidättää tällaiset oikeudet. Voit milloin tahansa lopettaa Gallerialähetyksen jakamisen Google Docsin Sisältögallerioiden kautta, mikäli tällainen päätös ei peruuta käyttöoikeuksia, jotka Google-käyttäjille myönnetään näissä Käyttöehdoissa. Jos haluat lopettaa Gallerialähetyksen jakamisen Google Docsin Sisältögallerioiden kautta, käytä Palvelussa annettuja poistotoimintoja. Gallerialähetys poistetaan tämän jälkeen kohtuullisen ajan kuluessa.

Vakuutat, että (a) omistat kaikki Google Docsin kautta lähettämäsi Gallerialähetykset tai olet hankkinut niihin tarvittavat juridiset oikeudet ja omaat oikeudet niin kauan kuin Gallerialähetys on Googlen käyttäjien käytettävissä ja että (b) kaikissa Google Docsin kautta lähettämissäsi Gallerialähetyksissä noudatetaan julkaisun ohjelmasääntöjä.

Google ei omista Google Docsin kautta lähettämiäsi Gallerialähetyksiä. Säilytät Gallerialähetyksen tekijänoikeudet ja mahdolliset muut oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, jotka sinulla jo on. Hyväksyt, että olet vastuussa näiden oikeuksien suojelemisesta ja valvomisesta ja että Googlella ei ole mitään velvollisuutta tehdä tätä puolestasi.

Hyväksyt, että olet yksin vastuussa jokaisesta lähettämästäsi Gallerialähetyksestä (eikä Google ole niistä vastuussa sinulle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle). Google ei ole vastuussa siitä, miten Google-käyttäjät käyttävät Gallerialähetystäsi.

Google pidättää itsellään oikeuden poistaa osan tai kaikki galleriaan lähetetystä materiaalista katsoessaan sen aiheelliseksi mistä tahansa syystä.

Lue Googlen käyttöehdot kokonaisuudessaan.

Tekijänoikeusrikkomukset
Noudata tekijänoikeuslainsäädäntöä. Älä jaa tekijänoikeuksien suojaamaa sisältöä ilman lupaa äläkä julkaise linkkejä sivustoille, joista sivustosi lukijat voivat päästä lataamaan toisten henkilöiden sisältöä luvattomasti. Käytäntömme mukaan vastaamme selkeisiin ilmoituksiin epäillystä tekijänoikeuden loukkaamisesta. Immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuksien, toistuvat loukkaukset johtavat tilin lopettamiseen. Jos havaitset Googlen tekijänoikeuskäytäntöjen loukkauksen, tee ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksesta.
Sisällön jakaminen 

Google Driven avulla voit tallentaa, jakaa ja striimata videosisältöä, mutta sitä ei saa käyttää sisällönjakoverkon asemesta. Jos aiot striimata laajalle yleisölle, YouTube on parempi alusta. Google Drive rajoittaa käyttöä, jos vaikuttaa siltä, että käytät sitä laajalle yleisölle striimaamiseen. Käytäntöjen toistuva rikkominen voi johtaa seuraamuksiin, kuten tilisi sulkemiseen tai Google Driven käytön estämiseen.

Käytäntöjemme käännökset on annettu vain viitteeksi. Jos käytännön suomenkielisen ja englanninkielisen version välillä on ristiriita, englanninkielinen versio on etusijalla. 
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko