Programpolitikker for misbrug og håndhævelse af politikkerne

Programpolitikkerne nedenfor gælder for Drev, Docs, Sheets, Slides, Analyse og det nye Sites. Disse politikker spiller en vigtig rolle i forhold til at give alle, der bruger Google-produkter, en positiv oplevelse.
Det er afgørende at dæmme op for misbrug, der truer vores mulighed for at levere disse tjenester. Vi beder derfor alle om at hjælpe med at nå dette mål ved at overholde nedenstående politikker. Vi kan gennemgå indhold med henblik på at se, om det overtræder disse politikker, og hvorvidt vi bør skride til handling. Denne gennemgang omfatter adgangsbegrænsning på indhold, fjernelse af indhold og begrænsning eller ophævelse af en brugers adgang til Google-produkter.
Når disse politikker er gældende, kan det dog ske, at Google gør undtagelser baseret på kunstneriske, uddannelsesmæssige, dokumentariske eller videnskabelige hensyn, eller hvor der er andre væsentlige fordele for offentligheden ved ikke at skride til handling i forbindelse med indholdet.
Hvis konti overskrider kvoten for lagerplads, kan Google træffe foranstaltninger. Vi kan f.eks. afvise nye uploads, komprimere indhold, der allerede findes, eller slette indhold, hvis du overskrider din kvote for lagerplads eller ikke anskaffer tilstrækkelig ekstra lagerplads. Læs mere om kvoter for lagerplads her.
Husk at læse dem igennem fra tid til anden, da disse politikker kan blive ændret. Du kan få flere oplysninger i Googles servicevilkår.

Rapportér misbrug

Hvis du mener, at nogen overtræder politikkerne nedenfor, kan du anmelde overtrædelsen.

Brug dette værktøj til at rapportere krænkelser af ophavsretten eller et andet juridisk problem. Du vejledes igennem processen med at rapportere indhold, som du mener skal fjernes fra Googles tjenester i henhold til gældende lovgivning.

Programpolitikker

Kontokapring
Du må ikke bruge en anden persons konto uden vedkommendes tilladelse. Vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis vi får besked om kontokapring. Vi kan f.eks. fjerne adgangen til nogle af vores produkter eller deaktivere din Google-konto.
Kontoinaktivitet
Brug produktet for at forblive aktiv bruger. Aktivitet omfatter adgang til produktets indhold eller lagring af nyt indhold i produktet mindst én gang hver 2. år. I forbindelse med inaktive konti kan vi slette kontoens indhold fra produktet eller foretage andre foranstaltninger. Få flere oplysninger her.
Seksuelt misbrug og udnyttelse af børn

Du må ikke oprette, uploade eller distribuere indhold, der udnytter eller misbruger børn. Dette omfatter alt indhold med seksuelt misbrug af børn. Klik på "Rapportér misbrug" for at rapportere indhold i et Google-produkt, der muligvis udnytter et barn.  Hvis du finder indhold andre steder på nettet, skal du kontakte det relevante bureau i dit land direkte.

Google forbyder generelt brugen af vores produkter til at udsætte børn for fare. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, udnyttelse af børn. Det kan f.eks. være:

 • Opbygning af tillidsforhold til et barn (f.eks. ved at blive venner med et barn på nettet for at muliggøre seksuel kontakt og/eller udveksling af seksuelle billeder med det pågældende barn enten online eller offline)
 • Seksuel afpresning (f.eks. ved at true eller afpresse et barn med faktisk eller påstået adgang til barnets intime billeder) 
 • Seksualisering af mindreårige (f.eks. billeder, der skildrer, opfordrer til eller fremmer seksuel misbrug af børn, eller skildring af børn på en måde, der potentielt kunne medføre seksuel udnyttelse af børn) 
 • Trafficking af børn (f.eks. annoncer eller henvendelser målrettet mod børn med henblik på kommerciel seksuel udnyttelse)  

 
Vi fjerner sådanne former for indhold og træffer de nødvendige foranstaltninger. Vi kan f.eks. anmelde det til National Center for Missing & Exploited Children, begrænse adgangen til produktfunktioner og deaktivere konti. Hvis du mener, at et barn er i fare eller har været udsat for misbrug, udnyttelse eller trafficking, skal du omgående kontakte politiet. Hvis du allerede har anmeldt det til politiet og stadig har brug for hjælp, kan du rapportere det til Google.

Omgåelse

Du må ikke deltage i handlinger, der har til formål at omgå vores politikker, undergrave begrænsninger, der gælder for din konto, eller distribuere indhold, der er fjernet i andre Google-produkter.

Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

Vi træffe muligvis de nødvendige foranstaltninger, hvis vi får besked om omgåelse. De kan eventuelt omfatte begrænsning af fildeling, fjernelse af adgangen til nogle af vores produkter eller deaktivering af din Google-konto.

Farlige og ulovlige aktiviteter
Du må ikke bruge dette produkt til ulovlige aktiviteter eller til at fremme aktiviteter, varer, tjenester eller oplysninger, der forårsager alvorlig og øjeblikkelig skade på mennesker eller dyr. Vi tillader generelle oplysninger om indhold i en uddannelsesmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk sammenhæng, men sætter grænsen ved indhold, der direkte fremmer skade eller opfordrer til ulovlig aktivitet. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger, hvis vi får besked om ulovlige aktiviteter. Vi kan f.eks. anmelde dig til de relevante myndigheder, fjerne din adgang til nogle af vores produkter eller deaktivere din Google-konto.
Chikane, mobning og trusler
Du må ikke chikanere, mobbe eller true andre. Vi tillader heller ikke, at dette produkt bliver brugt til at engagere eller opfordre andre til disse aktiviteter. Dette omfatter at terrorisere bestemte personer, true andre med alvorlig skade, seksualisere nogen på en uønsket måde, afsløre personlige oplysninger om nogen, der kan bruges til at gøre alvor af trusler, nedsætte eller nedgøre ofre for vold eller ulykke, opfordre andre til at gøre dette eller på anden måde chikanere andre. Vær opmærksom på, at onlinechikane også er ulovligt mange steder og kan have alvorlige konsekvenser offline for såvel udøver som offer. Vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis vi får besked om trusler om skade eller andre farlige situationer. Vi kan f.eks. anmelde dig til de relevante myndigheder, fjerne adgangen til nogle af vores produkter eller deaktivere din Google-konto.
Hadefulde ytringer
Du må ikke deltage i hadefulde ytringer. Hadefulde ytringer er indhold, der opfordrer til eller billiger vold mod, eller hvis primære formål er at anspore til had mod en enkeltperson eller en gruppe på baggrund af race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering, køn, kønsidentitet eller andre kendetegn, der er forbundet med systematisk diskrimination eller marginalisering.
Personefterligning og urigtige oplysninger

Du må ikke udgive dig for at være en person eller en organisation eller give urigtige oplysninger. Dette omfatter efterligning af en person eller organisation, som du ikke repræsenterer, at give vildledende oplysninger om en brugers/et websites identitet, kvalifikationer, ejerskab, formål, produkter, tjenester eller virksomhed.

Dette omfatter også indhold eller en konto, der giver urigtige oplysninger eller skjuler sit ejerskab eller primære formål, f.eks. ved at give urigtige oplysninger eller bevidst at skjule dit oprindelsesland eller andre væsentlige oplysninger om dig selv, når du stiller indhold om politik, sociale samfundsproblemer eller sager med offentlig interesse til rådighed for brugere i andre lande end dit eget. Vi tillader parodier, satire og brug af pseudonymer, så længe du undgår indhold, der sandsynligvis vil vildlede din målgruppe om din sande identitet.

Malware og lignende skadeligt indhold
Du må ikke udsende malware eller indhold, der skader eller forstyrrer driften af netværk, servere, slutbrugerenheder eller anden infrastruktur. Dette omfatter direkte hosting, indlejring eller udsendelse af malware, virus, skadelig kode, anden skadelig eller uønsket software eller lignende indhold. Det omfatter også indhold, der udsender virus, forårsager pop op-vinduer, forsøger at installere software uden brugerens samtykke eller på anden måde påvirker brugere med skadelig kode. Få flere oplysninger i vores politikker for Beskyttet browsing.
Vildledende indhold

Du må ikke distribuere indhold, der narrer, vildleder eller forvirrer brugerne. Disse oplysninger omfatter:

Vildledende indhold, der er relateret til borgerlige og demokratiske processer: Indhold, der er påviseligt falsk, og som kan underminere deltagelse i eller tillid til borgerlige eller demokratiske processer væsentligt. Dette omfatter oplysninger om offentlige afstemningsprocedurer, kvalificering for politiske kandidater baseret på alder/fødested, valgresultater og deltagelse i folketælling, der er i strid med den officielle regerings registreringer. Det omfatter også forkerte påstande om, at en politiker eller embedsmand er død, har været involveret i en ulykke eller pludselig har fået en alvorlig sygdom.

Vildledende indhold, der er relateret til skadelige konspirationsteorier: Indhold, der promoverer eller gør det troværdigt, at enkeltpersoner eller grupper systematisk begår handlinger, der forårsager omfattende skade. Dette indhold modsiges af solide beviser og har resulteret i eller ansporer til vold.

Vildledende indhold, der er relateret til skadelig sundhedspraksis: Vildledende sundhedsrelateret og medicinsk indhold, der fremmer eller opfordrer andre til at deltage i fremgangsmåder, der kan føre til alvorlig fysisk eller følelsesmæssig skade på enkeltpersoner, eller som er til alvorlig fare for folkesundheden.

Manipulerede medier: Medier, der er blevet teknisk manipuleret eller forfalsket på en måde, der vildleder brugerne, og som kan udgøre en stor risiko for alvorlig skade.

 

Eksplicitte billeder uden samtykke
Du må ikke gemme eller distribuere private billeder eller videoer af en anden person, hvor personen optræder nøgen, eller med seksuelt eksplicit eller ikke-eksplicit intimt og seksuelt indhold uden vedkommendes samtykke. Hvis nogen har sendt private billeder eller videoer af dig, hvor du optræder nøgen, eller med seksuelt eksplicit eller ikke-eksplicit intimt og seksuelt indhold, kan du rapportere det til os her.
Personlige og fortrolige oplysninger
Du må ikke gemme eller distribuere andre personers personlige eller fortrolige oplysninger uden deres samtykke. ​Dette omfatter brugen af følsomme oplysninger, f.eks. amerikanske personnumre, bankkontonumre, betalingskortnumre, billeder af underskrifter og personlige sundhedsdokumenter. Vi udfører normalt ikke handlinger til håndhævelse i tilfælde, hvor disse oplysninger er bredt tilgængelige andre steder på nettet eller i offentlige registre, f.eks. nationale id-numre, der er angivet på et regeringswebsite.
Phishing
Du må ikke bruge dette produkt til phishing. Dette omfatter anmodning om eller indsamling af følsomme oplysninger som f.eks. adgangskoder, økonomiske oplysninger og personnumre. 
Regulerede varer og tjenester
Du må ikke sælge, annoncere eller fremme salget af regulerede varer og tjenester. Regulerede varer og tjenester omfatter alkohol, hasardspil, medicin, ikke-godkendte kosttilskud, tobak, fyrværkeri, våben og medicinske apparater.
Seksuelt eksplicit materiale
Du må ikke distribuere indhold, der indeholder seksuelt eksplicit materiale, f.eks. materiale med nøgenhed, udpenslede seksuelle handlinger og pornografisk indhold. Dette omfatter også tiltrækning af trafik til kommercielle pornografiske websites. Vi tillader nøgenhed i indhold med uddannelsesmæssige, dokumentariske, videnskabelige eller kunstneriske formål.
Spam
Du må ikke udsende spam. Dette kan omfatte uønsket salgsfremmende eller kommercielt indhold, uønsket indhold, der er oprettet af et automatiseret program, uønsket gentagende indhold, meningsløst indhold eller andet, der lader til at være en masseanmodning.
Systemforstyrrelser og -misbrug
Du må ikke misbruge dette produkt, og du må ikke skade, forringe eller negativt påvirke driften af netværk, enheder eller anden infrastruktur, som tilhører Google eller andre. Dette omfatter forringelse, deaktivering eller negativ indflydelse på alle aspekter af produktet og dets tjenester. Vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis vi får besked om systemforstyrrelser og -misbrug. Vi kan f.eks. fjerne adgangen til nogle af vores produkter eller deaktivere din Google-konto.
Billeder af mindreårige uden samtykke
Du må ikke gemme eller distribuere billeder af mindreårige uden udtrykkeligt samtykke fra barnets forælder, værge eller juridiske repræsentant. Hvis en person har gemt eller distribueret et billede af en mindreårig uden det nødvendige samtykke, skal du rapportere det til os her.
Vold og lemlæstelse
Du må ikke gemme eller distribuere voldeligt eller blodigt indhold med virkelige mennesker eller dyr, hvis primære formål er at chokere, vække sensation eller være respektløst. Dette omfatter ekstremt grafisk vold, f.eks. lemlæstelse eller nærbilleder af lemlæstede lig. Grafisk materiale, f.eks. indhold med betydelige mængder blod, kan være tilladt i en uddannelsesmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk sammenhæng. Vær dog opmærksom på, at der i så fald skal gives tilstrækkeligt med oplysninger til, at brugerne kan forstå sammenhængen. I visse tilfælde kan indhold være så voldeligt eller chokerende, at det ikke får lov til at blive på vores platforme, uanset hvor meget sammenhæng der gives. Det er heller ikke tilladt at opfordre andre til at begå specifikke voldshandlinger.
Voldelige organisationer og bevægelser

Kendte voldelige ikke-statslige organisationer og bevægelser må ikke bruge dette produkt til noget formål. Du må ikke distribuere indhold, der muliggør eller promoverer disse gruppers aktiviteter. Det kan f.eks. være indhold vedrørende rekruttering, koordinering af online- eller offlineaktiviteter, deling af vejledninger eller andet materiale, der kan fremme skade, promovering af voldelige ikke-statslige organisationers ideologier, promovering af terrorhandlinger, opfordring til vold eller hyldest af angreb foretaget af voldelige ikke-statslige organisationer. Afhængigt af det pågældende indhold skrider vi muligvis også til handling over for brugeren. Indhold, der er relateret til voldelige ikke-statslige organisationer, kan være tilladt i en uddannelsesmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk sammenhæng. Vær dog opmærksom på, at der i så fald skal gives tilstrækkeligt med oplysninger til, at brugerne kan forstå sammenhængen.

Andre politikker

Brug og indsendelse af indhold

Politikker for skabelongalleriet

Google Docs kan indeholde gallerier, der præsenterer tredjepartsindhold ("Indholdsgallerier"). Indholdsgallerier omfatter uden begrænsning Galleriet med skabeloner og ethvert galleri, som Google efter eget skøn vælger at stille til rådighed for dig.
Indholdet og oplysningerne i Indholdsgallerierne ("Galleriindhold") som f.eks. skabeloner blev oprettet af Google eller af tredjepart. Ligesom mellem dig og skaberne af Galleriindhold forbliver al immaterialret og ejendomsret hos skaberne.
Galleriindholdet: (a) Skal kun fungere som et forslag og (b) er ikke en erstatning for professionel rådgivning eller specifik, autoritativ viden eller instruktion.
Google lover ikke, at Galleriindhold er egnet til dit formål, eller at det er fri for virus, fejl eller andre defekter. Galleriindholdet leveres, "som det er", og uden nogen form for garanti. Du bærer alene risikoen for at bruge Galleriindhold. Google og Googles leverandører giver ingen udtrykkelige garantier og betingelser vedrørende Galleriindholdet. I det omfang gældende love tillader det, udelukker Google de stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, branchetypisk indsats, ejendomsret og ikke-krænkelse.
Hvis du vælger at indsende Indhold, der bliver en del af Indholdsgallerierne, instruerer og autoriserer du Google og Googles tilknyttede virksomheder til at hoste, linke til og på anden måde inkorporere din Galleriindsendelse i Google Docs, og du giver Google og Googles slutbrugere en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at udøve rettighederne til Galleriindsendelsen som anført nedenfor:
 • At gengive Galleriindsendelsen
 • At oprette og gengive afledte værker af Galleriindsendelsen
 • At distribuere kopier af Galleriindsendelsen og vise dem offentligt
 • At distribuere kopier af afledte værker af Galleriindsendelsen og vise de afledte værker offentligt

Du accepterer, at din licens til Google-slutbrugere ikke udløber. For at undgå tvivl forbeholder Google sig – og du giver Google – retten til at syndikere Galleriindsendelsen, som indsendes af dig via Google Docs, og bruge Galleriindsendelsen i forbindelse med enhver af de Tjenester, der tilbydes af Google. Du forbeholder dig retten til når som helst at stoppe distributionen af Galleriindsendelser via Indholdsgallerierne i Google Docs – dog forudsat at ethvert sådant valg ikke tjener til at tilbagetrække de licenser, der er tildelt Google-slutbrugere i henhold til disse servicevilkår. Hvis du vil stoppe distributionen af Galleriindsendelsen via Indholdsgallerierne i Google Docs, skal du bruge de fjernelsesfunktioner, der stilles til rådighed i Tjenesten, og under sådanne forhold vil fjernelsen af Galleriindsendelsen træde i kraft inden for et rimeligt tidsrum.

Du erklærer og garanterer, at (a) du ejer eller har indhentet de nødvendige juridiske rettigheder til at udlevere alle Galleriindsendelser, du indsender via Google Docs, og vil bevare disse rettigheder så længe, Galleriindsendelsen kan benyttes af Googles slutbrugere, og at (b) alle de Galleriindsendelser, du sender via Google Docs, overholder de anførte programpolitikker.

Google gør ikke krav på nogen form for ejerskab over Galleriindsendelser, du indsender via Google Docs. Du bevarer ophavsretten og alle dine øvrige rettigheder til Galleriindsendelsen, heriblandt alle immaterielle rettigheder. Du erklærer dig indforstået med, at du er ansvarlig for at værne om og håndhæve disse rettigheder, og at Google på ingen måde er forpligtet til at gøre dette på dine vegne.

Du erklærer dig indforstået med, at du er eneansvarlig for (og at Google ikke påtager sig noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til) enhver Galleriindsendelse, du foretager. Google er på ingen måde ansvarlig for efterfølgende brug eller misbrug foretaget af Googles slutbrugere, der får adgang til din Galleriindsendelse.

Google forbeholder sig retten til at fjerne noget af eller hele Galleriindsendelsen efter eget skøn.

Sådan kan Google bruge dine skabelonindsendelser

Hvis du vælger at indsende Indhold, der bliver en del af Indholdsgallerierne, instruerer og autoriserer du Google og Googles tilknyttede virksomheder til at hoste, linke til og på anden måde inkorporere din Galleriindsendelse i Google Docs, og du giver Google og Googles slutbrugere en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at udøve rettighederne til Galleriindsendelsen som anført nedenfor:

 • At gengive Galleriindsendelsen
 • At oprette og gengive afledte værker af Galleriindsendelsen
 • At distribuere kopier af Galleriindsendelsen og vise dem offentligt
 • At distribuere kopier af afledte værker af Galleriindsendelsen og vise de afledte værker offentligt

Du accepterer, at din licens til Google-slutbrugere ikke udløber. For at undgå tvivl forbeholder Google sig – og du giver Google – retten til at syndikere Galleriindsendelsen, som indsendes af dig via Google Docs, og bruge Galleriindsendelsen i forbindelse med enhver af de Tjenester, der tilbydes af Google. Du forbeholder dig retten til når som helst at stoppe distributionen af Galleriindsendelser via Indholdsgallerierne i Google Docs – dog forudsat at ethvert sådant valg ikke tjener til at tilbagetrække de licenser, der er tildelt Google-slutbrugere i henhold til disse servicevilkår. Hvis du vil stoppe distributionen af Galleriindsendelsen via Indholdsgallerierne i Google Docs, skal du bruge de fjernelsesfunktioner, der stilles til rådighed i Tjenesten, og under sådanne forhold vil fjernelsen af Galleriindsendelsen træde i kraft inden for et rimeligt tidsrum.

Du erklærer og garanterer, at (a) du ejer eller har indhentet de nødvendige juridiske rettigheder til at udlevere alle Galleriindsendelser, du indsender via Google Docs, og vil bevare disse rettigheder så længe, Galleriindsendelsen kan benyttes af Googles slutbrugere, og at (b) alle de Galleriindsendelser, du sender via Google Docs, overholder de anførte programpolitikker.

Google gør ikke krav på nogen form for ejerskab over Galleriindsendelser, du indsender via Google Docs. Du bevarer ophavsretten og alle dine øvrige rettigheder til Galleriindsendelsen, heriblandt alle immaterielle rettigheder. Du erklærer dig indforstået med, at du er ansvarlig for at værne om og håndhæve disse rettigheder, og at Google på ingen måde er forpligtet til at gøre dette på dine vegne.

Du erklærer dig indforstået med, at du er eneansvarlig for (og at Google ikke påtager sig noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til) enhver Galleriindsendelse, du foretager. Google er på ingen måde ansvarlig for efterfølgende brug eller misbrug foretaget af Googles slutbrugere, der får adgang til din Galleriindsendelse.

Google forbeholder sig retten til at fjerne noget af eller hele Galleriindsendelsen efter eget skøn.

Læs alle Googles servicevilkår.

Krænkelse af ophavsretten
Overhold lovgivningen om ophavsret. Du må ikke dele ophavsretligt beskyttet indhold uden godkendelse eller angive links til websites, hvor folk kan hente uautoriserede downloads af ophavsretligt beskyttet indhold. Det er vores politik at reagere på klager over påståede krænkelser af ophavsretten. Rapporteret krænkelse af immaterielle rettigheder, heriblandt ophavsret, medfører lukning af kontoen. Hvis du bemærker en overtrædelse af Googles politikker om ophavsret, skal du rapportere denne krænkelse af ophavsretten.
Indholdsdistribution 

Google Drev giver dig mulighed for at gemme, dele og streame videoindhold, men bør ikke bruges som en erstatning for et netværk til indholdsdistribution. YouTube er en bedre løsning til offentlig streaming i stor skala. Google Drev begrænser brugen, når det ser ud til, at tjenesten bruges til offentlig streaming i stor skala. Gentagne overtrædelser kan resultere i yderligere handlinger, herunder lukning af din konto eller muligheden for at bruge Google Drev.

Vi har oversat vores politikker som en hjælp til dig. Hvis der er uoverensstemmelser mellem teksten i denne politik og teksten i den engelske version af politikken, vil teksten i den engelske version af politikken være gældende. 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
35
false
false