Programové zásady proti zneužívání služby a jejich uplatňování

Níže uvedené obsahové zásady jsou velmi důležité pro to, aby bylo používání služeb Google pro všechny příjemné. Snažíme se zamezit zneužívání služby, které by mohlo ohrozit její poskytování, a proto si dovolujeme požádat všechny uživatele o dodržování níže uvedených zásad, které nám pomohou tohoto cíle dosáhnout.

Tyto zásady platí pro obsah na Disku Google. Při uplatňování těchto základ může být udělena výjimka na základě uměleckých, vzdělávacích, dokumentačních nebo vědeckých důvodů, případně tehdy, existuje-li vážný veřejný zájem na neomezování přístupnosti daného obsahu. Tyto zásady se mohou měnit, proto vám doporučujeme je jednou za čas zkontrolovat. Další informace naleznete také ve smluvních podmínkách Googlu.

Nahlášení zneužití

Pokud se domníváte, že někdo níže uvedené zásady porušuje, nahlaste zneužití.

K nahlášení porušení autorských práv nebo jiných právních problémů prosím použijte tento nástroj. Ten vás provede procesem nahlášení obsahu, který by podle vás měl být na základě platných zákonů ze služeb Google odstraněn.

Programové zásady

Spam, malware a phishing

Chraňte naše služby před spamem a malwarem. Spam zahrnuje například nevyžádaný reklamní nebo komerční obsah a nevyžádané či hromadné žádosti. Nepoužívejte naše služby k phishingu. Nepokoušejte se žádat o citlivá data nebo je shromažďovat, včetně například hesel, finančních údajů a rodných čísel. Rovněž nepovolujeme přenášení malwaru, virů, destruktivního kódu nebo čehokoli, co může poškodit nebo narušit provoz sítí, serverů či jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných stran.

Násilí

Vyjadřujte se svobodně, ale bez vyhrožování ostatním. To znamená, že můžete vyjádřit nesouhlas s názory jiného člověka, ale nevyhrožujte, že mu způsobíte vážné tělesné zranění nebo smrt, ani neusilujte o získání podpory úmyslu způsobit někomu fyzickou újmu. Zjistili jsme, že ve většině případů hádky a rozepře nejlépe vyřeší přímí účastníci a ne my. V případech vážných a bezprostředních fyzických hrozeb zraněním nebo smrtí však můžeme podniknout potřebné kroky.

Není v pořádku zveřejňovat násilný či krvavý obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Pokud sdílíte explicitní obsah ve zpravodajském, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho lidem pomohli pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby mohl zůstat přítomen na našich platformách. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

Projevy nenávisti

V našich službách respektujeme svobodu projevu, ale nedovolujeme projevy nenávisti. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

Teroristický obsah

Teroristickým organizacím nedovolujeme Disk používat k žádným účelům, ani k náboru členů. Na Disku je přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. 

Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho pomohli pochopit.

Obtěžování, šikanování a výhrůžky

Nezapojujte se do obtěžování, šikanování ani výhrůžek a nenavádějte k těmto aktivitám ostatní. Každý, kdo naše služby používá k úmyslnému obtěžování jiné osoby, vyhrožování někomu vážnou újmou, k nežádoucí sexualizaci nebo k jinému způsobu obtěžování, se vystavuje riziku odstranění závadného obsahu, případně trvalého zákazu používání služby. Naléhavé případy, kdy bezprostředně hrozí vážná újma, můžeme nahlásit orgánům činným v trestním řízení. Nezapomínejte, že online obtěžování je navíc v řadě zemí nezákonné a může mít pro obtěžující osobu i oběť vážné následky i v reálném životě.

Sexuálně explicitní materiál

Nepublikujte sexuálně explicitní ani pornografické obrázky či videa. Dále nepublikujte ani nešiřte neexplicitně intimní a sexuální fotky nebo videa bez souhlasu zobrazených lidí.  Pokud někdo takovou soukromou fotku či video s vámi zveřejnil, nahlaste nám to tady.

Psaní o tématech pouze pro dospělé je povoleno za předpokladu, že příspěvky nejsou doprovázeny explicitními sexuálními obrázky nebo videi, případně materiály podporujícími nebo znázorňujícími nezákonné nebo nevhodné sexuální chování týkající se dětí nebo zvířat. Rovněž nepovolujeme obsah, který zvyšuje návštěvnost komerčních pornografických webů.

Povolujeme naturalistická či dokumentární znázornění nahoty (například obrázek kojení dítěte) i znázornění nahoty, která slouží jasnému vzdělávacímu, vědeckému nebo uměleckému účelu.

Zneužívání dětí

Nenahrávejte ani nesdílejte obsah, který zneužívá či poškozuje děti. To zahrnuje veškerý obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsah, který děti zobrazuje sexuálním způsobem. To znamená, že naše služby nemůžete využívat k vytváření, držení ani distribuci obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí. Naše služby například nemůžete využívat k vytvoření galerie s obrázky dětí se sexuálně explicitními komentáři.

Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření, jež mohou zahrnovat deaktivaci účtu a nahlášení případu organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) a orgánům činným v trestním řízení.

Pokud narazíte na jakýkoli obsah, u kterého budete mít podezření na zneužívání dětí, nekomentujte ho, i kdybyste tímto způsobem chtěli společnost Google o situaci informovat. Místo toho obsah nahlaste pomocí odkazu Nahlásit zneužití. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, obraťte se přímo na organizaci NCMEC.

Předstírání jiné identity a uvádění v omyl

Nevydávejte se za jinou osobu nebo organizaci ani nepředstírejte jinou identitu.

To zahrnuje předstírání identity jiné osoby nebo organizace, kterou nereprezentujete, poskytování zavádějících informací o identitě, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, produktech, službách nebo podnikání uživatele nebo webu nebo nepravdivé naznačování partnerství s jinou osobou nebo organizací nebo doporučení od nich. 

Týká se to také obsahu nebo účtů, které nepravdivě podávají nebo zatajují své vlastnictví či primární účel, například nepravdivě podávají nebo záměrně skrývají svou zemi původu nebo jiné důležité informace o sobě, pokud cílí obsah o politice, sociálních problémech nebo věcech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než té své. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů, pokud se vyhnete obsahu, který vaše publikum pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Zavádějící obsah

Nešiřte obsah, který může uživatele oklamat, uvést v omyl nebo zmást. To zahrnuje:

Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů : Obsah, který je prokazatelně nepravdivý a mohl by výrazně podkopat účast na občanských nebo demokratických procesech nebo důvěru v ně. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

Zavádějící obsah týkající se postupů nebezpečných pro zdraví: Zdravotní nebo lékařský obsah, který propaguje nebo nabádá druhé k jednání, které může vést k vážnému fyzickému či emočnímu zranění osob nebo k vážnému poškození veřejného zdraví.

Zmanipulovaná média: Média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.

Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech obsah na našich platformách nezůstane bez ohledu na množství kontextu.

Osobní a důvěrné informace

Nesdílejte osobní a důvěrné informace. Není povoleno neoprávněné publikování soukromých a důvěrných informací, jako jsou čísla kreditních karet, rodná čísla, čísla řidičských průkazů či jiných dokladů ani jiných informací, které nejsou veřejně dostupné. Ve většině případů se však za soukromé a důvěrné nepovažují takové informace, které jsou již k dispozici jinde na internetu nebo ve veřejně přístupných záznamech.

Nesdílejte a nešiřte fotky ani videa nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Nahlaste porušení podmínek.

Nezákonné činnosti

Dodržujte zákony. Nepoužívejte naše služby k nezákonným aktivitám ani k propagaci nebezpečného či nezákonného jednání. Nenapomáhejte například propagaci nebo prodeji státem regulovaných nebo zakázaných léků a drog. Budeme-li upozorněni na nezákonné jednání, provedeme potřebné kroky, k nimž může patřit odebrání přístupu k našim službám, zrušení vašeho účtu Google nebo oznámení skutku příslušným orgánům.

Veřejné streamování

Disk vám umožňuje ukládat, sdílet a streamovat video obsah, ale neměl by se používat jako náhrada sítě pro distribuci obsahu. Pro veřejné streamování většího rozsahu se lépe hodí YouTube. Pokud to bude vypadat, že je Disk používán k veřejnému streamování velkého rozsahu, bude vám omezeno jeho používání.  Opakovaná porušení mohou vést k dalším akcím včetně ukončení vašeho účtu nebo možnosti Disk používat.

Porušení autorských práv

Respektujte autorská práva. Pokud k tomu nemáte oprávnění, nesdílejte obsah chráněný autorskými právy. Neposkytujte také odkazy na weby, kde si mohou lidé takový obsah neoprávněně stahovat. Jednou ze zásad naší společnosti je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Opakované porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, povede k ukončení účtu. Stanete-li se svědky porušení zásad společnosti Google ohledně autorských práv, tuto skutečnost nahlaste.

Používání a odesílání obsahu

Zásady pro galerii šablon

Dokumenty Google mohou obsahovat galerie, které mohou prezentovat obsah třetích stran (dále jen „galerie obsahu“). Galerie obsahu zahrnují mimo jiné galerii šablon a všechny galerie, které se vám Google na základě vlastního uvážení rozhodne zpřístupnit.

Obsah a informace v galeriích obsahu (dále jen „obsah galerií“), například šablony, byly vytvořeny společností Google nebo třetími stranami. Ve vztahu mezi vámi a tvůrci obsahu galerií zůstávají veškerá práva k duševnímu vlastnictví a vlastnická práva tvůrcům obsahu.

Obsah galerií: (a) je určen pouze jako návrh, (b) nenahrazuje profesionální rady ani konkrétní odborné znalosti či pokyny.

Společnost Google neslibuje, že obsah galerií bude pro vaše účely vhodný, ani že neobsahuje viry, chyby nebo jiné vady. Obsah galerií je poskytován tak, „jak je dodán“, a bez jakékoli záruky. Rizika plynoucí z používání obsahu galerií nesete vy sami. Společnost Google a její dodavatelé neposkytují žádné výslovné záruky ani podmínky týkající se obsahu galerií. V rozsahu povoleném příslušnými zákony společnost Google odmítá záruky a podmínky z právních předpisů či jiných smluvních ujednání, pokud jde o obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel, kvalitní provedení, vlastnické právo a neporušování práv.

Pokud se rozhodnete odeslat obsah, aby se stal součástí galerií obsahu, dáváte společnosti Google a jejím spřízněným subjektům pokyn a oprávnění váš příspěvek v galerii hostovat, odkazovat na něj a jinak jej začleňovat do Dokumentů Google a poskytujete společnosti Google a jejím koncovým uživatelům celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k uplatňování níže uvedených práv k příspěvku do galerie:

  • reprodukovat příspěvek do galerie,

  • vytvářet a reprodukovat díla odvozená z příspěvku do galerie,

  • veřejně zobrazovat příspěvek do galerie a distribuovat jeho kopie,

  • veřejně zobrazovat a distribuovat kopie děl odvozených z příspěvku do galerie.

Souhlasíte, že vaše licence pro koncové uživatele společnosti Google bude trvalá. Kromě toho si pro vyloučení pochybností společnost Google vyhrazuje a vy jí udělujete právo příspěvek do galerie, který jste odeslali prostřednictvím Dokumentů Google, syndikovat a takový příspěvek do galerie používat v souvislosti s libovolnou službou, kterou Google nabízí. Nadále máte právo distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google kdykoli zastavit, ovšem za předpokladu, že taková volba nebude sloužit k odebrání licencí poskytnutých koncovým uživatelům společnosti Google v souladu s těmito smluvními podmínkami. Pokud chcete distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google zastavit, musíte použít funkce k odstranění, které jsou součástí služby. V takovém případě se odstranění příspěvku do galerie projeví v přiměřené době.

Prohlašujete a zaručujete, že (a) vlastníte nebo jste nabyli všechna nezbytná práva k poskytování všech příspěvků odeslaných do galerie prostřednictvím Dokumentů Google a podržíte si tato práva po dobu, kdy bude příspěvek dostupný koncovým uživatelům služeb společnosti Google; a (b) všechny příspěvky odeslané do galerie prostřednictvím Dokumentů Google splňují zveřejněné programové zásady.

Společnost Google si nenárokuje vlastnictví žádných příspěvků do galerie, které prostřednictvím Dokumentů Google odešlete. Zůstáváte držiteli autorských a všech dalších práv, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou již k příspěvku do galerie ve vašem držení. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní chránit tato práva a vynucovat jejich dodržování a že společnost Google není povinná tak činit za vás.

Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost (a že společnost Google vůči vám ani žádné třetí straně není odpovědná) za žádné odeslané příspěvky do galerie. Společnost Google není žádným způsobem zodpovědná za následné používání nebo zneužívání koncovými uživateli společnosti Google, kteří mají k vašemu příspěvku do galerie přístup.

Společnost Google si vyhrazuje právo odebrat výhradně dle svého uvážení některé nebo všechny příspěvky z galerie.

Jak může Google vaše odeslané šablony používat

Pokud se rozhodnete odeslat obsah, aby se stal součástí galerií obsahu, dáváte společnosti Google a jejím spřízněným subjektům pokyn a oprávnění váš příspěvek v galerii hostovat, odkazovat na něj a jinak jej začleňovat do Dokumentů Google a poskytujete společnosti Google a jejím koncovým uživatelům celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci k uplatňování níže uvedených práv k příspěvku do galerie:

  • reprodukovat příspěvek do galerie,
  • vytvářet a reprodukovat díla odvozená z příspěvku do galerie,
  • veřejně zobrazovat příspěvek do galerie a distribuovat jeho kopie,
  • veřejně zobrazovat a distribuovat kopie děl odvozených z příspěvku do galerie.

Souhlasíte, že vaše licence pro koncové uživatele společnosti Google bude trvalá. Kromě toho si pro vyloučení pochybností společnost Google vyhrazuje a vy jí udělujete právo příspěvek do galerie, který jste odeslali prostřednictvím Dokumentů Google, syndikovat a takový příspěvek do galerie používat v souvislosti s libovolnou službou, kterou Google nabízí. Nadále máte právo distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google kdykoli zastavit, ovšem za předpokladu, že taková volba nebude sloužit k odebrání licencí poskytnutých koncovým uživatelům společnosti Google v souladu s těmito smluvními podmínkami. Pokud chcete distribuci příspěvků do galerie prostřednictvím galerií obsahu Dokumentů Google zastavit, musíte použít funkce k odstranění, které jsou součástí služby. V takovém případě se odstranění příspěvku do galerie projeví v přiměřené době.

Prohlašujete a zaručujete, že (a) vlastníte nebo jste nabyli všechna nezbytná práva k poskytování všech příspěvků odeslaných do galerie prostřednictvím Dokumentů Google a podržíte si tato práva po dobu, kdy bude příspěvek dostupný koncovým uživatelům služeb společnosti Google; a (b) všechny příspěvky odeslané do galerie prostřednictvím Dokumentů Google splňují zveřejněné programové zásady.

Společnost Google si nenárokuje vlastnictví žádných příspěvků do galerie, které prostřednictvím Dokumentů Google odešlete. Zůstáváte držiteli autorských a všech dalších práv, včetně práv duševního vlastnictví, která jsou již k příspěvku do galerie ve vašem držení. Souhlasíte s tím, že jste odpovědní chránit tato práva a vynucovat jejich dodržování a že společnost Google není povinná tak činit za vás.

Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost (a že společnost Google vůči vám ani žádné třetí straně není odpovědná) za žádné odeslané příspěvky do galerie. Společnost Google není žádným způsobem zodpovědná za následné používání nebo zneužívání koncovými uživateli společnosti Google, kteří mají k vašemu příspěvku do galerie přístup.

Společnost Google si vyhrazuje právo odebrat výhradně dle svého uvážení některé nebo všechny příspěvky z galerie.

Přečtěte si úplné smluvní podmínky společnosti Google.

Překlady našich zásad jsou poskytovány jako pomůcka pro uživatele. V případě rozporu mezi textem těchto zásad a textem anglické verze zásad platí text anglické verze zásad.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?