พิมพ์ไฟล์

คุณพิมพ์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์โดยใช้เบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ได้

พิมพ์ใน Chrome

พิมพ์เอกสาร
 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์
 4. คลิกพิมพ์

สําคัญ: คุณจะยังคงพิมพ์เอกสารที่ไม่แบ่งหน้าได้ แต่เอกสารของคุณอาจปรากฏต่างออกไปในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ดังนี้

 • ระบบจะปรับรูปภาพให้พอดีกับความกว้างของหน้ากระดาษโดยอัตโนมัติ
 • หน้ากระดาษจะบีบตารางที่กว้างให้พอดีกับขนาดของหน้า 
 • หากก่อนหน้านี้เอกสารอยู่ในรูปแบบแบ่งหน้าและมีส่วนหัว ส่วนท้าย ลายน้ํา หรือเชิงอรรถ องค์ประกอบเหล่านั้นจะยังได้รับการพิมพ์ แม้ว่าคุณจะไม่เห็นองค์ประกอบต่างๆ ในเอกสารที่ไม่แบ่งหน้าก็ตาม

หากต้องการควบคุมลักษณะของเอกสารที่พิมพ์ออกมา ให้เปลี่ยนกลับไปใช้รูปแบบแบ่งหน้า

พิมพ์สเปรดชีต
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์
 3. ไม่บังคับ: เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ขอบหรือการวางแนวของหน้า
 4. คลิกถัดไป
 5. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์
 6. คลิกพิมพ์

Print or Change the Page Setup

หากต้องการดูสเปรดชีตตัวอย่างและทำตามขั้นตอนต่างๆ ไปพร้อมกับวิดีโอ ให้คลิก "ทําสําเนา" ด้านล่าง

คัดลอก

พิมพ์งานนำเสนอ

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์
  • พิมพ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง: คลิกพิมพ์
  • ปรับการวางแนว: คลิกการตั้งค่าและตัวอย่างการพิมพ์ จากนั้น คลิกเค้าโครงจากนั้น แนวนอนในแถบเครื่องมือ
  • พิมพ์พร้อมบันทึกของผู้บรรยาย: คลิกการตั้งค่าและตัวอย่างการพิมพ์ จากนั้นคลิกสไลด์ 1 แผ่นที่มีโน้ตในแถบเครื่องมือ
 3. คลิกพิมพ์
 4. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์
 5. คลิกพิมพ์

พิมพ์ใน Firefox หรือ Safari

พิมพ์ไฟล์เป็น PDF

 1. เปิดเอกสาร งานนำเสนอ หรือสเปรดชีตที่ต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์
  • เอกสารหรืองานนำเสนอ: ไฟล์ PDF จะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ
  • สเปรดชีต: ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ จากนั้น คลิกถัดไป ไฟล์ PDF จะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เปิดไฟล์
 4. ในโปรแกรมดู PDF ให้ไปที่ไฟล์ จากนั้น พิมพ์
 5. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์
 6. คลิกพิมพ์

พิมพ์ไฟล์ในรูปแบบไฟล์อื่น

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่ต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น ดาวน์โหลด
 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ
 4. ค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดขึ้นมา
 5. พิมพ์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก