Skriva ut eller ändra sidinställningar

Skriva ut ett dokument, ett kalkylark eller en presentation

Du kan skriva ut dokument, kalkylark eller presentationer från Google med webbläsare som Chrome eller Safari.

Skriva ut i Chrome

Skriva ut ett dokument
 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. Klicka på Arkiv följt av Utskrift.
 3. Välj utskriftsinställningar i fönstret som öppnas.
 4. Klicka på Skriv ut.
Skriva ut ett kalkylark
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Arkiv följt av Utskrift.
 3. Valfritt: Välj utskriftsinställningar, som marginaler eller sidorientering.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Välj utskriftsinställningar i fönstret som öppnas.
 6. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut en presentation

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Arkiv.
  • Skriv ut utan ändringar: Klicka på Skriv ut.
  • Justera riktning: Klicka på Utskriftsinställningar och förhandsgranskning/0} följt av i verktygsfältet klickar du på Utdelningsmaterial följt av Liggande.
  • Skriv ut med anteckningar: Klicka på Utskriftsinställningar och förhandsgranskning följt av i verktygsfältet klickar du på 1 bild med anteckningar.
 3. Klicka på Skriv ut.
 4. Välj utskriftsinställningar i fönstret som öppnas.
 5. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut i Firefox eller Safari

Skriva ut din fil som PDF

 1. På datorn öppnar du dokumentet, presentationen eller kalkylarket du vill skriva ut.
 2. Klicka på Arkiv följt av Utskrift.
  • Dokument eller presentation: En PDF-fil laddas ned automatiskt.
  • Kalkylark: I fönstret som öppnas väljer du dina utskriftsinställningar. följt av Klicka på Nästa. En PDF-fil laddas ned automatiskt.
 3. När nedladdningen är klar öppnar du filen.
 4. Öppna Arkiv följt av Utskrift i PDF-granskaren.
 5. Välj utskriftsinställningar i fönstret som öppnas.
 6. Klicka på Skriv ut.

Skriv ut filen i ett annat filformat

 1. På datorn öppnar du dokumentet, kalkylarket eller presentationen du vill skriva ut.
 2. Klicka på Arkiv följt av Ladda ned som.
 3. Välj filformat.
 4. Sök efter den nedladdade filen på datorn och öppna den.
 5. Skriv ut den nedladdade filen.

Ändra sidkonfigurationen för ett Google-dokument

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. I verktygsfältet klickar du på Arkiv följt av Sidkonfiguration.
 3. Öppna inställningen som du vill ändra:
  • Orientering
  • Pappersformat
  • Sidfärg
  • Marginaler
 4. Gör ändringarna.
 5. Klicka på OK.
 6. Valfritt: Om du vill att nya dokument ska öppnas med de inställningar du har valt klickar du på Ange som standard.

Google Kalkylark: Ändra marginaler och riktning när du skriver ut ett kalkylark.

Google Presentationer: Ändra storleken på dina bilder.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?