Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De pagina-instelling afdrukken of wijzigen

Een document, spreadsheet of presentatie afdrukken

Je kunt een Google-document, -spreadsheet of -presentatie ook afdrukken. Dit kan rechtstreeks vanuit Chrome en met de mobiele apps. Gebruik je een andere browser, dan wordt er eerst een pdf-bestand gemaakt dat je vervolgens kunt afdrukken.

Afdrukken in Chrome

Een document afdrukken
 1. Open het document dat je wilt afdrukken.
 2. Klik op Bestand en vervolgens Afdrukken.
 3. Wijzig indien nodig de geselecteerde printer, het aantal pagina's en exemplaren, de marges en andere documentopties.
 4. Klik op Afdrukken.
Een spreadsheet afdrukken
 1. Open de spreadsheet die je wilt afdrukken.
 2. Klik op Bestand en vervolgens Afdrukken.
 3. Wijzig indien nodig de opmaak van de spreadsheet (zie onder).
 4. Klik op Afdrukken.
 5. Wijzig indien nodig de geselecteerde printer, het aantal pagina's en exemplaren en andere spreadsheetopties.
 6. Klik op Afdrukken.

Een afgedrukte spreadsheet opmaken

Bij het afdrukken van spreadsheets kun je een keuze uit verschillende opmaakmogelijkheden maken.

 • Eén blad, alle bladen of een selectie in een enkele spreadsheet afdrukken. Wil je een selectie afdrukken, dan wordt het celbereik afgedrukt dat je had geselecteerd voordat je het dialoogvenster Afdrukinstellingen opende.
 • De grootte aanpassen naar Aanpassen aan breedte of Werkelijke grootte.
 • Liggend of Staand afdrukken.
 • Het papierformaat selecteren in het dropdown-menu.
 • De gewenste vakjes in het gedeelte Opties aanvinken. Je kunt bijvoorbeeld de rijkoppen op elke pagina herhalen, de spreadsheet zonder rasterlijnen afdrukken, of de documenttitel, de bladnamen en de paginanummers aan de afdruk toevoegen.
Een presentatie afdrukken
 1. Open de presentatie die je wilt afdrukken.
 2. Klik op Bestand en vervolgens Afdrukken.
 3. Wijzig indien nodig de geselecteerde printer, het aantal pagina's en exemplaren en andere presentatieopties.
 4. Klik op Afdrukken.

De afdrukstand van dia's aanpassen of dia's inclusief sprekernotities afdrukken:

 1. Open de presentatie die je wilt afdrukken.
 2. Klik op Bestand en vervolgens Afdrukinstellingen en voorbeeld. Er wordt een nieuw venster geopend met een voorbeeld van de presentatie en enkele afdrukopties.
 3. Klik op het dropdown-menu 1 dia met notities in de werkbalk als je de dia's inclusief sprekernotities wilt afdrukken of kies het aantal dia's dat je op elke pagina wilt afdrukken. Klik op Liggend als je de afdrukstand van de dia's wilt wijzigen.
 4. Klik op Afdrukken in de werkbalk.
 5. Wijzig indien nodig de geselecteerde printer, het aantal pagina's en exemplaren en andere presentatieopties.
 6. Klik op Afdrukken.

Afdrukken in Firefox of Safari

Een bestand als pdf afdrukken

Je kunt een document ook vanuit Firefox of Safari afdrukken. Gebruik je een van deze browsers, dan wordt in Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties eerst een kopie van het bestand als pdf gedownload. Deze pdf kun je vervolgens afdrukken.

 1. Open het bestand (document, spreadsheet of presentatie) dat je wilt afdrukken.
 2. Klik op Bestand en vervolgens Afdrukken.
 3. Er wordt automatisch een pdf-bestand van het document gedownload. Open het pdf-bestand als het downloaden is voltooid.
 4. Ga in de pdf-viewer naar Bestand en vervolgens Afdrukken.
 5. Kies de afdrukinstellingen in het menu dat wordt geopend.
 6. Klik op Afdrukken.
Een bestand in een andere bestandsindeling afdrukken

Je kunt Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties ook downloaden met een andere bestandsindeling en dat bestand vervolgens afdrukken. Een bestand downloaden:

 1. Open het bestand (document, spreadsheet of presentatie) dat je wilt afdrukken.
 2. Ga naar het menu Bestand.
 3. Plaats de muisaanwijzer op Downloaden als en selecteer de bestandsindeling waarin je het document wilt downloaden.
 4. Zoek het gedownloade bestand op je computer en open het.
 5. Druk het gedownloade bestand af.

De pagina-instelling van een document wijzigen

In Google Documenten kun je de afdrukstand, het formaat, de kleur en de marges van een pagina wijzigen met behulp van de pagina-instelling. Je kunt ook inspringingen instellen en tabs invoegen in een document.

Opmerking: Pagina-instelling is niet beschikbaar in Google Spreadsheets. Je kunt het formaat van je dia's wijzigen in Google Presentaties.

Marges wijzigen
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik in de werkbalk op Bestand en vervolgens Pagina-instelling.
 3. Geef onder Marges de grootte van de marges op in centimeters.
 4. Klik op OK.

Opmerking: Je kunt de marges ook wijzigen op de liniaal. Klik op de rand van het grijze gebied en sleep vervolgens naar links of rechts.

De afdrukstand wijzigen in staand of liggend
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik in de werkbalk op Bestand en vervolgens Pagina-instelling.
 3. Klik onder Afdrukstand op Staand of Liggend.
 4. Klik op OK.
Inspringingen instellen

Je kunt één alinea of meerdere alinea's tegelijk laten inspringen.

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Selecteer de tekst die je wilt laten inspringen.
 3. Kies het type inspringing.
  • Inspringen eerste regel: versleep het blauwe rechthoekje op de liniaal om de eerste regel van een alinea te laten inspringen.
  • Links inspringen: versleep het blauwe driehoekje links op de liniaal om de linkermarge van een geselecteerde alinea te wijzigen.
  • Rechts inspringen: versleep het blauwe driehoekje rechts op de liniaal om de rechtermarge van een geselecteerde alinea te wijzigen.
  • Verkeerd-om inspringen: versleep eerst het blauwe driehoekje links op de liniaal om alle regels te laten inspringen. De hele alinea springt nu in. Sleep vervolgens het blauwe rechthoekje naar de plek waar je de eerste regel wilt weergeven. Alle regels van de alinea met uitzondering van de eerste regel worden nu ingesprongen weergegeven.
Tabs toevoegen en verwijderen

Met tabs kun je de alinea's van een document uitlijnen en de positie van de tekst bepalen.

Een tab toevoegen

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op de liniaal en kies het gewenste type tab in het menu.
  • Links uitlijnende tab: hiermee wordt de tekst links uitgelijnd op de tab.
  • Tab voor centreren: hiermee wordt de tekst gecentreerd op de tab.
  • Rechts uitlijnende tab: hiermee wordt de tekst rechts uitgelijnd op de tab.
 3. De tab wordt op de liniaal weergegeven als een klein ruitje of als een naar links of rechts wijzend driehoekje.

Een tab verwijderen

 1. Klik op de tab op de liniaal.
 2. Sleep de tab van de liniaal.

Opmerking: Door op de Tab-toets op je toetsenbord te drukken kun je een regel tekst van de ene naar de andere tab verplaatsen.

De pagina-instelling als standaard instellen

Je kunt je wijzigingen opslaan, zodat je nieuwe documenten voortaan worden geopend met de instellingen die je hebt gekozen.

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik in de werkbalk op Bestand en vervolgens Pagina-instelling.
 3. Pas de pagina-instelling aan.
 4. Klik op Instellen als standaard en vervolgens OK.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?