Tisk nebo změna nastavení stránky

Tisk dokumentu, tabulky nebo prezentace

Dokumenty, Tabulky a Prezentace Google si můžete vytisknout pomocí prohlížečů, jako je Chrome nebo Safari.

Tisk v Chromu

Tisk dokumentu
 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Klikněte na Soubor a pak Tisk.
 3. V zobrazeném okně vyberte nastavení tisku.
 4. Klikněte na Tisknout.
Tisk tabulky
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na Soubor a pak Tisk.
 3. Volitelné: Vyberte nastavení tisku, například okraje nebo orientaci stránky.
 4. Klikněte na Další.
 5. V zobrazeném okně vyberte nastavení tisku.
 6. Klikněte na Tisknout.

Tisk prezentace

 1. V počítači otevřete prezentaci v Prezentacích Google.
 2. Klikněte na Soubor.
  • Tisk beze změn: Klikněte na Tisk.
  • Úprava orientace: Klikněte na Nastavení a náhled tisku a pak na liště, klikněte na Podklady a pak Na šířku.
  • Tisk s poznámkami řečníka: Klikněte na Nastavení a náhled tisku a pakNa liště klikněte na 1 snímek s poznámkami.
 3. Klikněte na Tisknout.
 4. V zobrazeném okně vyberte nastavení tisku.
 5. Klikněte na Tisknout.

Tisk v prohlížečích Firefox nebo Safari

Tisk souboru jako PDF

 1. V počítači otevřete dokument, prezentaci nebo tabulku, kterou chcete vytisknout.
 2. Klikněte na Soubor a pak Tisk.
  • Dokument nebo prezentace: Automaticky se stáhne soubor PDF.
  • Tabulka: V zobrazeném okně vyberte nastavení tisku. a pak Klikněte na Další. Soubor PDF se stáhne automaticky.
 3. Jakmile se stahování dokončí, otevřete soubor.
 4. Ve vašem prohlížeči PDF přejděte na Soubor a pak Tisk.
 5. V zobrazeném okně vyberte nastavení tisku.
 6. Klikněte na Tisknout.

Tisk souboru v jiném formátu souboru

 1. V počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci, kterou chcete vytisknout.
 2. Klikněte na Soubor a pak Stáhnout.
 3. Vyberte požadovaný formát souboru.
 4. Najděte stažený soubor v počítači a otevřete ho.
 5. Vytiskněte si stažený soubor.

Změna nastavení stránky Dokumentu Google

 1. V počítači otevřete dokument v Dokumentech Google.
 2. Na liště klikněte na Soubor a pak Nastavení stránky.
 3. Přejděte na nastavení, které chcete změnit:
  • Orientace
  • Velikost papíru
  • Barva stránky
  • Okraje
 4. Proveďte požadované změny.
 5. Klikněte na OK.
 6. Volitelné: Aby se nové dokumenty otevíraly s vámi vybraným nastavením, klikněte na Nastavit jako výchozí.

Tabulky Google: Změňte orientaci, velikost papíru a okraje při tisku tabulky.

Prezentace Google: Změňte velikost snímků.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?