ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Show questions based on answers

You can set up a survey so that people only see certain sections based on their answers.

  1. Open a form in Google Forms.
  2. To the right of a "Multiple Choice" or "Dropdown" question, click More More.
  3. Click Go to section based on answer.
    • You can also choose Submit form if you want the survey to end based on an answer.
  4. Choose specific sections to send people to.

Skip sections in your form

  1. Open a form in Google Forms.
  2. To add a section break, click Add section Section.
  3. At the bottom of each section, you can choose which section people go to next.

Mary is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave her feedback below about the page.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false