ควบคุมการนำทางไปที่ส่วนต่างๆ ของแบบฟอร์ม

ถ้าคุณแบ่งแบบฟอร์มออกเป็นส่วนต่างๆ โดยเพิ่มตัวแบ่งส่วนไว้ คุณสามารถกำหนดว่าผู้ใช้คนใดสามารถเห็นส่วนใดบ้างโดยอ้างอิงจากคำตอบของคำถามในแบบฟอร์ม เช่น คุณสามารถส่งผู้ใช้ที่ตอบ "ใช่" ไปที่คำถามในหน้า 3 ของแบบฟอร์ม และส่งผู้ใช้ที่ตอบ "ไม่" ไปที่หน้า 4

ส่งผู้ตอบไปยังส่วนที่ต้องการโดยอ้างอิงจากคำตอบ

Google ฟอร์มเวอร์ชันใหม่ (ไม่มีเมนู "ไฟล์" ที่ด้านบน)
 1. เปิดแบบฟอร์ม
 2. คลิกไอคอนคำถาม และเพิ่มคำถามที่คุณต้องการนำไปสู่ส่วนที่กำหนดในแบบฟอร์ม คำถามต้องมีลักษณะดังนี้
  • หลายตัวเลือก
  • เลือกจากรายการ
 3. คลิกไอคอนเพิ่มเติม ทางด้านขวาของคำถาม
 4. เลือกไปที่ส่วนโดยอ้างอิงคำตอบ
 5. ถัดจากคำตอบของคุณสำหรับคำถามนี้ ให้เลือกหน้าปลายทางที่ต้องการส่งผู้ตอบไปเมื่อเลือกคำตอบ คุณสามารถเลือกที่จะส่งผู้ตอบไปที่หน้ายืนยันโดยอ้างอิงคำตอบได้ด้วยการเลือก "ส่งแบบฟอร์ม"
Google ฟอร์มเวอร์ชันเดิม (มีเมนู "ไฟล์" ที่ด้านบน)
 1. เปิดแบบฟอร์ม
 2. เปิดเมนูแทรกและเลือกหลายตัวเลือกหรือเลือกจากรายการ ถ้าต้องการส่งผู้ตอบไปที่หน้าอื่น คุณจะต้องใช้คำถาม 2 ประเภทนี้เท่านั้น
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ไปที่หน้าเว็บโดยอ้างอิงคำตอบ"
 4. ถัดจากคำตอบของคุณสำหรับคำถามนี้ ให้เลือกหน้าปลายทางที่ต้องการส่งผู้ตอบไปเมื่อเลือกคำตอบ คุณสามารถเลือกที่จะส่งผู้ตอบไปที่หน้ายืนยันโดยอ้างอิงคำตอบได้ด้วยการเลือก "ส่งแบบฟอร์ม"

ส่งผู้ตอบจากหน้าหนึ่งไปที่หน้าอื่น

ถ้าต้องการให้ผู้ตอบย้ายจากส่วนหนึ่งในแบบฟอร์มไปยังส่วนอื่น เช่น จากส่วนที่ 3 ไปส่วนที่ 5 คุณสามารถเพิ่มการตั้งค่านี้ในแบบฟอร์มของคุณได้

Google ฟอร์มเวอร์ชันใหม่ (ไม่มีเมนู "ไฟล์" ที่ด้านบน)
 1. เปิดแบบฟอร์ม
 2. เพิ่มตัวแบ่งส่วนโดยคลิกไอคอนส่วน หัวข้อ
 3. ที่ด้านล่างของแต่ละส่วน คุณจะเห็นเมนูแบบเลื่อนลงซึ่งมีตัวเลือกสำหรับกำหนดว่าจะส่งผู้ตอบไปที่ไหน โดยค่าเริ่มต้น จะมีค่าเป็น "ไปที่ส่วนถัดไป" แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้ส่งผู้ตอบไปยังส่วนที่ต้องการในแบบฟอร์มหรือไปที่หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม
Google ฟอร์มเวอร์ชันเดิม (มีเมนู "ไฟล์" ที่ด้านบน)
 1. เปิดแบบฟอร์ม
 2. เพิ่มตัวแบ่งหน้าโดยคลิกเมนูแทรก > ตัวแบ่งหน้า
  • หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดชื่อตัวแบ่งหน้าและเพิ่มคำอธิบายได้หากต้องการ การทำเช่นนี้จะช่วยให้จำได้ว่าคุณต้องการส่งผู้ตอบไปที่ไหน และอาจช่วยให้ผู้ตอบเข้าใจโครงสร้างของแบบฟอร์มได้
 3. เมื่อถึงด้านท้ายของหน้าในแบบฟอร์ม คุณจะเห็นเมนูแบบเลื่อนลงซึ่งมีตัวเลือกว่าจะส่งผู้ตอบไปที่ไหน โดยค่าเริ่มต้น จะมีค่าเป็น "ไปยังหน้าเว็บถัดไป" แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้ส่งผู้ตอบไปที่หน้าอื่นในแบบฟอร์มหรือไปที่หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร