แสดงคำถามตามคำตอบ

ตั้งค่าให้คนอื่นเห็นแบบสำรวจเพียงบางส่วนตามคำตอบที่เลือกได้

  1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
  2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบ ทางด้านขวาล่าง
    • นอกจากนี้คุณยังเลือกส่งแบบฟอร์มได้ หากต้องการให้แบบสำรวจสิ้นสุดโดยอิงจากคำตอบ
  3. เลือกส่วนที่ต้องการเจาะจงให้ผู้ตอบไปทำ

ข้ามส่วนต่างๆ ในแบบฟอร์ม

  1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
  2. หากต้องการเพิ่มตัวแบ่งส่วน ให้คลิกเพิ่มส่วน ส่วน
  3. เลือกส่วนที่ต้องการให้ผู้ตอบทำเป็นลำดับต่อไปได้ที่ด้านล่างของแต่ละส่วน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร