Wyświetlanie określonych pytań w zależności od odpowiedzi

Możesz skonfigurować ankietę w taki sposób, aby użytkownicy widzieli tylko określone sekcje w zależności od udzielonych odpowiedzi.

  1. Otwórz plik w Formularzach Google.
  2. Po prawej stronie pytania typu „Wielokrotny wybór” lub „Menu” kliknij Więcej.
  3. Kliknij Przejdź do sekcji w oparciu o odpowiedź.
    • Możesz też wybrać Prześlij formularz, jeśli chcesz, aby ankieta kończyła się po udzieleniu danej odpowiedzi.
  4. Wybierz sekcje, do których chcesz kierować użytkowników.

Pomijanie sekcji formularza

  1. Otwórz plik w Formularzach Google.
  2. Aby dodać podział sekcji, kliknij Dodaj sekcję Sekcja.
  3. U dołu każdej sekcji możesz wybrać kolejną sekcję, do której przechodzą użytkownicy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?