Vis spørsmål basert på svar

Du kan konfigurere undersøkelser slik at folk bare ser bestemte deler basert på svarene de gir.

  1. Åpne et skjema i Google Skjemaer.
  2. Nederst til høyre klikker du på Mer Merog så Gå til del basert på svar.
    • Du kan også velge Send inn skjemaet hvis du vil at undersøkelsen skal avsluttes basert på et svar.
  3. Velg bestemte deler du vil sende folk til.

Hopp over deler i skjemaet

  1. Åpne et skjema i Google Skjemaer.
  2. Klikk på Legg til del Section for å legge til et inndelingsskift.
  3. Nederst i hver del kan du velge hvilken del folk skal gå videre til.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?