הצגת שאלות שונות לפי תשובות שניתנו

אפשר להגדיר סקר כך שיהיו סעיפים שיוצגו למשיבים רק אם הם יבחרו תשובות מסוימות.

  1. פותחים טופס ב-Google Forms.
  2. משמאל לשאלה אמריקאית או לשאלה שהתשובות שלה מוצגות ברשימה נפתחת, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.
  3. לוחצים על מעבר לסעיף על סמך תשובה.
    • אם רוצים לסיים סקר על סמך תשובה מסוימת, אפשר לבחור באפשרות שליחת טופס.
  4. בוחרים לאיזה סעיף המשיבים יועברו.

דילוג על סעיפים בטופס

  1. פותחים טופס ב-Google Forms.
  2. כדי להוסיף חלוקה לסעיפים, לוחצים על סמל הוספת הסעיף קטע.
  3. בתחתית של כל סעיף אפשר לבחור לאיזה סעיף המשיבים יועברו אחריו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?