ดูและจัดการการตอบกลับแบบฟอร์ม

คุณจะดูและจำกัดคำตอบในแบบฟอร์มได้ด้วย Google ฟอร์ม

ดูคำตอบ

ดูคำตอบตามคำถาม
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกคำตอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
 3. คลิกข้อมูลสรุป
ดูคำตอบตามผู้ตอบ 

ดูคำตอบตามผู้ตอบหรือตามการส่ง หากคุณอนุญาตให้ผู้ตอบส่งแบบฟอร์มได้มากกว่า 1 ครั้ง

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกคำตอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
 3. คลิกแยกรายการ
 4. หากต้องการเลื่อนไปยังคำตอบข้อต่างๆ โปรดคลิกก่อนหน้า ก่อนหน้า หรือถัดไป ถัดไป

หมายเหตุ: หากต้องการเลือกจากรายการการตอบ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง

ดูคำตอบทั้งหมดในสเปรดชีต

ดูคำตอบทั้งหมดในสเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกคำตอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
 3. คลิกสร้างสเปรดชีต ส่งออกไปยัง Google ชีต ที่ด้านขวาบน
ดาวน์โหลดคำตอบทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV
 • เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 • คลิกคำตอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
 • คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ดาวน์โหลดคำตอบ (.csv)

จัดการคำตอบ

ปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนคำตอบ

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกคำตอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. คลิกรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีคำตอบใหม่
เคล็ดลับ: หากต้องการดูตัวเลือกการแจ้งเตือนเพิ่มเติมและส่งอีเมลติดตามผลแบบกำหนดเองถึงผู้ตอบ โปรดดาวน์โหลดส่วนเสริมการแจ้งเตือนของฟอร์ม
 

ตัวเลือกอื่น

เลิกเก็บคำตอบ
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกคำตอบที่ด้านบน
 3. เปลี่ยน "เปิดรับคำตอบ" จากเปิดเป็นปิด

หลังจากปิดตัวเลือกนี้ คุณจะเห็นข้อความในแท็บ "คำตอบ" ที่แสดงว่า "ไม่เปิดรับคำตอบแล้ว"

รวบรวมอีเมลของผู้ตอบ

บันทึกอีเมลจากผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม เมื่อมีคนทำแบบสำรวจ ระบบจะกำหนดให้ผู้ตอบต้องระบุที่อยู่อีเมลก่อนส่งแบบฟอร์มดังกล่าว

หากคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ตอบจะเห็นข้อความที่ด้านบนสุดซึ่งแจ้งว่าจะมีการรวบรวมชื่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านบน
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "คําตอบ"
 4. เปิดใช้ตัวเลือกรวบรวมอีเมล
คัดลอกและวางแผนภูมิจาก Google ฟอร์ม

หากแบบฟอร์มสร้างแผนภูมิในส่วน "คำตอบ" คุณจะคัดลอกและวางแผนภูมิดังกล่าวไปยังไฟล์อื่นๆ ได้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกคำตอบ
 3. คลิกคัดลอก ทำสำเนา ที่ด้านขวาบนของแผนภูมิ
 4. วางแผนภูมิไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ
ส่งสำเนาคำตอบ

หากเก็บข้อมูลอีเมลของผู้ตอบ คุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะให้ผู้ตอบรับสำเนาคำตอบของตนหรือไม่

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
 3. เปิดใช้ตัวเลือกรวบรวมอีเมล
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "คําตอบ"
 5. ถัดจาก "ส่งสำเนาคำตอบให้ผู้ตอบ" ให้เลือกเมื่อส่งคําขอหรือทุกครั้ง

เคล็ดลับ: ในบางสถานการณ์ ผู้ตอบอาจไม่ได้รับสำเนาคำตอบตามที่คาดไว้ เนื่องจากตัวกรองจดหมายขยะหรือมาตรการต่อต้านการละเมิดอื่นๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false