Wyświetlanie odpowiedzi z formularza i zarządzanie nimi

W Formularzach Google możesz wyświetlać i ograniczać odpowiedzi przesłane w formularzu.

Wyświetlanie odpowiedzi

Wyświetlanie odpowiedzi według pytań
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry formularza kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Podsumowanie.
Wyświetlanie odpowiedzi według osób

Możesz wyświetlać odpowiedzi według użytkowników lub, jeśli mogli przesłać formularz wielokrotnie, według poszczególnych wersji.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry formularza kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Pojedynczo.
 4. Aby przechodzić między odpowiedziami, klikaj Poprzednia Wstecz lub Następna Dalej.

Uwaga: aby wybrać odpowiedź z listy, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.

Wyświetlanie wszystkich odpowiedzi w arkuszu kalkulacyjnym

Możesz w prosty sposób wyświetlić wszystkie odpowiedzi w arkuszu kalkulacyjnym.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry formularza kliknij Odpowiedzi.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Link do Arkuszy Wyeksportuj do Arkuszy Google.
Ważne: jeśli udostępnisz formularz współpracownikowi, może on też otrzymać dostęp do arkusza kalkulacyjnego połączonego z formularzem. Jeśli chcesz zablokować dostęp współpracownikowi, musisz to zrobić oddzielnie dla formularza i arkusza kalkulacyjnego.
Pobieranie wszystkich odpowiedzi w pliku CSV
 • Otwórz plik w Formularzach Google.
 • U góry formularza kliknij Odpowiedzi.
 • Kliknij Więcej Więcej a potem Pobierz odpowiedzi (.csv).

Zarządzanie odpowiedziami

Włączanie i wyłączanie powiadomień o odpowiedziach

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry formularza kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Więcej Więcej.
 4. Kliknij Otrzymuj e-maile z powiadomieniem o nowych odpowiedziach.
Wskazówka: aby mieć dostęp do większej liczby opcji powiadomień i móc wysyłać do użytkowników niestandardowe e-maile, pobierz dodatek Form notifications (Powiadomienia Formularzy).
 

Więcej opcji

Zatrzymywanie zbierania odpowiedzi
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. Wyłącz „Akceptowanie odpowiedzi”.

Po wyłączeniu tej opcji na karcie „Odpowiedzi” pojawi się komunikat „Formularz nie przyjmuje odpowiedzi”.

Zbieranie adresów e-mail użytkowników

Rejestruj adresy e-mail osób wypełniających formularz. Gdy ktoś wypełni Twoją ankietę, będzie musiał podać adres e-mail.

Zbieranie zweryfikowanych adresów e-mail

Ważne: respondenci muszą potwierdzić, że akceptują, że wraz z ich odpowiedziami są gromadzone adresy e-mail ich kont Google. Potwierdzenie pojawi się na każdej stronie formularza.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Ustawienia.
 3. Obok opcji „Odpowiedzi” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. W sekcji „Zbieraj adresy e-mail” wybierz Zweryfikowano.

Ręczne zbieranie adresów e-mail

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Ustawienia.
 3. Obok opcji „Odpowiedzi” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. W sekcji „Zbieraj adresy e-mail” wybierz Dane wejściowe respondenta.
Kopiowanie i wklejanie wykresów z Formularzy Google

Jeśli w sekcji „Odpowiedzi” formularza zostaną utworzone wykresy, możesz je skopiować i wkleić w innych plikach.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. Kliknij Odpowiedzi.
 3. W prawym górnym rogu wykresu kliknij Kopiuj Utwórz kopię.
 4. Wklej wykres w wybranym przez siebie miejscu.

Wskazówka: jeśli skopiujesz wykres i wkleisz go w Dokumentach, Prezentacjach lub Rysunkach Google, będzie można aktualizować go bezpośrednio w dokumencie, prezentacji lub rysunku, pod warunkiem że masz uprawnienia do edycji tego pliku oraz formularza.

Wysyłanie potwierdzeń odpowiedzi

Jeśli zbierasz e-maile z potwierdzeniem, możesz wybrać, czy użytkownicy otrzymają kopię swoich odpowiedzi.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry formularza kliknij Ustawienia.
 3. Aby włączyć opcję „Zbieraj adresy e-mail”, wybierz jedną z opcji:
  • Zweryfikowane, jeśli chcesz zbierać zweryfikowane adresy e-mail
  • Wpis użytkownika, jeśli chcesz ręcznie zbierać adresy e-mail
 4. Obok opcji „Odpowiedzi” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Obok opcji „Wyślij użytkownikom kopie ich odpowiedzi” wybierz Jeśli o to poproszą lub Zawsze.

Wskazówka: w niektórych przypadkach użytkownicy mogą nie otrzymywać potwierdzeń odpowiedzi ze względu na filtry spamu lub inne środki przeciwdziałania nadużyciom.

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1117358358318973312
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35