Informace o výjimkách pro vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké účely

Disk, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Formuláře a Weby Google mají pomáhat lidem vytvářet obsah a vzájemně spolupracovat.

Programové zásady týkající se zneužití hrají důležitou roli při vytváření příjemného prostředí pro všechny uživatele služeb Google.

Pokud se potvrdí, že obsah naše zásady porušuje, pak je vynucujeme. Může to znamenat:

 • Omezení přístupu k obsahu
 • Odstranění obsahu
 • Omezení nebo ukončení přístupu uživatele ke službám Google kvůli závažným porušením

Výjimku z těchto zásad můžeme učinit v případě vzdělávacího, dokumentárního, vědeckého nebo uměleckého obsahu (souhrnně označován anglickou zkratkou EDSA).

Vyhodnocení, zda obsah spadá pod EDSA

Při posuzování, zda váš obsah může získat výjimku pro EDSA, posuzujeme kontext a záměry.

Obsah můžeme posuzovat pomocí faktorů „kdo, co, kde, kdy, jak“, abychom zjistili, zda je výjimka pro EDSA oprávněná.

Povahu obsahu jako EDSA můžete také prokázat nabídnutím alternativního postoje nebo vyvrácením argumentů o porušujícím obsahu.

Kromě samotného obsahu se k určení, zda se na obsah vztahuje výjimka pro EDSA, uplatňuje řada dalších faktorů, například:

 • Název souboru nebo složky
 • Redakční vodoznaky
 • Jak snadno přístupný obsah je
  • Obsah, který je sdílen s mnoha lidmi, včetně dokumentů, které jsou přístupné všem, kdo mají odkaz, může být používán mimo kontext zamýšlený jeho vlastníkem.

Jen to, že obsah vykazuje vlastnosti EDSA, například vyobrazení ve stylu segmentu vysílání nebo akademické práce, však nezaručuje, že bude obsah považován za EDSA.

Upozorňujeme, že některé zásady výjimky pro EDSA neumožňují. Výjimky pro EDSA se nevztahují na:

 • Krádež účtu
 • Neaktivita účtu
 • Obcházení zákona
 • Sexuální a jiné zneužívání dětí
 • Malware a podobný škodlivý obsah
 • Explicitní snímky zveřejněné bez souhlasu
 • Phishing
 • Spam
 • Narušení a zneužití systému

Příklady vyhodnocení EDSA

V tabulce níže je hypotetický obsah a pravděpodobnost, že obdrží výjimku EDSA pro případy, které by jinak byly považovány za porušení zásad.

Zásady

Pravděpodobnost výjimky pro EDSA

Potenciální výjimka pro EDSA

Násilí a krvavé výjevy

Pravděpodobnější

Fotka lidí s viditelnými zraněními z bombardování, která má přímočarý název s časem a místem. Dokumentární

Nebezpečné a nezákonné: sebepoškozování

Pravděpodobnější

Dokument vyjadřující osobní potíže se sebepoškozováním bez propagace tohoto chování. Dokumentární

Nebezpečné a nezákonné: nebezpečné materiály

Pravděpodobnější

Učebnice chemie vysvětlující výbušniny. Vzdělávací 

Projevy nenávisti

Pravděpodobnější

Video s pochodem nenávistné skupiny s vodoznakem pro věrohodný zdroj zpravodajství a s popisným názvem místa a data pochodu. Dokumentární

Sexuálně explicitní obsah

Pravděpodobnější

Fotky mramorových řeckých soch ve stylu heroické nahoty. Umělecké

 

Ochrana soukromí a zabezpečení na Disku Google, v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích

Obsah uložený na Disku, v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google je váš soukromý, pokud se ho nerozhodnete sdílet. Soubory můžete sdílet různými způsoby, od sdílení s pár spolupracovníky po veřejné zpřístupnění souborů.

Upozorňujeme, že pokud jsou soubory k dispozici komukoli, kdo má odkaz, může být obsah použit nebo interpretován jinak než v souladu s vašimi účely nebo záměrem.

Důležité: Svůj obsah vždy pečlivě označujte a zasazujte do kontextu, zejména když ho sdílíte s ostatními. Sdílení můžete kdykoli ukončit, omezit nebo změnit.

Jak nahlásit porušení zásad a odvolat se proti němu

Pokud dostanete oznámení, že váš soubor porušuje smluvní podmínky nebo programové zásady společnosti Google, a domníváte se, že se jedná o chybu, můžete se odvolat. Požádejte o kontrolu porušení podmínek.

Můžete také požádat o kontrolu obsahu, který zřejmě porušuje naše zásady.


 

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka