ตัวค้นหาเครื่องมือสำหรับเอกสาร ชีต และสไลด์

ใน Google เอกสาร, ชีต และสไลด์ คุณสามารถใช้ตัวค้นหาเครื่องมือที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ค้นหารายการและเครื่องมือในเมนู
 • ดูการดำเนินการที่แนะนำ ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการล่าสุดที่คุณทำในเอกสาร
 • รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณพิมพ์
 • เปิดใช้งาน "ค้นหาและแทนที่" หลังจากที่คุณป้อนเนื้อหาจากเอกสาร

ค้นหาเครื่องมือและฟีเจอร์

GIF การทำงานของตัวค้นหาเครื่องมือ

หากต้องการค้นหาเครื่องมือ ให้เลือกดำเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกค้นหา ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ
   รูปภาพแถบเครื่องมือชีต
 • หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ให้กดปุ่มต่อไปนี้พร้อมกัน
  • PC: ปุ่ม Alt และ /
  • Mac: ปุ่ม Option และ /
  • ChromeOS: ปุ่ม Alt และ /

รูปภาพการทำงานของเมนูค้นหาในแถบเครื่องมือ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก