Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Tworzenie i edytowanie raportów tabel przestawnych

Formatowanie i edytowanie raportu tabeli przestawnej

Po utworzeniu raportu tabeli przestawnej można w dowolnym momencie wrócić do jego formatowania lub edytowania. Aby dowiedzieć się, jak edytować zakres danych raportu tabeli przestawnej, zapoznać się z opcjami formatowania lub znaleźć instrukcje na temat sposobów kopiowania i wklejania raportu tabeli przestawnej, rozwiń jedną lub więcej z dostępnych poniżej opcji.

Edytowanie zakresu danych

Pola wyszczególnione w Edytorze raportów są zależne od wybranego zakresu danych tabeli przestawnej. Każdy nagłówek kolumny z wybranego zakresu danych zostanie wyświetlony w Edytorze raportów jako pole. Aby zmienić zakres danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij link edytuj zakres u góry Edytora raportów.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nowy zakres danych lub kliknij kartę zawierającą pełny zestaw danych i ręcznie wybierz nowy zakres komórek.

Obramowanie komórek, kolory i czcionki

W raportach tabel przestawnych dostępne są takie same opcje formatowania, jak w pozostałych arkuszach kalkulacyjnych. Oto kilka czynności, które można wykonać:

 • Zmiana rozmiaru czcionki
 • Zmiana koloru czcionki
 • Kursywa, pogrubienie lub podkreślenie
 • Wyrównanie tekstu
 • Dodanie obramowania komórek
 • Można zastosować formatowanie warunkowe, aby zmienić format komórki na podstawie reguł, które można dostosowywać.
Należy pamiętać, że wszystkie zmiany formatowania należy wprowadzać po ukończeniu dodawania i sortowania pól. Zmiany formatowania, w tym formatowanie warunkowe, nie zostaną zastosowane do nowych komórek w raporcie tabeli przestawnej.

Nagłówków wierszy i kolumn w raporcie nie można zmieniać, ponieważ są one wypełniane na podstawie pól dodanych do kategorii Wiersz i Kolumna. Aby wprowadzić zmianę, należy przejść do źródłowego arkusza kalkulacyjnego i dostosować nagłówek kolumny. Ta czynność spowoduje zmianę tytułów wszystkich odpowiednich pól w raporcie tabeli przestawnej.

Kopiowanie i wklejanie

Aby skopiować raport tabeli przestawnej do innego arkusza kalkulacyjnego lub karty arkusza, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować z raportu tabeli przestawnej.
 2. Zaznacz komórkę w lewym górnym rogu arkusza kalkulacyjnego lub arkusza, w którym chcesz wkleić raport.
 3. Z menu Edycja wybierz opcję Wklej tylko wartości.

Aby wkleić raport tabeli przestawnej do dokumentu lub prezentacji Google, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować z raportu tabeli przestawnej.
 2. Kliknij ikonę schowka internetowego na pasku narzędzi.

 3. Wybierz opcję Kopiuj zakres komórek (wiersze: N, kolumny: N).
 4. Kliknij ikonę schowka internetowego w dokumencie tekstowym lub prezentacji, do której chcesz wkleić raport.

Mary jest ekspertem od Dokumentów i Dysku a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Aby przesłać jej swoją opinię o tej stronie, wpisz ją poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?