สร้างและใช้ตาราง Pivot

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

ใช้ตาราง Pivot เพื่อจำกัดขอบเขตชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือดูความสัมพันธ์ระหว่างจุดข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น การใช้ตาราง Pivot เพื่อวิเคราะห์ว่าพนักงานขายคนใดสร้างรายได้สูงสุดในเดือนที่ระบุ

เพิ่มหรือแก้ไขตาราง Pivot

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลต้นฉบับที่ต้องการใช้ สำคัญ: แต่ละคอลัมน์จะต้องมีส่วนหัว
 3. คลิกข้อมูล จากนั้น ตาราง Pivot ในเมนูด้านบน คลิกชีตของตาราง Pivot ถ้ายังไม่ได้เปิด
 4. คลิกเพิ่มแล้วเลือกค่า ในแผงด้านข้างถัดจาก "แถว" หรือ "คอลัมน์"
  • หมายเหตุ: บางครั้งคุณจะเห็นตาราง Pivot ที่แนะนำตามข้อมูลที่เลือก หากต้องการเพิ่มตาราง Pivot ให้เลือกตาราง Pivot ในส่วน "แนะนำ"
 5. คลิกเพิ่ม จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการดูเหนือแถวหรือคอลัมน์ ในแผงด้านข้างถัดจาก "ค่า"
 6. คุณจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงรายการ การจัดเรียง การสรุป หรือการกรองข้อมูลได้ คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนหรือนำข้อมูลออก

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกตาราง Pivot
 3. เปลี่ยนหรือนำช่องออกในแผงด้านข้าง
  • หากต้องการย้ายช่อง ให้ลากช่องดังกล่าวไปยังหมวดหมู่อื่น
  • หากต้องการลบช่อง ให้คลิกนำออก นำออก
  • หากต้องการเปลี่ยนช่วงข้อมูลที่ใช้สำหรับตาราง Pivot ให้คลิกเลือกช่วงข้อมูล เลือกช่วงข้อมูล

หมายเหตุ: ตาราง Pivot จะรีเฟรชทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับที่ตารางดึงข้อมูลมาใช้

ดูรายละเอียดเซลล์

คุณจะดูแถวข้อมูลต้นฉบับของเซลล์ในตาราง Pivot ได้

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกตาราง Pivot
 3. ดับเบิลคลิกเซลล์ที่ต้องการดูในรายละเอียดมากขึ้น
 4. คุณจะเห็นชีตใหม่ที่มีข้อมูลต้นฉบับของเซลล์

Calculated fields with SUM or a custom formula

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกตาราง Pivot
 3. คลิกเพิ่ม จากนั้น คลิกช่องที่คำนวณในแผงด้านข้างถัดจาก "ค่า"
  • คํานวณค่าด้วยสูตร SUM: คลิก SUM ถัดจาก "สรุปโดย" 
  • คํานวณค่าด้วยสูตรที่กําหนดเอง: ป้อนสูตรในช่องที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกกำหนดเองถัดจาก "สรุปโดย" 
 4. คลิกเพิ่มที่ด้านขวาล่าง แล้วคอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: หากต้องการเขียนสูตรที่กําหนดเอง คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้ได้

 • คอลัมน์อื่นๆ เช่น =sum(Price)/counta(Product) โดยที่ "Price" และ "Product" คือช่องในตาราง Pivot หรือตารางที่มีอยู่ (ใช้งานได้ในชีตที่เชื่อมต่อ) 
 • ฟังก์ชันต่างๆ ของ Google ชีต

สําคัญ: หากใช้ค่าในช่องที่มีการเว้นวรรค โปรดใส่เครื่องหมายคำพูดที่ค่าเหล่านั้นในสูตรที่กําหนดเอง เช่น ="h sdf"

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false