Skapa och använda pivottabeller

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Du kan använda pivottabeller om du vill begränsa en stor datamängd eller se relationer mellan datapunkter. Du kan till exempel använda ett pivottabell för att analysera vilken säljare som genererat mest intäkt under en viss månad.

Lägga till eller redigera pivottabeller

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellerna med källdata som du vill använda. Viktigt: Varje kolumn måste ha en rubrik.
 3. På menyn högst upp klickar du på Data följt av Pivottabell. Klicka på arket med pivottabellen om det inte redan är öppet.
 4. I sidpanelen bredvid Rader eller Kolumner klickar du på Lägg till och väljer sedan ett värde.
  • Obs! Ibland ser du rekommenderade pivottabeller baserat på den data du väljer. Lägg till en pivottabell genom att välja en pivottabell under Förslag.
 5. I sidpanelen, bredvid Värden, klickar du på Lägg till och väljer sedan ett värde som du vill se över raderna eller kolumnerna.
 6. Du kan ändra hur data i listan sorteras, sammanfattas eller filtreras. Bredvid det du vill ändra klickar du på nedåtpilen Nedåtpil.

Ändra eller ta bort data

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Ändra eller ta bort fält i sidopanelen:
  • Flytta ett fält genom att dra det till en annan kategori.
  • Klicka på Ta bort Ta bort om du vill ta bort ett fält.
  • Om du vill ändra dataintervallet som används för pivottabellen klickar du på Välj data intervall Välj dataintervall.

Obs! Pivottabellen uppdateras varje gång du ändrar cellerna den hämtas från.

Visa cellinformation

Du kan titta på källdataraderna för en cell i en pivottabell.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Dubbelklicka på den cell du vill titta närmare på.
 4. Du ser ett nytt ark med cellens källdata.

Beräkna ett värde med en anpassad formel

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Klicka på Lägg till följt av Beräknat fält i sidopanelen bredvid Värden.
 4. Ange en formel i fältet som visas. Därefter klickar du på Anpassad bredvid Sammanfatta per.
  • Du kan använda andra kolumner för att skriva en formel. Du kan till exempel använda =sum(Pris)/counta(Produkt) där Pris och Produkt är fält i pivottabellen.
  • Du kan använda funktionerna i Google Kalkylark i din formel.
 5. Du ser en ny kolumn med namnet Beräknat fält 1.

Exempel

Kopiera

 

Relaterade artiklar

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?