Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Tworzenie i używanie tabel przestawnych

Przy użyciu tabel przestawnych możesz zawężać wybór z bardzo dużego zbioru danych i analizować relacje między punktami danych.

Dodawanie i edytowanie tabel przestawnych

 1. Otwórz Arkusze Google na komputerze.
 2. Otwórz arkusz kalkulacyjny zawierający dane, które chcesz umieścić w tabeli.
 3. Zaznacz komórki z danymi, których chcesz użyć.
  • Rozmieść te dane w kolumnach. Każda kolumna powinna zawierać jeden zbiór danych.
  • Wszystkie kolumny muszą mieć nagłówek.
 4. W menu kliknij Dane a następnie Tabela przestawna. Kliknij arkusz tabeli przestawnej, jeśli nie został jeszcze otwarty.
 5. Obok każdej kategorii w oknie „Edytor raportów” kliknij Dodaj pole i wybierz kolumnę, której chcesz użyć.
  • Tabela zawiera jeden wiersz lub jedną kolumnę dla każdej wartości w użytej kolumnie, nawet jeśli dana liczba jest w więcej niż jednej komórce.
  • Dane z kolumn użytych jako „Wartości” są posortowane w odpowiednich wierszach i kolumnach.
  • Jeśli do kategorii „Wartości” chcesz dodać pole obliczające wartości na podstawie formuły, kliknij Pole obliczeniowe i wpisz formułę.
  • „Filtry” umożliwiają ukrywanie danych, których nie chcesz pokazywać w tabeli.
 6. Możesz zmienić sposób pokazywania, sortowania, podsumowywania i filtrowania danych. Obok pozycji, którą chcesz zmienić, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 7. Aby formatować tabele przestawne, użyj przycisków na pasku narzędzi.

Zmienianie i usuwanie danych

 • Aby przenosić zbiory danych między kategoriami, przeciągaj je.
 • Aby usunąć zbiór danych z kategorii, kliknij Usuń.
 • Aby zmienić zakres danych stosowanych w tabeli przestawnej, kliknij Edytuj zakres.
 • Tabela przestawna jest odświeżana za każdym razem, gdy zmienisz wartości w komórkach źródłowych.

Mary jest ekspertem od Dokumentów i Dysku a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Aby przesłać jej swoją opinię o tej stronie, wpisz ją poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?