MARGINOFERROR-funktio

Tämä funktio laskee arvovälin ja luottamustason virhemarginaalin.

Esimerkkikäyttö

MARGINOFERROR(A1:A7; 0,95)

MARGINOFERROR(A1:C3; 0,99)

Syntaksi

MARGINOFERROR(väli, luottamustaso)

 • Väli: Virhemarginaalin laskennassa käytetty arvoväli.

 • Luottamustaso: Haluttu luottamusväli väliltä 0–1.

Huomioitavaa

 • Virhemarginaali on tilastollinen mittausmenetelmä, jonka avulla määritetään satunnaisen otoksen virheen määrä. 
  • Suuri virhemarginaali tarkoittaa, että yksittäisen otoksen parametrin arvio ei välttämättä vastaa koko otoksen parametria.
  • Virhemarginaali pienenee, kun otoksen koko kasvaa.
  • Kyselyissä, joissa vastausten vaihtelu on pienempää, on myös pienempi virhemarginaali.
 • Luottamustaso on todennäköisyys sille, että todellinen keskiarvo on otoksen virhemarginaalin keskiarvon ylä- tai alapuolella.
 • MARGINOFERROR(väli, luottamustaso) on yhtä kuin LUOTTAMUSVÄLI.T(1 – luottamusväli, KESKIHAJONTA(väli), LASKE(väli)).
 • Virhemarginaalin laskeminen sopii seuraaviin tarkoituksiin:
  •  Jatkuva normaalisti jaettava data.
  • Kyselyt, joissa on suuret otoskoot.

Esimerkkejä

  A
1 8
2 4
3 3
4 6
Keskiarvo 5,25
Kaava =MARGINOFERROR(A1:A4; 0,95)
MARGINOFERROR-tulos 3,528
Todennäköisyysväli [5,25 – 3,528; 5,25 + 3,528]

Alaraja

(Keskiarvo – MARGINOFERROR)

1,722

Yläraja

(Keskiarvo – MARGINOFERROR)

8,778

 

Lisätietoa

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko