ป้องกัน ซ่อน และแก้ไขแผ่นงาน

ป้องกันชีตหรือช่วง

หากไม่ต้องการให้ผู้อื่นเปลี่ยนเนื้อหาในสเปรดชีต คุณจะปกป้องเนื้อหาได้ แต่ไม่ควรใช้การตั้งค่านี้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากผู้คนจะยังพิมพ์ คัดลอก วาง นำเข้า และส่งออกสำเนาของสเปรดชีตที่มีการป้องกันได้ โปรดแชร์สเปรดชีตกับคนที่คุณไว้ใจเท่านั้น

เคล็ดลับ: หากไม่เห็น "ชีตและช่วงที่ป้องกันไว้" คุณอาจจะอยู่ในฟีเจอร์การแก้ไขไฟล์ Microsoft Office หากต้องการใช้การป้องกันชีตและช่วง ให้แปลงไฟล์เป็น Google ชีต ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์การแก้ไขไฟล์ Microsoft Office และวิธีแปลงไฟล์ Microsoft Office

ป้องกันช่วงหรือชีต

สําคัญ: เมื่อป้องกันชีต คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้

 • ล็อกการจัดรูปแบบของเซลล์และอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขค่าอินพุตได้ในขณะเดียวกัน
 • ป้องกันข้อมูลด้วยรหัสผ่าน
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกข้อมูล จากนั้น ป้องกันชีตและช่วง ช่องจะเปิดขึ้นมาทางขวา
 3. คลิกเพิ่มแผ่นงานหรือช่วง หรือคลิกการป้องกันที่มีอยู่เพื่อแก้ไข
 4. หากต้องการป้องกันช่วง ให้คลิกช่วง หากต้องการป้องกันชีต ให้คลิกแผ่นงาน
  • ช่วง: หากต้องการเปลี่ยนหรือป้อนช่วงที่คุณกำลังป้องกัน ให้คลิกไอคอนสเปรดชีตและไฮไลต์ช่วงในสเปรดชีต
  • แผ่นงาน: เลือกแผ่นงานที่จะป้องกัน หากต้องการยกเลิกการป้องกันเซลล์ชุดหนึ่ง ให้เลือกช่อง "ยกเว้นบางเซลล์"
 5. คลิกตั้งค่าสิทธิ์หรือเปลี่ยนสิทธิ์
 6. เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้จำกัดการแก้ไขดังนี้
  • หากต้องการแสดงคำเตือนเมื่อมีบุคคลทำการแก้ไข: เลือก "แสดงคำเตือนเมื่อแก้ไขช่วงนี้" วิธีนี้จะไม่ป้องกันการแก้ไข แต่ผู้ใช้จะเห็นข้อความขอให้ยืนยันว่าต้องการแก้ไขจริงๆ
  • หากต้องการเลือกผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขช่วงหรือชีตได้: เลือก "จำกัดคนที่แก้ไขช่วงนี้ได้" แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
   • คุณเท่านั้น: มีเพียงคุณเท่านั้น (และเจ้าของ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ) ที่มีสิทธิ์แก้ไขช่วงหรือชีตได้
   • โดเมนเท่านั้น: หากคุณใช้ Google ชีตสำหรับที่ทำงานหรือสถานศึกษา จะมีเพียงผู้ใช้ในโดเมนของคุณเท่านั้นที่แก้ไขช่วงหรือแผ่นงานได้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อทุกคนในโดเมนมีสิทธิ์แก้ไขสเปรดชีต
   • กำหนดเอง: มีเพียงคนที่คุณเลือกเท่านั้นที่จะแก้ไขช่วงหรือแผ่นงานได้
   • คัดลอกสิทธิ์จากอีกช่วง: ใช้สิทธิ์เดียวกับที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในชุดเซลล์หรือแผ่นงานอื่นมาใช้
 7. คลิกบันทึกหรือเสร็จสิ้น

หากต้องการดูเซลล์ที่มีการป้องกัน ให้คลิกดู จากนั้น แสดง จากนั้น ช่วงที่ป้องกันไว้ พื้นหลังจะปรากฏเป็นลายเส้นในเซลล์

ผู้ที่มีสิทธิ์ป้องกันช่วงหรือชีตได้
 • หากคุณเป็นเจ้าของสเปรดชีต: คุณจะเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนช่วงและแผ่นงานได้
 • หากคุณมีสิทธิ์แก้ไขสเปรดชีต: คุณจะเลือกผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขช่วงและแผ่นงานได้ แต่จะถอนสิทธิ์ของเจ้าของไม่ได้
 • หากคุณมีสิทธิ์ดูหรือแสดงความคิดเห็นในสเปรดชีต: คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แก้ไขสำเนาของชีตที่ป้องกันไว้
 • หากคุณมีสิทธิ์แก้ไข: คุณจะทำสำเนาของแผ่นงานที่มีการป้องกัน คัดลอกสมุดงาน หรืออัปโหลดเวอร์ชันใหม่ได้
 • หากคุณมีสิทธิ์ดู แต่แก้ไขไม่ได้: คุณจะทำสำเนาสเปรดชีตได้

นำการป้องกันออก

 1. ใน Google ชีต ให้คลิกข้อมูลจากนั้น ชีตและช่วงที่ป้องกันไว้
 2. คลิกยกเลิกในแผงด้านขวาที่ปรากฏขึ้นเพื่อดูช่วงทั้งหมดที่มีการป้องกันไว้
 3. ค้นหาการป้องกันที่ต้องการลบ จากนั้น คลิกลบ

ซ่อนชีตไม่ให้แสดง

คุณจะซ่อนแผ่นงานที่เก่าหรือเป็นตัวยึดตำแหน่งที่แผ่นงานอื่นใช้ในการคำนวณได้

การซ่อนแผ่นงานไม่เหมือนกับการป้องกันแผ่นงาน

 • เอดิเตอร์ทุกคนของสเปรดชีตจะเลิกซ่อนและดูแผ่นงานเหล่านี้ได้
 • แต่ผู้มีสิทธิ์อ่านสเปรดชีตจะไม่เห็นชีตที่ซ่อนอยู่ หากมีผู้ทำสำเนาสเปรดชีต ชีตจะยังคงซ่อนอยู่ แต่บุคคลดังกล่าวจะเลิกซ่อนชีตไม่ได้
ซ่อนหรือเลิกซ่อนชีต

หากต้องการซ่อนชีต ให้ทำดังนี้

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกแผ่นงานที่ต้องการซ่อน
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแท็บชีต
 4. คลิกซ่อนแผ่นงาน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ หากสเปรดชีตมีแผ่นงานเดียว

หากต้องการเลิกซ่อนชีต ให้ทำดังนี้

 1. คลิกดู จากนั้น แสดง [ชื่อ] หากสเปรดชีตไม่มีชีตที่ซ่อนอยู่ ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา
 2. เลือกแผ่นงานที่ไม่ต้องการซ่อนอีกต่อไป
 3. สเปรดชีตจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
นำเข้าและส่งออกสเปรดชีตที่มีชีตซ่อนอยู่

ระบบจะยังคงซ่อนแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ต่อไป หากคุณดำเนินการต่อไปนี้

 • ส่งออกสเปรดชีตเป็นไฟล์ .pdf, .xls หรือ .ods
 • นำเข้าสเปรดชีตในรูปแบบ .xls, .xlsx หรือ .ods
 • ส่งออกสเปรดชีตเป็น html ด้วยพารามิเตอร์ "/htmlview" โดยหากคุณใส่พารามิเตอร์หน้า (#gid=N) ใน URL แผ่นงานที่ซ่อนจะปรากฏขึ้น
 • เผยแพร่สเปรดชีต

แก้ไขชีต

เคล็ดลับ: คุณจะดําเนินการหลายรายการพร้อมกันกับหลายแท็บในชีตได้ เช่น

 • คัดลอก
 • ลบ
 • ทำสำเนา
 • ซ่อน
 • ย้ายแท็บ

หากต้องการดำเนินการหลายรายการพร้อมกัน ให้กด Shift บนแป้นพิมพ์ แล้วเลือกแท็บ and then คลิกการดําเนินการที่ต้องการ

คัดลอกชีต

คัดลอกแผ่นงานในสเปรดชีตได้ โดยอาจทำสำเนาในสเปรดชีตเดียวกันหรือในสเปรดชีตอื่นที่แยกจากกันก็ได้

หากต้องการคัดลอกแผ่นงานไปยังสเปรดชีตอื่น ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแท็บชีต
 2. คลิกคัดลอกไปยัง
 3. เลือกสเปรดชีตปลายทางจากรายการ
 4. คลิกเลือก

หากต้องการคัดลอกแผ่นงานในสเปรดชีต ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแท็บชีต
 2. คลิกทำสำเนา
 3. แผ่นที่เป็นสำเนาจะปรากฏในแท็บใหม่ถัดจากแผ่นงานต้นฉบับ
เรียงลำดับชีตใหม่

หากต้องการเปลี่ยนลำดับของแผ่นงานในสเปรดชีต ให้คลิกแล้วลากแท็บแผ่นงานไปยังลำดับที่ต้องการ

เปลี่ยนชื่อชีต

หากต้องการเปลี่ยนชื่อของแผ่นงานในสเปรดชีต ให้ดับเบิลคลิกข้อความในแท็บแผ่นงานแล้วพิมพ์ชื่อใหม่

ใส่สีให้แท็บชีต

ใส่สีให้แท็บแผ่นงานเพื่อแยกความแตกต่างได้แบบง่ายๆ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแท็บชีต
 2. คลิกเปลี่ยนสี
 3. เลือกสี
ลบชีต
 1. คลิกแผ่นงานที่ต้องการนำออก
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแท็บชีต
 3. คลิกลบ
 4. คลิกตกลง
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก