Skydda, dölja och redigera arbetsblad

Skydda ett arbetsblad eller intervall

Om du inte vill att andra ska ändra innehållet i ett kalkylark kan du skydda det. Detta bör inte användas som en säkerhetsåtgärd. Andra kan skriva ut, kopiera, klistra in samt importera och exportera kopior av ett skyddat kalkylark. Dela bara kalkylark med personer du litar på.

Tips! Om Skyddade arbetsblad och intervall inte visas befinner du dig sannolikt i Microsoft Office-redigering. Om du vill använda skydd för arbetsblad och intervall konverterar du filen till Google Kalkylark. Läs mer om redigering av Microsoft Office och hur du konverterar Microsoft Office-filer.

Skydda ett intervall eller arbetsblad

Viktigt! När du skyddar ett arbetsblad kan du inte:

 • Låsa formatering av celler samtidigt som du tillåter användarna att redigera indatavärden
 • Skydda data med ett lösenord
 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Data följt av Skyddade arbetsblad och intervall. En ruta öppnas till höger.
 3. Klicka på Lägg till ett arbetsblad eller intervall eller klicka på ett befintligt skydd för att redigera det.
 4. Om du vill skydda ett intervall klickar du på Intervall. Om du vill skydda ett arbetsblad, klicka på arbetsblad.
  • Intervall: Om du vill ändra eller ange intervallet du skyddar klickar du på kalkylarksikonen och markerar intervallet i kalkylarket.
  • Arbetsblad: Välj ett arbetsblad som ska skyddas. Om du vill att en uppsättning celler ska vara oskyddade i ett arbetsblad markerar du rutan bredvid Utom vissa celler.
 5. Klicka på Ange behörigheter eller Ändra behörigheter.
 6. Välj hur du vill begränsa redigering:
  • Visa en varning när någon gör en ändring: Välj Visa en varning när du redigerar det här intervallet. Det blockerar inte andra från att redigera men de ser ett meddelande som ber dem att bekräfta om de verkligen vill göra en ändring.
  • Välj vem som kan redigera intervallet eller arbetsbladet: Välj Begränsa vem som kan redigera det här intervallet. Välj:
   • Bara du: Bara du (och ägaren om du inte är ägare) kan redigera intervallet eller arbetsbladet.
   • Bara domän: Om du använder Google Kalkylark för jobbet eller skolan kan enbart personer på domänen redigera intervallet eller arbetsbladet. Det här alternativet är bara tillgängligt när alla på din domän kan redigera kalkylarket.
   • Anpassad: Enbart personer som du väljer kan redigera intervallet eller arbetsbladet.
   • Kopiera behörigheter från ett annat intervall: Återanvänd samma behörigheter som du skapat för en annan uppsättning celler eller arbetsblad.
 7. Klicka på Spara eller Klar.

Om du vill se skyddade celler klickar du på Visa följt av Skyddade intervall. En randig bakgrund visas över cellerna.

Vem kan skydda ett intervall eller arbetsblad?
 • Om du äger ett kalkylark: Du kan bestämma vem som kan ändra intervall och arbetsblad.
 • Om du kan redigera ett kalkylark: Du kan bestämma vem som kan redigera intervall och arbetsblad men kan inte ta bort behörigheter från ägare.
 • Om du kan visa eller kommentera ett kalkylark: Du kan inte göra några ändringar.
Redigera en kopia av ett skyddat arbetsblad
 • Om du kan redigera: Du kan göra en kopia av det skyddade arbetsbladet, kopiera arbetsboken eller ladda upp en ny version.
 • Om du kan visa men inte redigera: Du kan göra en kopia av kalkylarket.

Ta bort skydd

 1. Klicka på Data följt av Skydda Kalkylark och intervall i ett Google-kalkylark.
 2. Klicka på Avbryt om du vill visa alla intervall med skydd.
 3. Leta reda på det skydd du vill radera följt av Klicka på Radera .

Dölja arbetsblad från vyn

Du kan dölja arbetsblad som är gamla eller är platshållare för beräkningar som används på andra arbetsblad.

Att dölja ett arbetsblad är inte detsamma som att skydda det.

 • Alla som har behörighet att redigera kalkylarket kan ta fram och visa arbetsbladen.
 • Personer med läsbehörighet kan inte se dolda arbetsblad. Om någon gör en kopia av kalkylarket förblir arbetsbladen dolda, men personen kan visa dem.
Dölja eller visa ett arbetsblad

Så här döljer du ett arbetsblad:

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på arbetsbladet du vill dölja.
 3. Klicka på nedåtpilen på arbetsbladets flik Nedåtpil.
 4. Klicka på Dölj arbetsblad. Det här alternativet visas bara om kalkylarket innehåller minst två arbetsblad.

Så här visar du ett arbetsblad:

 1. Klicka på Visa följt av Dolda arbetsblad. Det här alternativet är nedtonat om kalkylarket inte innehåller några dolda arbetsblad.
 2. Klicka på det arbetsblad som inte längre ska vara dolt.
 3. Kalkylarket visas igen.
Importera och exportera kalkylark med dolda arbetsblad

Dolda arbetsblad förblir dolda om du gör följande:

 • exporterar kalkylarket som en .pdf-, .xls- eller .ods-fil
 • importerar kalkylarket i .xls-, .xlsx- eller .ods-format
 • exporterar kalkylbladet till html med parametern /htmlview: om du inkluderar sidparametern (# id=N) i webbadressen visas det dolda arbetsbladet
 • publicerar kalkylarket.

Redigera arbetsblad

Tips! Du kan utföra massåtgärder på flera flikar i ett kalkylark, till exempel följande:

 • kopiera
 • radera
 • duplicera
 • dölja
 • flytta flikar.

Om du vill göra massåtgärder trycker du på Skift på tangentbordet och väljer flikarna and then klickar på den åtgärd du vill utföra.

Kopiera ett arbetsblad

Du kan kopiera ett arbetsblad i ett kalkylark. Kopior kan göras i samma kalkylark eller till ett separat kalkylark.

Så här kopierar du ett arbetsblad till ett annat kalkylark:

 1. Klicka på nedåtpilen på arbetsbladets flik Nedåtpil.
 2. Klicka på Kopiera till.
 3. Välj målkalkylarket i listan.
 4. Klicka på Välj.

Så här kopierar du ett arbetsblad i ett kalkylark:

 1. Klicka på nedåtpilen på arbetsbladets flik Nedåtpil.
 2. Klicka på Duplicera.
 3. En dubblett av arbetsbladet visas på en ny flik bredvid det ursprungliga arbetsbladet.
Ändra ordning på arbetsblad

Ändra ordning på arbetsbladen i ett kalkylark genom att klicka och dra en flik tills den hamnar där du vill ha den.

Byta namn på ett arbetsblad

Om du vill ändra namnet på ett arbetsblad i ett kalkylark dubbelklickar du på texten på fliken och anger det nya namnet.

Lägga till färg på en arbetsbladsflik

Lägg till färg på flikarna på arbetsbladet så att det blir lättare att skilja dem åt.

 1. Klicka på nedåtpilen på arbetsbladets flik Nedåtpil.
 2. Klicka på Ändra färg.
 3. Välj en färg.
Radera ett arbetsblad
 1. Klicka på det arbetsblad du vill ta bort.
 2. Klicka på nedåtpilen på arbetsbladets flik Nedåtpil.
 3. Klicka på Ta bort.
 4. Klicka på OK.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
35
false
false