Ochrona, ukrywanie i edytowanie arkuszy

Ochrona arkusza lub zakresu

Jeśli chcesz uniemożliwić innym zmienianie zawartości arkusza kalkulacyjnego, możesz włączyć jego ochronę. Ta funkcja nie stanowi jednak środka bezpieczeństwa. Inne osoby mogą drukować, importować i eksportować kopie chronionego arkusza, a także kopiować z niego zawartość i wklejać ją w innych miejscach. Udostępniaj arkusze kalkulacyjne tylko tym osobom, którym ufasz.

Wskazówka: jeśli nie widzisz opcji „Chronione arkusze i zakresy”, prawdopodobnie jesteś w trybie edytowania plików pakietu Microsoft Office. Aby korzystać z ochrony arkuszy i zakresów, przekonwertuj plik na format Arkuszy Google. Dowiedz się więcej o edytowaniu plików pakietu Microsoft Office i sposobie konwertowania plików pakietu Microsoft Office.

Ochrona arkusza lub zakresu

Ważne: gdy włączasz ochronę arkusza, nie możesz:

 • jednocześnie zablokować formatu komórek i zezwolić użytkownikom na edytowanie wartości wejściowych,
 • chronić danych hasłem.
 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google.
 2. Kliknij Dane a potem Chronione arkusze i zakresy. Po prawej stronie pojawi się nowy panel.
 3. Kliknij Dodaj arkusz lub zakres albo kliknij istniejący chroniony element, aby go edytować.
 4. Aby włączyć ochronę zakresu, kliknij Zakres. Aby włączyć ochronę arkusza, kliknij Arkusz.
  • Zakres: aby zmienić lub wskazać zakres, dla którego chcesz włączyć ochronę, kliknij ikonę arkusza kalkulacyjnego i zaznacz zakres w arkuszu.
  • Arkusz: wybierz arkusz, który ma być chroniony. Jeśli chcesz, aby określona grupa komórek w arkuszu była wyłączona z ochrony, zaznacz pole wyboru obok „Z wyjątkiem niektórych komórek”.
 5. Kliknij Ustaw uprawnienia lub Zmień uprawnienia.
 6. Wybierz sposób ograniczenia praw do edycji:
  • Aby pokazać komunikat z ostrzeżeniem, jeśli ktoś zmieni chroniony element: wybierz „Pokaż ostrzeżenie podczas edytowania tego zakresu”. Ten sposób nie blokuje innym osobom możliwości edytowania arkusza, otrzymują oni jednak komunikat z prośbą o potwierdzenie, czy na pewno chcą wprowadzić zmiany.
  • Aby wskazać osoby, które mogą zmieniać zakres lub arkusz: wybierz „Określ, kto może edytować ten zakres”. Wybierz:
   • Tylko Ty: tylko Ty (i właściciel, jeśli jest to inna osoba) możesz edytować dany zakres lub arkusz.
   • Tylko domena: jeśli używasz Arkuszy Google w pracy lub szkole, uprawnienia do edytowania zakresu lub arkusza mają wyłącznie użytkownicy należący do Twojej domeny. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że uprawnienia do edycji arkusza mają wszyscy użytkownicy w domenie.
   • Niestandardowe: edytować dany zakres lub arkusz mogą tylko wybrane przez Ciebie osoby.
   • Kopiuj uprawnienia z innego zakresu: ta opcja pozwala ponownie wykorzystać uprawnienia ustawione dla innego zestawu komórek lub arkusza.
 7. Kliknij Zapisz lub Gotowe.

Aby wyświetlić chronione komórki, kliknij Widok a potem Zakresy chronione. W komórkach pojawi się prążkowane tło.

Kto może włączać ochronę zakresów i arkuszy
 • Jeśli jesteś właścicielem arkusza kalkulacyjnego: możesz określić, kto ma uprawnienia do stosowania ochrony zakresów i arkuszy.
 • Jeśli możesz edytować arkusz kalkulacyjny: możesz określać, kto ma uprawnienia do edytowania zakresów i arkuszy, ale nie możesz odbierać takich uprawnień właścicielom pliku.
 • Jeśli możesz wyświetlać lub komentować arkusz kalkulacyjny: nie możesz zmieniać tych ustawień.
Edytowanie kopii chronionego arkusza
 • Jeśli masz uprawnienia do edycji: możesz utworzyć kopię chronionego arkusza, skopiować skoroszyt i przesłać nową wersję.
 • Jeśli masz uprawnienia do wyświetlania, ale nie do edytowania: możesz utworzyć kopię arkusza kalkulacyjnego.

Usuwanie zabezpieczenia

 1. W Arkuszach Google kliknij Dane a potem Chroń arkusze i zakresy.
 2. Aby w panelu wyświetlonym po prawej stronie zobaczyć wszystkie zakresy z zabezpieczeniami, kliknij Anuluj.
 3. Znajdź zabezpieczenie, które chcesz usunąć a potem kliknij Usuń .

Ukrywanie arkuszy

Możesz ukryć arkusze, które są stare lub zawierają obliczenia używane w innych arkuszach.

Ukrycie arkusza różni się od ochrony arkusza.

 • Każdy redaktor arkusza kalkulacyjnego może wyświetlić ukryty arkusz i zobaczyć jego zawartość.
 • Osoby bez uprawnień do edytowania nie mogą wyświetlać ukrytych arkuszy. Jeśli ktokolwiek utworzy kopię arkusza kalkulacyjnego, to ukryte arkusze pozostaną niewidoczne w tej kopii i nie będzie można ich wyświetlić.
Ukrywanie i wyświetlanie arkuszy

Aby ukryć arkusz:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google.
 2. Kliknij arkusz, który chcesz ukryć.
 3. Na karcie arkusza, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Kliknij Ukryj arkusz. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli w arkuszu kalkulacyjnym jest tylko jeden arkusz.

Aby wyświetlić ukryty arkusz:

 1. Kliknij Widok a potem Ukryte arkusze. Jeśli arkusz kalkulacyjny nie zawiera żadnych ukrytych arkuszy, ta opcja jest wyszarzona.
 2. Kliknij ukryty arkusz, który chcesz wyświetlić.
 3. Arkusz kalkulacyjny pojawi się ponownie.
Importowanie i eksportowanie arkuszy kalkulacyjnych z ukrytymi arkuszami

Ukryte arkusze pozostają niewidoczne, gdy:

 • wyeksportujesz arkusz kalkulacyjny do pliku .pdf, .xls lub .ods;
 • zaimportujesz arkusz kalkulacyjny w formacie .xls, .xlsx lub .ods;
 • wyeksportujesz arkusz kalkulacyjny do formatu html przy użyciu parametru „/htmlview”, bo ukryte arkusze są wyświetlane w przypadku użycia w adresie URL parametru strony (#gid=N);
 • opublikujesz arkusz kalkulacyjny.

Edytowanie arkuszy

Wskazówka: możesz wykonywać działania zbiorcze na wielu kartach arkusza. Te działania to między innymi:

 • kopiowanie,
 • usuwanie,
 • duplikowanie,
 • ukrywanie,
 • przenoszenie kart.

Aby wykonać działanie zbiorcze, na klawiaturze naciśnij Shift, wybierz karty and then kliknij działanie, które chcesz wykonać.

Kopiowanie arkusza

Możesz skopiować dowolny arkusz w arkuszu kalkulacyjnym. Takie kopie możesz utworzyć w tym samym lub innym arkuszu kalkulacyjnym.

Aby skopiować arkusz do innego arkusza kalkulacyjnego:

 1. Na karcie arkusza, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 2. Kliknij Kopiuj do.
 3. Wybierz na liście docelowy arkusz kalkulacyjny.
 4. Kliknij Wybierz.

Aby skopiować arkusz w arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Na karcie arkusza, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 2. Kliknij Duplikuj.
 3. Duplikat arkusza pojawi się w nowej karcie obok oryginału.
Zmienianie kolejności arkuszy

Aby zmienić kolejność arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij i przeciągnij kartę arkusza w odpowiednie miejsce.

Zmienianie nazwy arkusza

Aby zmienić nazwę arkusza w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij dwukrotnie tekst na karcie arkusza, a następnie wpisz nową nazwę.

Dodawanie koloru do karty arkusza

Dodawaj kolory do kart arkuszy, aby z łatwością je rozróżniać.

 1. Na karcie arkusza, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 2. Kliknij ikonę zmiany koloru .
 3. Wybierz kolor.
Usuwanie arkusza
 1. Kliknij arkusz, który chcesz usunąć.
 2. Na karcie arkusza, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Usuń.
 4. Kliknij OK.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false
false