Ochrona, ukrywanie i edytowanie arkuszy

Ochrona arkusza lub zakresu

Aby włączyć ochronę arkusza lub zakresu, użyj Arkuszy Google na komputerze.

Ukrywanie arkuszy

Możesz ukryć arkusze, które są stare lub zawierają obliczenia używane w innych arkuszach.

Ukrycie arkusza różni się od ochrony arkusza. Każdy redaktor arkusza kalkulacyjnego może wyświetlić ukryty arkusz i zobaczyć jego zawartość. Osoby bez uprawnień do edytowania nie mogą wyświetlać ukrytych arkuszy.

Ukrywanie i wyświetlanie arkuszy

Aby ukryć arkusz:

 1. Otwórz plik w aplikacji Arkusze Google.
 2. Kliknij arkusz, który chcesz ukryć.
 3. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Kliknij Ukryj. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli w arkuszu kalkulacyjnym jest tylko jeden arkusz.
 5. Arkusz zostanie ukryty.

Aby wyświetlić ukryty arkusz:

 1. W lewym dolnym rogu kliknij menu.
 2. Kliknij nazwę ukrytego arkusza, który chcesz wyświetlić.
 3. Ten arkusz pojawi się u dołu arkusza kalkulacyjnego.

Jeśli Ty, osoby przeglądające lub redaktorzy arkusza kalkulacyjnego skopiujecie go, to ukryte arkusze pozostają niewidoczne w kopii i nie można ich wyświetlić.

Importowanie i eksportowanie arkuszy kalkulacyjnych z ukrytymi arkuszami

Ukryte arkusze pozostają niewidoczne, gdy:

 • wyeksportujesz arkusz kalkulacyjny do pliku .pdf, .xls lub .ods;
 • zaimportujesz arkusz kalkulacyjny w formacie .xls, .xlsx lub .ods.

Edytowanie arkuszy

Kopiowanie arkusza

Aby skopiować arkusz w arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Otwórz plik w aplikacji Arkusze Google.
 2. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Powiel.
Zmienianie kolejności arkuszy

Aby zmienić kolejność arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Otwórz plik w aplikacji Arkusze Google.
 2. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Przenieś w lewo lub Przenieś w prawo.
Zmienianie nazwy arkusza

Aby zmienić nazwę arkusza w arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Otwórz plik w aplikacji Arkusze Google.
 2. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Zmień nazwę.
 4. Wpisz nową nazwę i kliknij OK.
Dodawanie koloru do karty arkusza

Dodawaj kolory do kart arkuszy, aby z łatwością je rozróżniać.

 1. Otwórz plik w aplikacji Arkusze Google.
 2. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Kolor karty.
 4. Kliknij kolor, a następnie kliknij arkusz, aby kontynuować jego edytowanie.
Usuwanie arkusza
 1. Otwórz plik w aplikacji Arkusze Google.
 2. Na karcie arkusza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij Usuń. Arkusz zostanie usunięty.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?