Przypisywanie zadań w Dokumentach Google

Zadania w Dokumentach są dostępne tylko na odpowiednich kontach służbowych lub szkolnych. Obecnie nie korzystasz z takiego konta. Dowiedz się więcej o kontach służbowych i szkolnych.

Zaloguj się na konto służbowe

Jeśli korzystasz z Dokumentów Google na odpowiednim koncie służbowym lub szkolnym, możesz przypisywać zadania sobie lub innym użytkownikom w Twojej domenie. Zadania, które przypiszesz użytkownikowi, pojawią się na jego osobistej Liście zadań. Więcej informacji o korzystaniu z udostępnionych zadań

Przypisywanie zadania w Dokumentach Google

 1. Otwórz plik w aplikacji Dokumenty Google.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj.
 3. Kliknij ekran w miejscu, w którym chcesz dodać listę.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij Listy Lista punktowana.
 5. Kliknij Lista kontrolna .
 6. Wpisz zadanie na liście kontrolnej.
 7. Po lewej stronie listy kontrolnej kliknij Dodaj do Listy zadań .
 8. W polu „Przypisana osoba” wpisz nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać zadanie.
  1. Możesz przypisać zadanie sobie lub innym użytkownikom w Twojej domenie.
 9. Opcjonalnie: aby ustawić datę wykonania zadania, kliknij Dodaj datę i wybierz datę w kalendarzu.
 10. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj Znacznik wyboru.

Ważne:

 • Gdy przypiszesz zadanie innej osobie, otrzyma ona e-maila z powiadomieniem zawierającego Twój adres e-mail. Osoba ta może wyświetlić zadanie na własnej Liście zadań lub w Kalendarzu Google, jeśli ma ono ustawioną datę. Więcej informacji o udostępnionych zadaniach
 • Anonimowi użytkownicy nie mogą przypisywać ani edytować zadań w plikach Dokumentów Google.

Wyświetlanie i edytowanie zadania w Dokumentach

 1. Otwórz dokument z przypisanymi zadaniami w aplikacji Dokumenty Google.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj.
 3. Kliknij awatar przypisanej osoby po lewej stronie przypisanego elementu listy kontrolnej.
  • Wskazówka: jeśli zadanie zostało ukończone, jego nazwa będzie przekreślona.
 4. U dołu kliknij Edytuj Edytuj.
  • Jeśli zmienisz użytkownika, któremu przypisano zadanie, zarówno on, jak i osoba przypisana wcześniej, otrzymają e-maila z powiadomieniem.
 5. Opcjonalnie: możesz też kliknąć Otwórz w Liście zadań Otwórz w nowym okienku (wydzielonym) , aby edytować zadanie w aplikacji Lista zadań.

Oznaczanie zadania jako ukończonego w Dokumentach

 1. Otwórz dokument z przypisanymi zadaniami w aplikacji Dokumenty Google.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj.
 3. Znajdź przypisany element listy kontrolnej.
 4. Kliknij pole wyboru w dokumencie.
  • Jeśli zadanie zostanie oznaczone jako ukończone w dokumencie, będzie wyświetlane jako ukończone na osobistej Liście zadań osoby, której zostało przypisane. Otrzyma ona również e-maila z powiadomieniem.

Usuwanie zadania w Dokumentach

 1. Otwórz dokument z przypisanymi zadaniami w aplikacji Dokumenty Google.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj.
 3. Kliknij awatar przypisanej osoby po lewej stronie przypisanego elementu listy kontrolnej.
 4. U dołu kliknij Usuń Usuń a potem Potwierdź.

Wskazówki:

 • Zadanie usunięte z dokumentu nie będzie widoczne na Liście zadań osoby, której zostało przypisane. Jeśli zadanie nie zostało jeszcze ukończone, przypisana do niego osoba otrzyma e-maila z powiadomieniem.
 • Jeżeli element listy kontrolnej zostanie usunięty z dokumentu, ale zadanie nie zostanie wcześniej usunięte, będzie ono nadal widoczne na Liście zadań osoby, której zostało przypisane.

Zarządzanie aktualizacjami zadań w Dokumentach

Na ikonie po lewej stronie elementu listy kontrolnej może pojawić się niebieska kropka. Może się tak zdarzyć, gdy:

 • ktoś zaktualizuje element listy kontrolnej w dokumencie, ale nie zaktualizuje zadania;
 • osoba, której przypisano zadanie, zaktualizuje jego tytuł w Liście zadań, ale nie zaktualizuje tekstu listy kontrolnej w dokumencie;
 • użytkownik przywróci dokument do starszej wersji.

Aby rozwiązać problem i usunąć niebieską kropkę:

 1. Kliknij zadanie z niebieską kropką.
 2. W prawym dolnym rogu wyskakującego okienka kliknij Aktualizuj.

Wskazówka: niebieska kropka może również pojawić się na ikonie zadania w sytuacji, gdy przypisana osoba zaktualizuje lub usunie zadanie na swojej Liście zadań, ale nie ma uprawnień do edycji dokumentu.

 1. Aby rozwiązać ten problem, kliknij niebieską kropkę i wybierz Tak.
 2. Aby zapobiec takiej sytuacji, zadbaj o to, by przypisana osoba miała uprawnienia do edycji dokumentu.

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne