Przypisywanie zadań w Dokumentach Google

Zadania w Dokumentach są dostępne tylko na odpowiednich kontach służbowych lub szkolnych. Obecnie nie korzystasz z takiego konta. Dowiedz się więcej o kontach służbowych i szkolnych.

Zaloguj się na konto służbowe

Jeśli korzystasz z Dokumentów Google na odpowiednim koncie służbowym lub szkolnym, możesz przypisywać zadania sobie lub innym użytkownikom w Twojej domenie. Zadania, które przypiszesz użytkownikowi, pojawią się na jego osobistej Liście zadań. Więcej informacji o korzystaniu z udostępnionych zadań

Przypisywanie zadania w Dokumentach Google

 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google na komputerze.
 2. W dokumencie wpisz @task i naciśnij Enter.
 3. W wyskakującym okienku wpisz zadanie.
  1. Możesz też tworzyć zadania na podstawie listy kontrolnej.
   1. Wybierz opcję:
    • Kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane a potem Lista kontrolna.
    • W dokumencie wpisz @checklist i naciśnij Enter.
   2. Wpisz zadanie na liście kontrolnej.
   3. Po lewej stronie listy kontrolnej kliknij Dodaj do Listy zadań . Pojawi się wyskakujące okienko.
 4. W polu „Przypisana osoba” wpisz nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać zadanie.
  • Możesz przypisać zadanie sobie lub innym użytkownikom w Twojej domenie.
 5. Opcjonalnie: aby ustawić datę wykonania zadania, kliknij Data i wybierz datę w kalendarzu.
 6. Aby przypisać zadanie, kliknij Dodaj.

Ważne:

 • Gdy przypiszesz zadanie innej osobie, otrzyma ona e-maila z powiadomieniem zawierającego Twój adres e-mail. Osoba ta może wyświetlić zadanie na własnej Liście zadań lub w Kalendarzu Google, jeśli ma ono ustawioną datę. Więcej informacji o udostępnionych zadaniach
 • Anonimowi użytkownicy nie mogą przypisywać ani edytować zadań w plikach Dokumentów Google.

Wyświetlanie i edytowanie zadania w Dokumentach

 1. W Dokumentach Google otwórz dokument z przypisanymi zadaniami.
  • Aby wyświetlić wszystkie przypisane zadania w dokumencie, kliknij Narzędzia a potem Lista zadań. Zadania będą widoczne po prawej stronie ekranu. Aby przewinąć do zadania w dokumencie, kliknij je.
 2. Najedź kursorem na ikonę po lewej stronie przypisanego elementu listy kontrolnej.
  • Jeśli zadanie zostało ukończone, jego nazwa będzie przekreślona.
 3. Aby edytować zadanie:
  • Tytuł: wpisz tekst elementu listy kontrolnej i naciśnij Tab, aby go zaktualizować. 
  • Przypisana osoba lub data wykonania zadania: w lewym dolnym rogu karty zadania kliknij Edytuj.
   • Jeśli zmienisz użytkownika, któremu przypisano zadanie, zarówno on, jak i osoba przypisana wcześniej, otrzymają e-maila z powiadomieniem. 

Oznaczanie zadania jako ukończonego w Dokumentach

 1. W Dokumentach Google otwórz dokument z przypisanymi zadaniami.
 2. Znajdź przypisany element listy kontrolnej.
 3. Kliknij pole wyboru w dokumencie.
  • Jeśli zadanie zostanie oznaczone jako ukończone w dokumencie, będzie wyświetlane jako ukończone na osobistej Liście zadań osoby, której zostało przypisane. Otrzyma ona również e-maila z powiadomieniem.

Usuwanie zadania w Dokumentach

 1. W Dokumentach Google otwórz dokument z przypisanymi zadaniami.
 2. Wskaż kursorem ikonę po lewej stronie przypisanego elementu listy kontrolnej.
 3. Kliknij Usuń Usuń a potem Potwierdź.

Wskazówki:

 • Zadanie usunięte z dokumentu nie będzie widoczne na Liście zadań osoby, której zostało przypisane. Jeśli zadanie nie zostało jeszcze ukończone, przypisana do niego osoba otrzyma e-maila z powiadomieniem.
 • Jeżeli element listy kontrolnej zostanie usunięty z dokumentu, ale zadanie nie zostanie wcześniej usunięte, będzie ono nadal widoczne na Liście zadań osoby, której zostało przypisane. Aby wyświetlić i usunąć zadanie, kliknij Narzędzia a potem Lista zadań.

Zarządzanie aktualizacjami zadań w Dokumentach

Na ikonie po lewej stronie elementu listy kontrolnej może pojawić się niebieska kropka. Może się tak zdarzyć, gdy:

 • ktoś zaktualizuje element listy kontrolnej w dokumencie, ale nie zaktualizuje zadania;
 • osoba, której przypisano zadanie, zaktualizuje jego tytuł w Liście zadań, ale nie zaktualizuje tekstu listy kontrolnej w dokumencie;
 • użytkownik przywróci dokument do starszej wersji.

Aby rozwiązać problem i usunąć niebieską kropkę:

 1. Najedź kursorem na zadanie z niebieską kropką.
 2. W prawym dolnym rogu wyskakującego okienka kliknij Aktualizuj.

Wskazówka: niebieska kropka może również pojawić się na ikonie zadania w sytuacji, gdy przypisana osoba zaktualizuje lub usunie zadanie na swojej Liście zadań, ale nie ma uprawnień do edycji dokumentu.

 • Aby rozwiązać ten problem, wskaż niebieską kropkę i kliknij Tak.
 • Aby zapobiec takiej sytuacji, zadbaj o to, by przypisana osoba miała uprawnienia do edycji dokumentu.

Zmienianie powiadomień o zadaniach

Możesz wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać w związku z zadaniami w dokumencie.

 1. Na komputerze otwórz plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Otwórz historię komentarzy Otwórz komentarze.
 3. Kliknij Ustawienia powiadomień .
 4. Wybierz, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia.
  • Wszystkie komentarze i zadania: gdy jakieś zadanie zostanie utworzone lub zmienione.
  • Komentarze i zadania dla Ciebie: gdy inni użytkownicy odpowiedzą na zadania lub komentarze, do których Cię dodano.
  • Brak: nie będziesz dostawać żadnych powiadomień o komentarzach i zadaniach w tym pliku.

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne