Använda Markdown i Google Dokument, Presentationer och Teckningar

Du kan använda Markdown för att snabbt lägga till formateringselement i Google Dokument, Presentationer och Teckningar. Med Markdown kan du formatera text som ska läggas till:

 • Kursiv 
 • Fet
 • Genomstruken
 • Länkar

I Google Dokument kan du även använda Markdown för att skapa olika rubriker.

Aktivera eller inaktivera Markdown

 1. Öppna en fil i Google Dokument, Google Presentationer eller Google Teckningar på datorn.
 2. Gå till Verktygföljt avInställningar.
 3. Markera/avmarkera kryssrutan bredvid Identifiera Markdown automatiskt.

Kursiv, fet och genomstruken text med Markdown

 • Om du vill formatera text som kursiv anger du en asterisk eller ett understreck.
 • Om du vill formatera text som fetstil omger du den med två asterisker eller understreck.
 • Om du vill formatera text som kursiv och fet omger du den med tre asterisker eller understreck.
 • Om du vill formatera som genomstruken omger du den med ett tilde-tecken.

Text i Markdown

Så visas den

Den här texten är _kursiv_. 

Den här texten är *kursiv*.

Den här texten är kursiv.

Den här texten är __fet__. 

Den här texten är **fet**.

Den här texten är fet.

Den här texten är ___kursiv och fet___. 

Den här texten är ***kursiv och fet***.

Den här texten är kursiv och fet.

Den här texten är ~genomstruken~.

Den här texten är genomstruken.

Lägga till länkar med Markdown

Så här skapar du en länk med Markdown: 

 1. Skriv den länkade texten inom hakparentes (exempelvis [Google Dokument]).
 2. Efter den texten inom hakparentes skriver du webbadressen inom parentes (exempelvis (https://docs.google.com/document/)).
  • Viktigt! Lägg inte till ett blanksteg mellan texten inom hakparentes och webbadressen inom parentes.

Text i Markdown

Så visas den

Öppna en fil i [Google Dokument](https://docs.google.com/document/).

Öppna en fil i Google Dokument.

Skapa rubriker med Markdown i Google Dokument

Om du använder Google Dokument kan du även använda Markdown för att skapa upp till sex olika rubriker.

Så här skapar du en rubrik:

 1. Börja i början av ett stycke.
 2. Lägg till nummertecken (#) framför rubriktexten. Antalet nummertecken du använder motsvarar rubriknivån.
  • Om du till exempel vill skapa rubrik 2 använder du två nummertecken (exempelvis ## Min rubrik).
 3. Skriv rubriktexten.
  • Viktigt! Det måste finnas ett blanksteg mellan nummertecknen och rubriktexten.

Text i Markdown

Så visas den

# Rubrik 1

Rubrik 1

## Rubrik 2

Rubrik 2

### Rubrik 3

Rubrik 3

#### Rubrik 4

Rubrik 4

##### Rubrik 5

Rubrik 5

###### Rubrik 6

Rubrik 6

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
35
false
false