Používání Markdownu v Dokumentech, Prezentacích a Nákresech Google

Pomocí Markdownu můžete do Dokumentů, Prezentací a Nákresů Google rychle přidávat prvky formátování. Pomocí Markdownu můžete do formátu textu přidávat:

 • kurzívu,
 • tučné písmo,
 • přeškrtnuté písmo,
 • odkazy.

V Dokumentech Google můžete také pomocí Markdownu vytvářet různé nadpisy.

Zapnutí a vypnutí Markdownu

 1. V počítači otevřete soubor v Dokumentech Google, Prezentacích Google nebo Nákresech Google.
 2. Přejděte na Nástroje a pak Předvolby.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky detekovat Markdown.

Nastavení kurzívy, tučného a přeškrtnutého textu pomocí Markdownu

 • Pokud chcete formát textu nastavit na kurzívu, před a za text vložte jednu hvězdičku nebo podtržítko bez mezery.
 • Pokud chcete formát textu nastavit na tučné písmo, před a za text vložte dvě hvězdičky nebo podtržítka bez mezery.
 • Pokud chcete formát textu nastavit na kurzívu a tučné písmo, před a za text vložte tři hvězdičky nebo podtržítka bez mezery.
 • Pokud chcete formát textu nastavit na přeškrtnuté písmo, před a za text vložte jednu vlnovku (~) bez mezery.

Text v Markdownu

Jak se zobrazí

Tento text je _kurzívou_.

Tento text je *kurzívou*.

Tento text je kurzívou.

Tento text je __tučně__.

Tento text je **tučně**.

Tento text je tučně.

Tento text je ___kurzívou a tučně___.

Tento text je ***kurzívou a tučně***.

Tento text je kurzívou a tučně.

Tento text je ~přeškrtnutý~.

Tento text je přeškrtnutý.

Přidání odkazů pomocí Markdownu

Odkaz pomocí Markdownu vytvoříte takto:

 1. Zadejte text v hranatých závorkách (např. [Dokumenty Google]).
 2. Za text v hranatých závorkách uveďte adresu URL v kulatých závorkách (např. (https://docs.google.com/document/)).
  • Důležité: Mezi text v hranatých závorkách a adresu URL v kulatých závorkách nedávejte mezeru.

Text v Markdownu

Jak se zobrazí

Otevřete soubor v [Dokumentech Google](https://docs.google.com/document/).

Otevřete soubor v Dokumentech Google.

Vytváření nadpisů pomocí Markdownu v Dokumentech Google

V Dokumentech Google můžete pomocí Markdownu vytvořit až šest různých nadpisů.

Pokud chcete vytvořit nadpis:

 1. Začněte na začátku odstavce.
 2. Před text nadpisu přidejte znaky #. Počet znaků #, který použijete, odpovídá úrovni nadpisu.
  • Pokud například chcete vytvořit nadpis 2, použijte dva znaky # (např. ## Můj nadpis).
 3. Napište text nadpisu.
  • Důležité: Mezi znak(y) # a nadpis přidejte mezeru.

Text v Markdownu

Jak se zobrazí

# Nadpis 1

Nadpis 1

## Nadpis 2

Nadpis 2

### Nadpis 3

Nadpis 3

#### Nadpis 4

Nadpis 4

##### Nadpis 5

Nadpis 5

###### Nadpis 6

Nadpis 6

Související články

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka