Thêm tiêu đề, đề mục nhỏ hoặc mục lục vào tài liệu

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Bạn có thể sắp xếp tài liệu bằng các kiểu văn bản như tiêu đề, đề mục nhỏ và mục lục. Bạn có thể thay đổi phông chữ và kích thước của kiểu văn bản cũng như đặt các kiểu của bạn làm kiểu mặc định.

Thêm, thay đổi hoặc xóa mục lục

Bạn có thể xem cấu trúc tài liệu bằng mục lục. Mỗi mục trong mục lục liên kết tới tiêu đề hoặc tựa đề tài liệu của bạn.

Thêm hoặc xóa mục lục
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Nhấp vào nơi bạn muốn tạo mục lục.
 3. Nhấp vào phần Chèn sau đó Mục lục.
 4. Chọn cách hiện mục lục mà bạn muốn.

Để xóa mục lục, hãy nhấp chuột phải và nhấp vào phần Xóa mục lục.

Chỉnh sửa mục lục

Mục lục phản ánh tiêu đề và đề mục nhỏ trong tài liệu.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Thêm đề mục nhỏ trong tài liệu.
 3. Nhấp vào biểu tượng Làm mới Làm mới. Thay đổi sẽ cập nhật trong mục lục của bạn.

Tạo tiêu đề hoặc tựa đề

Thay đổi kiểu văn bản
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn.
 4. Nhấp vào một kiểu văn bản:
  • Văn bản thường
  • Tựa đề
  • Phụ đề
  • Tiêu đề 1-6
 5. Nhấp vào Áp dụng ‘kiểu văn bản.'
Sử dụng kiểu văn bản tùy chỉnh
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Chọn văn bản có kiểu mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Văn bản thường hoặc Đề mục nhỏ 1-6 sau đóCập nhật 'Tiêu đề' để khớp.
 4. Tất cả văn bản trong tài liệu của bạn có cùng loại văn bản, như "Đề mục nhỏ 4" hoặc "Văn bản thường" sẽ được cập nhật để khớp với lựa chọn ban đầu của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi kiểu của văn bản thường, phông chữ tiêu đề cũng sẽ thay đổi thành kiểu mới.

Đặt và thay đổi kiểu mặc định

Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.

 • Đặt kiểu mặc định: Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Tùy chọn sau đó Lưu làm kiểu mặc định của tôi.
 • Áp dụng kiểu mặc định: Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Tùy chọn sau đó Sử dụng kiểu mặc định của tôi.
 • Khôi phục về kiểu ban đầu của Google: Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Tuỳ chọn sau đó Đặt lại kiểu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false