Zwiększanie wydajności Arkuszy

Możesz zwiększyć wydajność Arkuszy Google i przyspieszyć obliczenia.

Przeprowadzanie obliczeń w Arkuszach Google

Z Arkuszy Google można korzystać bez połączenia z internetem. Zmiany są zapisywane w przeglądarce, a następnie wysyłane do Google. Oznacza to, że nawet gdy jesteś offline, możesz korzystać z Arkuszy Google.  

Gdy wprowadzasz zmiany, Arkusze Google wykonują obliczenia w tle. Gdy wprowadzasz zmiany lub gdy robią to inni współpracownicy, w prawym górnym rogu może pojawiać się zielony pasek ładowania. Ten pasek postępu informuje, że Arkusze Google działają i możesz kontynuować wprowadzanie zmian. Zielony pasek ładowania może być na przykład widoczny przy pierwszym wczytaniu arkusza lub przy obliczaniu formuły.

Pasek postępu może się też pojawić, gdy współpracownik wprowadza zmiany lub gdy w tle działa automatyczny skrypt. Pasek postępu to tylko informacja o działaniu i aktualizowaniu aplikacji. Nie musisz czekać na zakończenie tego działania. 

Przy każdej modyfikacji komórki Arkusze sprawdzają formułę w tej komórce oraz wszystkie komórki zależne. Jeśli na przykład komórka B1 zawiera formułę =A1+1, a zawartość komórki A1 zmieni się na =2+2, Arkusze sprawdzą komórki A1 i B1. Nawet niewielka zmiana wartości w jednej komórce może wywołać liczne zmiany, których pełne obliczenie może chwilę potrwać.

Odwołania do powtórzonych wyrażeń podrzędnych

Jeśli powtórzysz to samo wyrażenie podrzędne, możesz je przenieść do oddzielnej komórki i odwoływać się do niej.

Zamiast powtarzać formułę SUM($A$2:$A$6) w każdej komórce, jak w przykładzie poniżej:

rozważ przeniesienie obliczeń do nowej komórki, a następnie odwołanie się do obliczonego wyniku. W przykładzie poniżej formuła SUM($A$2:$A$6) została przeniesiona do komórki B8, a pozostałe formuły po prostu odwołują się do komórki $B$8.

Wskazówka: niektórych funkcji, takich jak DZIŚ, TERAZ i LOS, należy używać z umiarem, ponieważ ich wartość stale się zmienia i musi być sprawdzana po każdej zmianie. W razie potrzeby umieść je w oddzielnych komórkach.

Korzystanie z kolumn pomocniczych przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i PODAJ.POZYCJĘ

Unikaj używania funkcji w zakresie i zagnieżdżania ich w argumencie zakresu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i PODAJ.POZYCJĘ. Te funkcje wyszukiwania są zoptymalizowane pod kątem prostych argumentów zakresu.

Wskazówki:

  • Zamiast używania formuły WYSZUKAJ.PIONOWO("klucz"; SORT(A1:B10; 1); 2) do porządkowania danych w zakresie A1:B10, kliknij Dane a potem Sortuj zakres.
  • Aby usunąć duplikaty bez używania funkcji UNIQUE, kliknij Dane a potem Czyszczenie danych a potem Usuń duplikaty.
  • Zamiast używać formuły PODAJ.POZYCJĘ(7; ARRAYFORMULA(DZIEŃ.TYG(G2:G4)); 0), przenieś funkcję ARRAYFORMULA do kolumny pomocniczej i zastosuj dopasowanie do tej kolumny.

Usuwanie reguł formatowania warunkowego

Możesz sprawdzić i usunąć niepotrzebne reguły formatowania warunkowego, które mogą spowalniać obliczenia.

  1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google.
  2. Zaznacz cały arkusz.
  3. U góry kliknij Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
  4. Po prawej stronie znajdź regułę, którą chcesz usunąć.
  5. Kliknij Usuń regułę Usuń

Jest to ważna optymalizacja, bo obliczanie przy formatowaniu warunkowym może być długotrwałe, a wszystkie reguły są stosowane do całego zakresu danych. W miarę zwiększania ilości danych rośnie więc liczba koniecznych obliczeń. Reguły formatowania warunkowego mogą się też duplikować lub zastępować się nawzajem. Usunięcie takich przypadków jest najlepszym sposobem na poprawę wydajności arkusza.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false
false