เพิ่มบันทึกการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

คุณสามารถแชร์บันทึกการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google ปฏิทินได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมจาก Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่แล้วใน Google เอกสารซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังกิจกรรม
 2. พิมพ์ "@" ในเอกสาร
 3. คลิกบันทึกการประชุมในเมนูป๊อปอัป
 4. ค้นหากิจกรรม
  1. เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์ "ถัดไป" เพื่อเลือกการประชุมครั้งถัดไปในปฏิทิน 
 5. เลือกกิจกรรม ระบบจะใส่รายละเอียดของกิจกรรมลงในบันทึกการประชุมไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้แนบไว้ในกิจกรรม
  • หากคุณเป็นผู้จัดการประชุม ป๊อปอัปจะแจ้งให้แชร์และแนบเอกสารกับกิจกรรม หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์และแนบ
  • หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม: ป๊อปอัปจะแจ้งให้คุณแชร์เอกสาร หากต้องการมอบสิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์ เอกสารไม่ได้แนบไว้กับกิจกรรม
เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมใหม่จาก Google ปฏิทิน
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรม
 3. ไม่บังคับ: ป้อนชื่อ เวลา ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ
 4. คลิกเพิ่มคําอธิบายหรือไฟล์แนบ จากนั้น สร้างบันทึกการประชุม จากนั้น บันทึก
  • ระบบจะแนบบันทึกการประชุมพร้อมรายละเอียดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าและแชร์กับผู้เข้าร่วม รวมถึงผู้เข้าร่วมนอกองค์กรของคุณ
เพิ่มไฟล์แนบและบันทึกในกิจกรรมที่มีอยู่จาก Google ปฏิทิน
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เพิ่มบันทึกการประชุม
   ระบบจะแนบบันทึกการประชุมที่ป้อนข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เมนู"" จากนั้นแนบเอกสาร
   บันทึกการประชุมที่เลือกไว้จะแนบไปกับกิจกรรมของคุณ
 3. บันทึกการประชุมจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ คลิกแชร์ทางด้านขวา
ดูข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการประชุม
 • เมื่อเพิ่มบันทึกการประชุมไปยังกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรากฏใน Google ปฏิทิน และเมื่อเพิ่มการประชุมไปยัง Google ปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ปรากฏในกิจกรรมเช่นกัน เช่น
  • หากคุณอัปเดตรายชื่อผู้เข้าร่วมในเอกสารโดยเพิ่มผู้เข้าร่วมรายใหม่ ระบบจะไม่เชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณเปลี่ยนชื่อเอกสาร ระบบจะไม่เปลี่ยนชื่อเอกสารฉบับนั้นใน Google ปฏิทิน
  • หากคุณเปลี่ยนกิจกรรมใน Google ปฏิทิน รายละเอียดของกิจกรรมในบันทึกการประชุมจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • คุณจะเพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรมนี้
  • บุคคลอื่นได้แนบบันทึกการประชุมไว้แล้ว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
35
false
false