เพิ่มบันทึกการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

คุณสามารถแชร์บันทึกการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google ปฏิทินได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมจาก Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่แล้วใน Google เอกสารซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังกิจกรรม
 2. พิมพ์ "@" ในเอกสาร
 3. คลิกบันทึกการประชุมในเมนูป๊อปอัป
 4. ค้นหากิจกรรม
  1. เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์ "ถัดไป" เพื่อเลือกการประชุมครั้งถัดไปในปฏิทิน 
 5. เลือกกิจกรรม ระบบจะใส่รายละเอียดของกิจกรรมลงในบันทึกการประชุมไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้แนบไว้ในกิจกรรม
  • หากคุณเป็นผู้จัดการประชุม ป๊อปอัปจะแจ้งให้แชร์และแนบเอกสารกับกิจกรรม หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์และแนบ
  • หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม: ป๊อปอัปจะแจ้งให้คุณแชร์เอกสาร หากต้องการมอบสิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์ เอกสารไม่ได้แนบไว้กับกิจกรรม

ส่งบันทึกการประชุมให้ผู้เข้าร่วมทางอีเมล

หลังจากเพิ่มบันทึกการประชุมในเอกสารใน Google เอกสารแล้ว คุณสามารถส่งบันทึกดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดได้

 1. เปิด Google เอกสารที่มีบันทึกการประชุมในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกส่งบันทึกการประชุมทางอีเมล Send in Gmail ทางด้านซ้ายของวันที่และชื่อการประชุม
 3. คุณสามารถแก้ไขและส่งอีเมลได้โดยตรงในหน้าต่างป๊อปอัป Gmail
เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมใหม่จาก Google ปฏิทิน
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรม
 3. ไม่บังคับ: ป้อนชื่อ เวลา ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ
 4. คลิกเพิ่มคําอธิบายหรือไฟล์แนบ จากนั้น สร้างบันทึกการประชุม จากนั้น บันทึก
  • ระบบจะแนบบันทึกการประชุมพร้อมรายละเอียดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าและแชร์กับผู้เข้าร่วม รวมถึงผู้เข้าร่วมนอกองค์กรของคุณ
เพิ่มไฟล์แนบและบันทึกในกิจกรรมที่มีอยู่จาก Google ปฏิทิน
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เพิ่มบันทึกการประชุม
   ระบบจะแนบบันทึกการประชุมที่ป้อนข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เมนู จากนั้นแนบเอกสาร
   บันทึกการประชุมที่เลือกไว้จะแนบไปกับกิจกรรมของคุณ
 3. บันทึกการประชุมจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ คลิกแชร์ทางด้านขวา
ดูข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการประชุม
 • เมื่อเพิ่มบันทึกการประชุมไปยังกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรากฏใน Google ปฏิทิน และเมื่อเพิ่มการประชุมไปยัง Google ปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ปรากฏในกิจกรรมเช่นกัน เช่น
  • หากคุณอัปเดตรายชื่อผู้เข้าร่วมในเอกสารโดยเพิ่มผู้เข้าร่วมรายใหม่ ระบบจะไม่เชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณเปลี่ยนชื่อเอกสาร ระบบจะไม่เปลี่ยนชื่อเอกสารฉบับนั้นใน Google ปฏิทิน
  • หากคุณเปลี่ยนกิจกรรมใน Google ปฏิทิน รายละเอียดของกิจกรรมในบันทึกการประชุมจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • คุณจะเพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรมนี้
  • บุคคลอื่นได้แนบบันทึกการประชุมไว้แล้ว

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก