Voetnoten toevoegen aan een document

Als u voetnoten in uw document wilt opnemen doet u het volgende:

  1. Klik op de positie waar u een voetnoot wilt invoegen op het menu Invoegen en selecteer Voetnoot.
  2. Type uw voetnoot in de marge van het document. Klik als u klaar bent op de hoofdtekst van het document.

Op uw scherm worden voetnoten in de marge van het document weergegeven en als u een document afdrukt, ziet u de voetnoten onder aan de pagina. Als u wilt zien hoe de voetnoten worden weergegeven op een afdruk, gaat u naar Bestand en selecteert u Afdrukken. U kunt ook naar Bestand gaan en Bestand download als... > Pdf selecteren.

Als u een voetnoot wilt verwijderen, moet u de voetnoot in de hoofdtekst van het document verwijderen. Hierdoor wordt alle tekst in de betreffende voetnoot verwijderd.

Wanneer u een document downloadt, worden voetnoten onder aan de pagina weergegeven.

Let op: wanneer u een kopie maakt van een document, worden voetnoten ook gekopieerd. Als u tekst die een voetnoot bevat, kopieert en plakt, wordt de voetnoot standaard niet meegenomen. Gebruik ons webklembord om er zeker van te zijn dat u zowel tekst als bijbehorende voetnoten kopieert en plakt. Wanneer u de inhoud in een ander document plakt, zult u zien dat de inhoud van de voetnoot met een hekje wordt weergegeven in de lijst van webklemborditems. Selecteer dat item en selecteer Plakken als rtf.