Bewegingsdiagram

Een bewegingsdiagram is een dynamisch diagram dat informatie geeft over verschillende indicatoren in de loop van de tijd. Op basis van de gegevens in uw spreadsheet kunt u gegevenscategorieën combineren en binnen één diagram diverse bewegingsdiagrammen maken.

Gegevensindeling

De eerste kolom in uw spreadsheet moet de namen van de entiteiten bevatten die u in het bewegingsdiagram wilt volgen. In de tweede kolom moeten datumwaarden staan. Dit kunnen jaargetallen zijn, dag/maand/jaar-combinaties, weeknummers of kwartalen. Alle volgende kolommen kunnen numerieke of tekstgegevens bevatten. Tekstgegevens, bijvoorbeeld, kunnen een indicator zijn van het weer voor een gegeven dag -- "bewolkt", "regenachtig" of "onbewolkt" (of de naam van de huidige CEO als het om bedrijfsgegevens gaat). Kolommen met numerieke gegevens zijn beschikbaar op de X-, Y-, Kleur- en Grootte-assen van het bewegingsdiagram, terwijl kolommen met tekst alleen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor Kleur.

gegevens bewegingsdiagram

bewegingsdiagram

Meer informatie over het aanpassen van diagrammen.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
  • Helemaal niet nuttig
  • Niet erg nuttig
  • Een beetje nuttig
  • Erg nuttig
  • Uitermate nuttig