Bewegingsdiagram

Een bewegingsdiagram is een dynamisch diagram dat informatie geeft over verschillende indicatoren in de loop van de tijd. Op basis van de gegevens in uw spreadsheet kunt u gegevenscategorieën combineren en binnen één diagram diverse bewegingsdiagrammen maken.

Gegevensindeling

De eerste kolom in uw spreadsheet moet de namen van de entiteiten bevatten die u in het bewegingsdiagram wilt volgen. In de tweede kolom moeten datumwaarden staan. Dit kunnen jaargetallen zijn, dag/maand/jaar-combinaties, weeknummers of kwartalen. Alle volgende kolommen kunnen numerieke of tekstgegevens bevatten. Tekstgegevens, bijvoorbeeld, kunnen een indicator zijn van het weer voor een gegeven dag -- "bewolkt", "regenachtig" of "onbewolkt" (of de naam van de huidige CEO als het om bedrijfsgegevens gaat). Kolommen met numerieke gegevens zijn beschikbaar op de X-, Y-, Kleur- en Grootte-assen van het bewegingsdiagram, terwijl kolommen met tekst alleen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor Kleur.

gegevens bewegingsdiagram

bewegingsdiagram

Meer informatie over het aanpassen van diagrammen.